Metoda Trager - prameny uvolnění v těle a mysli

28. – 29. ledna 2023

Úvodní víkendový kurz, který vás seznámí s metodou Trager, díky které možná poprvé v životě poznáte, jak příjemně se můžete cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte.

Během dvou intenzivních dní prozkoumáme, jak oslovit neuromuskulární systém člověka skrze dotek a pohyb, pomoci mu dosáhnout uvolnění, pohody, radosti a vyrovnanosti. Metoda Trager nás učí jak promlouvat jazykem těla a komunikovat s ním na úrovni smyslů. Odhalíte zvláštní kvalitu doteku a vnímání pohybu, které umožňuje proměnit tělesný stav člověka, snížit svalové napětí, obnovit koordinaci a započít ozdravné procesy v lidském těle.

Jako lidské bytosti se dramaticky lišíme v tom, jak dobře se dokážeme cítit sami v sobě, jak dobře dokážeme dosáhnout uvolnění a užívat si života. Předpoklady k pohodlnému bytí jsou v každém z nás a pokud si osvojíme schopnost vnímat, uvědomovat si co cítíme a nechat se tím vést, dokážeme se z toho učit o skutečných potřebách těla a mysli a předávat si schopnost uvolnění a pohody i druhým. V tom spočívá praxe Trager, která mění kvalitu života a dělá ho zajímavějším a více hodným žití. Díky ní si můžete osvojit lehčí způsob bytí, který přináší svobodu a netušené tělesné i duševní pohodlí.

Metoda Trager je klíčem ke zpřístupnění obrovských skrytých rezerv vitální energie a pomáhá tělu i mysli otevřít se pohybu. Dává šanci nahlédnout do alchymie těla a mysli, v praxi pozorovat kvalitu podnětů které jednou v těle a jindy v mysli umožňují zahájit proces uvolnění, otevření a rozprostření, znovunalezení rovnováhy. Stáváte se svědky neustálých proměn napětí, které generují pohyb a umožňují volné proudění životní energie. Bdělým zkoumáním vlastního pohybu a nebo speciální manipulací s druhým se učíte rozpoznávat a uvolňovat nevědomá napětí, vnášet pohyb do zapomenutých míst.

Důležitou částí tohoto umění je i speciální stav těla a mysli používaná v metodě Trager tzv. stav “setkání”, v němž přestáváme myslet a naše pohyby začínají být neomylně vedeny jakousi vyšší silou. Každý náš pohyb míří přesně, naprosto bez námahy, naše tělo začíná s tělem klienta tvořit jeden tančící celek, prostoupený vlnami pohybu. Ve stavu “setkání“ přichází pocit němž se mísí energie, uvolnění, mír, radost a svoboda. Je blahodárný a neodolatelně fyzicky příjemný pro toho, s kým pracujeme, stejně jako pro nás samé.

O metodě

Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu.

Když trenér boxu poprvé dovolil svému sveřenci, aby ho namasíroval, ještě netušil, že v rukou Miltona Tragera se skrývá dovednost, která ohromí jeho a vzápětí dosáhne tak širokého věhlasu. Milton úspěšně aplikoval svůj přístup na kohokoliv, kdo o tom měl zájem (mezi nimi lidem trpícím dušností, astmatem, bolestí zad či roztroušenou sklerózou). Nakonec byl zájem o metodu tak veliký, že vyhověl prosbám, aby začal metodu učit.

Metoda je hravá a využívá a rozvíjí intuici. Nabízí možnost prozkoumat rozdíl mezi pouhým dotýkáním a vnímavou kvalitou doteku. Má dvě podoby – „tablework“ je práce terapeuta s klientem, při které terapeut klientovi zprostředkovává vjemy váhy, tlaku a pohybu. Během „mentastics” klient pracuje aktivně a vjemy mu přináší jeho vlastní pohyb.

Profesionální výcvik metody Trager

Tento seminář může být i vstupní branou do „profesionálního výcviku metody Trager“, který v české republice pořádáme ve spolupráci s mezinárodní asociací Trager. Každý úvodní seminář uceleně pojímá vždy jedno ze stěžejních témat metody Trager, lze ho absolvovat samostatně a teprve poté se rozhodnout o vstupu do nového výcviku.

Dante Marchini (Itálie)

Dante našel diky přístupu Trager nejen účinnou metodu práce s tělem ale i způsob bytí, který je přelomový. Naprostý opak běžného modelu žití. Předává své zkušenosti, rozvíjí je a šíří to, co jeho samotného naplňuje. Vnímá to jako poslání, které přináší lidem radost, klid a svobodu.

Původně profesor tělesné výchovy a sportu na vysoké škole, soukromých a fitness školách radikálně proměnil svůj přístup k tělu, mysli a vůbec životu když se v osmdesátých létech setkal s přístupem Trager a stal se jeho praktikantem, tutorem a instruktorem. Při osobním setkání s Miltonem Tragerem v Jižní Kalifornii mohl pozorovat jeho práci a vnímat jeho stav bez záměru, bez akce, prosté bytí. Ovlivnilo to jeho vlastní způsob, jímž pracuje a předává tuto metodu. Dante pomáhá svým žákům přejít od myšlení ke vjemům. Neboť vycházíte-li z vnímání, děláte vše citlivě, s lehkostí, mizí námaha a napětí.

Po celoživotním hledání, které vedlo přes studium psychologie, jógy, meditace k nimž se přidaly vlivy učení Carlose Castanedy a Zen začal žít a stále žije sám na venkově jako mnich, a jeho žáci ho zde navštěvují. Odjíždí jen, aby vedl semináře metody Trager. Nyní máme šanci se s ním setkat v Praze.

Dante bude během své navštěvy také nabízet individuální sezení v délce 1h 15min a ceně 1 900 Kč. Volné termíny a možnost rezervace naleznete zde.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:30, neděle 10:00 – 17:30. Po předchozí domluvě je možné přespání pro mimopražské účastníky.

Cena je 5 210 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 510 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na