Mířit ke zdraví - biodynamický pohled

sobota 27. února 14:00 – 18:00

online seminář

Online seminář s hlubokým poselstvím pro všechny, kdo jsou připraveni nahlédnout za hranice běžné představy o zdraví. Bhadrena Tschumi a Kavi Gemin – průkopníci na poli kraniosakrální biodynamiky a světově uznávaní učitelé přinášejí nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama, odolávat a dynamicky se proměňovat, aby se udržel co nejlépe naživu.

Seminář staví na principech kraniosakrální biodynamiky a rozvíjí poznatky a zkušenosti z dalších somatických terapií. Zabývá se provázaností těla a mysli a seznamuje nás s konkrétními způsoby, jak je možné navázat přímý kontakt se zdravím a čím jeho činnost podpořit.

Rozvíjet a kultivovat přímý osobní prožitek zdraví znamená přiklánět se k tomu, co je přirozené a otevřít se přírozenému světu. To se jeví jako obzvlášť důležité v dobách obtíží, kdy se celé lidstvo snaží vyrovnat s nepředvídanými změnami a nejistou budoucností.

Společně prozkoumáme otázku co je zdraví a jak se projevuje. Protože každý máme svůj vlastní vztah ke zdraví, vyvstanou před námi jeho různé definice. Součástí semináře je výklad stejně jako praktická cvičení.

Seminář je určen široké laické i odborné veřejnosti, jakož i studentům a praktikantům kraniosakrální terapie. Je poselstvím pro všechny, kdo v otázkách svého zdraví hledají alternativu. Kdo nechtějí zůstat v roli bezbranné oběti odevzdávající se pomoci zvenčí a bezvýhradně svěřující odpovědnost za své zdraví do rukou vnějších autorit.

Bhadrena Tschumi (Švýcarsko)

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. Do své výuky integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos. Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi Alessandro Gemin (Itálie)

Osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. Je také učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina. Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli.

Seminář je intenzivní: sobota 14:00 – 18:00.

Seminář probíhá online na platformě Zoom a je otevřen všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Seminář bude pro účastníky po dobu 7 dní k dispozici pro zpětné shlédnutí.

Seminář bude probíhat v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Cena 1 760 Kč + 370 Kč DPH (resp. 88 EUR). Kurzovné se hradí předem na účet.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na