Mistrovství a praxe v nenásilné komunikaci

pátek 14. května 2021

Pardubice

Tento seminář je určen pro zkušené a zapálené praktikanty nenásilné komunikace, kteří chtějí podporu, trénink a vedení k růstu ve své praxi v sebeurčujících oblastech osobních výzev.

Seminář se bude věnovat tématům, která do skupiny sami studenti přinesou. Ty poté budou společně pod vedením Jareda důkladně zkoumány. Pomocí praxe nenásilné komunikace v nich budou nalézány možnosti, jak v daných situacích probouzet soucitné lidské vztahy a proměňovat jejich vývoj směrem ke spokojenosti a spojení.

Cílem tohoto semináře je podpořit zkušené praktikanty nenásilné komunikace:

  • integrovat dovedností NK a vědomí do všech aspektů každodenního života
  • integrovat mistrovské jemnosti a nuance konceptů NK smysluplným způsobem
  • formulovat a vyzvat se sebeúctou, soucitem a integritou něčí vlastní hranice učení
  • zvýšit komfort a schopnost jak žít, tak učit NK

Kapacita semináře je pro důkladnou práci všech omezena na 10 účastníků.

Seminář bude probíhat v angličtině bez tlumočení.

Jared Finkelstein (USA)

Jeden z hlavních současných představitelů nenásilné komunikace v USA. Nechává tento přístup před vašima očima ožívat a proměňuje ho z pouhé teorie na živoucí způsob mezilidské komunikace, na životní filosofii vedoucí k naplňujícímu životu. Jako konzultant, učitel a kouč se specializuje na komunikaci, která transformuje konflikt ve spojení. Jeho vášní je nacházení rozličných podob nenásilné komunikace a jejích účinků v jednotlivých oblastech života, jako je výchova děti, komunikace v pracovním prostředí či partnerské vztahy a komunikace v oblasti sexuality.

Jared ve své práci přináší poznání z více než 14 let práce s dětmi a rodiči ve školách i mimo školu a dalších 10 let praxe, tréninků a vlastního rozvíjení přístupů Nenásilné komunikace. Je akreditovaný trenér amerického Center for Nonviolent Communication. V současné době sídlí v Crockettu v Kalifornii, kde nabízí konzultace v rámci své organizace Quality of Connection. Zároveň působí jako trenér pro Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC), vede workshopy, skupinovou praxi a konzultace pro jednotlivce i organizace.

Dílna je intenzivní: pátek 17:00 – 21:00.

Cena 1 290 Kč. Při platbě zálohy 590 Kč do 15. dubna cena 1 090 Kč.

Seminář se uskuteční v Ateliéru Nenásilné komunikace na adrese Staročernská 1799, Pardubice.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na