Nenásilná komunikace - aby děti a rodiče mohli vzkvétat

15. – 16. května 2021

Pardubice

Seminář nenásilné komunikace pro rodiče a poskytovatele dětské péče, stejně jako pro dospělé děti, které chtějí zlepšit či porozumět komunikaci mezi nimi a svými rodiči.

Souhlasíte s tím, že neexistuje nic odvážnějšího, složitějšího, náročnějšího, vyčerpávajícího a nakonec nejdůležitějšího, než je výchova dětí?

Péče o děti je závazkem k vedení života samotného a mnoho rodičů a poskytovatelů péče o děti strašně trpí myšlenkou, že to musí dělat dokonale.
Aby dospělí a děti mohli prospívat, nabízíme intenzivní trénink pro lidi, kteří si přejí začlenit principy a praxi nenásilné komunikace do svých voleb, které činí coby rodiče nebo poskytovatelé dětské péče.

V průběhu kurzu se zaměříme na témata:

  • Jak chceme, aby se naše děti naučily našim znalostem a našim hodnotám
  • Jak přemýšlíme o tom, co motivuje chování
  • Jak se rozhodujeme naslouchat oběma stranám, jak sobě, tak dětem
  • Jak se rozhodujeme mluvit sami k sobě a k dětem

Nenásilná komunikace nás učí vzájemně komunikovat s dětmi s jasným záměrem v naší mysli a srdci, a s vědomím, že se díváme za chování naše i našich dětí, a místo toho se soustřeďujeme na potřeby, které motivují všechny naše akce. Když lidé zvýší svou schopnost porozumět lidským potřebám, výrazně zvyšují možnosti, které mají k dispozici, aby vychovali děti na základě jejich nejhlubších, uchovávaných hodnot.

Jared Finkelstein (USA)

Jeden z hlavních současných představitelů nenásilné komunikace v USA. Nechává tento přístup před vašima očima ožívat a proměňuje ho z pouhé teorie na živoucí způsob mezilidské komunikace, na životní filosofii vedoucí k naplňujícímu životu. Jako konzultant, učitel a kouč se specializuje na komunikaci, která transformuje konflikt ve spojení. Jeho vášní je nacházení rozličných podob nenásilné komunikace a jejích účinků v jednotlivých oblastech života, jako je výchova děti, komunikace v pracovním prostředí či partnerské vztahy a komunikace v oblasti sexuality.

Jared ve své práci přináší poznání z více než 14 let práce s dětmi a rodiči ve školách i mimo školu a dalších 10 let praxe, tréninků a vlastního rozvíjení přístupů Nenásilné komunikace. Je akreditovaný trenér amerického Center for Nonviolent Communication. V současné době sídlí v Crockettu v Kalifornii, kde nabízí konzultace v rámci své organizace Quality of Connection. Zároveň působí jako trenér pro Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC), vede workshopy, skupinovou praxi a konzultace pro jednotlivce i organizace.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 10:00 – 18:00.

Cena 2 900 Kč. Při platbě zálohy 1 400 Kč do 15. dubna cena 2 400 Kč.

Seminář se uskuteční v Ateliéru Nenásilné komunikace na adrese Staročernská 1799, Pardubice.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na