Nezvyklé vnímání

aneb jak se pohnout za hranice obrazu sebe sama

víkend 30. – 31. ledna 2021

Víkendový intenzivní seminář Feldenkraisovy metody®. Cvičení Awareness Through Movement® (pohybem k sebeuvědomění) povede legenda mezi učiteli Alan Questel.

To jak vidíme sebe sama je určeno tím, jakým způsobem myslíme, tím, co cítíme a co děláme. To, jak vnímáme svůj svět, zabarvuje naše osobní historie. Ovlivňuje všechno naše jednání a chování. Častou příčinou omezení, která ve svém životě zažíváme, jsou způsoby myšlení, cítění a konání, do nichž jsme se narodili. Je docela dobře možné stát se více tím, kým byste chtěli být. A je to snazší, než si dokážete představit. Feldenkraisovo® – Uvědomění prostřednictvím pohybu (Awareness Through Movement®) vám pomůže vnímat neznámé aspekty sebe sama. V tomto workshopu zjistíte, jak snadné a zábavné může být pohnout se dál za svůj vlastní obraz.

Jak dělat to, co chceme, ne jen to co považujeme za možné. Jak učinit pohyb snadným a lehkým. Vrátit se ke svým skutečným fyzickým, citovým i duševním schopnostem. Seminář pro ty, kdo hloubají, věří, ale i pochybují o tom, že každá lidská bytost má potenciál proměnit se, a že všichni lidé bez ohledu na svůj věk nebo předpoklady mají schopnost učit se.

O metodě

Feldenkraisova metoda® je převratný přístup, který zlepšuje fyzické i duševní fungování, skrze specifický způsob využití pozornosti při zkoumání pohybových vzorců.

Feldenkraisova metoda® je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody® a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Obsah semináře

 • Obraz sebe sama. Někdo říká že…
 • ATM 1 ramena a ramenatost
 • Házení míčem. Co bychom měli cítit. Být trojrozměrný.
 • ATM 2 Nitě a jemné prsty
 • Kde vaše paže začínají a kde končí. Narozeni do reality jazyka. Opravdu? Vyhřeznuté ploténky.
 • ATM 3 paže vycházejí z boků
 • ATM 4 nohy sahají až k žebrům
 • Zranitelnost. Prostředí nás ovlivňuje. Představivost. Snižování úsilí. Zvedněte svou pravou ruku.
 • ATM 5 Stlačování a rozpínání žeber
 • Povědomí. Sebevědomí. Dělat méně. Překvapení a objevy.
 • ATM 6 Díváni se a zvedání .. abychom byli překvapeni
 • Nová spojení. Kde máte páteř
 • ATM 7 pohyb okolo středové linie

Alan S. Questel, GCFP/T (USA)

Alan je mistrovský učitel. Je inspirující a poutavý a úžasným způsobem nechává Feldenkraisovu metodu® ožívat. Jeho přístup k Feldenkraisově metodě® je systematický a kreativní zároveň. Jeho povaha je vřelá a pozorná. A celý proces je s ním ještě zábavnější, díky jeho smysl pro humor! Má vzácný dar jednoduše podat to, co je složité a přitom z toho nic neubrat. Díky hloubce jeho znalostí a brilantnímu provedení se učení jeví jako snadné a zábavné.

Alan je známý po celém světě svou jasností a věcným stylem učení. Vnáší do učení hloubku porozumění, humor a laskavý lidský přístup. Vytváří tak živý prostor pro učení. Po výcviku u Dr. Feldenkraise (Amherst 1983) Alan přednášel a vyučoval v nemocnicích, na vysokých školách a v rámci více než 40 profesionálních výcvikových programů Feldenkraisovy metody® v USA, Mexiku, Austrálii, Novém Zélandu, Evropě, Japonsku a Kanadě.

Vidí Feldenkraisovu metodu® jako prostředek pro osobní zrání jednotlivce a usiluje o to, aby tento přínos byl pro studenty hmatatelný a konkrétní jak ve vzdělávacích programech, tak v praxi.

Předtím, než se začal zajímat o Feldenkraisovu metodu®, byl hercem (pracoval a cestoval s Jerzym Grotowským a Paulem Sillsem). Jedním z jeho velkých zájmů je projevení kreativity a tak na základě Feldenkraisovy metody® vyvinul i metodiku pro umělce.

“Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do třetího a posledního učitelského výcviku, který Dr. Feldenkrais učil, a strávil další 4 roky přípravou na kariéru, díky které jsem cestoval po celém světě a měl šanci pracovat s lidmi všech druhů a ze všech společenských vrstev. Upřímně řečeno, neměl jsem tušení, do čeho se to pouštím, ale od té doby jsem díky této volbě cítil ve svém životě štěstí a naplnění.”

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 9:30 – 18:00.

Seminář bude plně tlumočen.


Cena 8 420 Kč + 1 768 Kč DPH. Pro rezervaci místa je třeba předem uhradit zálohu 3 978 Kč.

Cena 7 420 Kč + 1 558 Kč DPH při úhradě zálohy 3 978 Kč do 14. ledna.

Seminář má omezenou kapacitu, po naplnění této kapacity bude možné hlásit se již jen jako náhradník.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na