Padání, létání a plynutí - kontaktní improvizace

víkend 18. – 19. února 2023

Dílna kontaktní improvizace s Karlem Frostem, vynikajícím tanečníkem a věhlasným učitelem, dílna plná zábavy, hravosti v pohybu, společného zkoumání těla. Spousta nových možností, nových setkání a fyzického kontaktu.

Kontaktní improvizace se zrodila z postmoderního tanečního zkoumání v 70. letech 20. století. Je to neustálý proces zkoumání těl pohybujících se ve fyzickém kontaktu které nemá předem určený výsledek. V různých obdobích bývalo buď tiché a meditativní, divoké a akrobatické, jindy estetické a příště zase spíš fyzická výzva a hra. Trochu se zdá jako bojové umění, kde se nebojuje. Kontaktní improvizace v sobě spojuje zkoumání z měkkých bojových umění, z oblasti meditace, současného tance a akrobacie. Všechny tyto zdroje integruje a staví na nich. Prakticky a přímo v pohybu zakoušíme a zkoumáme jedinečné mechanické a smyslové možnosti těl pohybujících se společně.

Tanec začíná fyzickým nasloucháním. Prostřednictvím fyzického kontaktu cítíme své vlastní struktury a dokážeme číst i struktury svého partnera. Není určeno, kdo vede či následuje, navzájem si předáváme váhu, vyvoláváme pohyb a zároveň se přizpůsobujeme, vzájemně se podporujeme nebo vyvažujeme. Když spolu padáme a nebo letíme, objevují se nepředvídatelné možnosti pohybu a snadné zdvihy. Někdy nás zaujme mikroskopický smyslový zážitek. Někdy je to divoká horská dráha vzduchem, výzva která nás udržuje ve střehu, fyzicky připravené a přizpůsobivé.

Každý workshop je jedinečným, improvizovaným tokem technických cvičení a otevřeného zvídavého zkoumání principů. Následuje zájmy skupiny a její možnosti. Také bodywork – práce s tělem má v každé dílně své důležité místo, aby zpomalil mysl a více nás zpřítomnil v těle.

Tento workshop je přátelsky otevřený začátečníkům a odhaluje zkušeným tanečníkům obrovské možnosti rozvíjení svých kvalit a dovednost ve skupině s otevřenou úrovní pokročilosti. Zjistíte jak náročnější pohyby, létání a zvedání organicky vyplynou ze základních principů a jak udržením určitých kvalit dokážete podpořit plynutí, hladký a snadný průběh pádů i letů. Očekává se od vás jen to, že se s nadšením vrhnete do soustředěné práce/hry.

Karl Frost (USA)

Tančí vždy s nekonečným zanícením a jedním z nejzajímavějších učitelů kontaktní improvizace. Od 80. let vyučuje kontaktní improvizaci a vystupování v Kalifornii . Svou práci představil během posledních 30ti let na 5 světadílech, jak na univerzitách a zavedených institucích, tak v nezávislých studiích a divadlech. Je známý po celém světě, pro svůj dynamický pohybový styl a díky povaze své práce, která nepřestává rozšiřovat hranice možností.

Proslavil se svým názorným způsobem výuky a hloubkou materiálu, který podává srozumitelně, poutavě a účinně. Základem jeho pohybové praxe i jeho výuky je pěstování lehkosti a přítomnosti v pohybu, měkká síla prostřednictvím pohybové inteligence, potěšení z dokonalého vědomí sebe samého i pohybujícího se partnera v každém okamžiku. To vše je součástí metody Pasivního navazování, kterou vyvinul.

V mládí začal své pohybové objevování v bojových uměních a poté své zkoumání rozšířil o současný tanec, kontaktní improvizaci, fyzické divadlo a řadu somatických přístupů. Jeho vystoupení a divadelní tvorba vždy zahrnují tělo a emocionálně i fyzicky pociťovanou zkušenost. Má bakalářský titul v oblasti fyziky, magisterský titul v oboru dramatických umění a doktorát v ekologii. V současné době je vědeckým pracovníkem Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, Ústavu lidského chování, ekologie a kultury v německém Lipsku.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:00, neděle 9:00 – 17:00. Je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti.

Cena 3 920 Kč. Pro rezervaci je třeba uhradit zálohu 820 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na