Play-fight

12. – 13. března 2022

Praxe Play-fight je způsob, jak se naučit zacházet se svou silou, pohyblivostí a tělesnou energií. Spojuje schopnost fyzické spolupráce a nástroje bojových umění. Kombinuje hru a fyzický boj a je určena všem, kteří jsou připraveni pozorovat a naslouchat sobě samému v situacích kdy se střetávají s druhým. Filosofie Play-fight tkví ve schopnosti účinně jednat a jít do střetu celým svým potenciálem, oproštěni od vzdoru a násilí.

Workshop nás provede systémem cvičení, která nakonec přecházejí do volné hry.

Zaměří se nejprve na znovuprobuzení schopnosti vnímat zbytečné napětí nahromaděné v těle a dysfunkční vzorce reakcí. Z pole fyzična rozšíříme pozornost i na ostatní aspekty ( mentální, emocionální…) abychom obsáhli celou bytost. Teprve když dokážeme rozpoznat kolik napětí ve svém systému hromadíme a umíme jej uvolnit, pak jej dokážeme proměnit ve skutečnou sílu.

Osvojíme si princip “přestat dělat”. Umožní to tělu znovu organicky a efektivně fungovat, zatímco mysl bude méně a méně zasahovat do každého kroku, který uděláme.

Partner je pro nás v této praxi je tím nejlepším zrcadlem a ve hravém pojetí boje nám umožňuje zvětšovat svou komfortní zónu.

Pomocí nástrojů pro konfrontaci porozumíme skrze fyzickou zkušenost především tomu, jak nejprve čelit sami sobě.

Okamžiky volné hry se stávají příležitostí, jak se dostat k nikdy nekončícímu toku možností, intuitivně reagovat s otevřenou myslí a dostupným tělem a užívat si nepředvídatelné prolínání konfrontace a spolupráce.

Hlavní témata:

  • bezodporová kvalita / bezodporový stav těla
  • referenční místa k propojení, propojení skrze kontakt i bez něj
  • hra a hravost jako základní vrozená kvalita
  • vzájemná návaznost konfrontace a spolupráce
  • práce se strachem a jak se pohybovat skrze něj

Play fight

Hlavním učením hry Play-Fight je zachovat si fyzickou integritu a klidnou a odolnou mysl tváří v tvář momentům potenciálního rizika, které (i když v chráněném a kontrolovaném kontextu,) spontánně vyvstanou během interakce, kombinující hru s bojem. Tomu předchází pochopení a používání principů bez vzdoru a bez násilí, jež jsou zásadní, abychom našli onen původní stav bytí v němž „vše plyne“.

Praxe odhaluje rozličné aspekty lidské interakce, její nekonečné možnosti a celý tvůrčí potenciál. Je skutečným tréninkem v pozorování a naslouchání sobě samému, vlastním potřebám vyjádření a zvyku se neustále porovnávat s druhým.

Fyzická praxe spojuje kooperativní kvality kontaktní improvizace, partnerského tance s vytříbenými bojovými principy a principy vnitřních bojových umění. Její zkoumání však přesahuje fyzický pohyb a studium forem.

Ester Braga (Itálie)

Ester je skvělou učitelkou, díky níž se Play-fight pro mnohé stává hrou a vášní. Úzce spolupracuje se zakladatelem metody Brunem Cavernou. Setkala se s ním v roce 2014, nejprve prostřednictvím Liquid Body a Becoming Animal, pak při rozvíjení toho, co se nyní nazývá Play-Fight. Bylo to ohromující setkání, které bylo od té doby základem její cesty v životě i profesi. Dnes je v jádru jeho týmu Formless Art, je facilitátorem Play-fight praxe pro Evropu.a je v jádru učitelského týmu Formless Arts.

“Tělesný dialog prostřednictvím play- fightu vám přinese nejen skvělé zážitky během samotné hry, ale i fascinující integraci pohybových zkušeností do praktického života. Celá pohybová praxe je odrazovým můstkem k nalezení větší svobody v těle ve smyslu flexibility, účinnosti, měkkosti, síly, uzemnění a plynutí; větší svobody v mysli, po stránce otevřenosti, rozšíření vnímání, zjemnění myšlenkového procesu, rozpoznání přítomných vzorců a možnost v případě potřeby tvořit nové.”

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 9.30 – 17.30.

Po předchozí domluvě možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Cena 4 200 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 400 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na