Embodied Voice Flow - Plynutí vtěleného hlasu

víkend 24. – 25. září 2022

Dvoudenní intenzivní seminář, pozoruhodný proces který propojuje hlas a tělo. Práce která okouzluje profesionály i ty, kdo chtějí rozvíjet sami sebe a svůj hlas. Embodied Voice Flow (Plynutí vtěleného hlasu) vás učí skvěle vládnout svým hlasem. Volá ke znovuobjevení intimního vztahu s prvotním hlasem, s jeho hlubokou a citlivostí. Používá řadu somatických zkoumání od hlubokého naslouchání, přes tělesné zvučení až k rozvíjení hudebního instinktu.

Každé setkání otevírá možnost zažívat potěšení z tvoření hudby svým dechem, hlasem, ústy, tělem a svým vrozeným instinktem pro vyjádření se a vzájemné propojení prostřednictvím zvuku. Kombinujeme různé praktiky, aby mohly vznikat různé formy vokální improvizace. Během procesu se uzemňujeme, zůstáváme vědomí a udržujeme se v přítomnosti. Projevujeme svou ožívající kreativitu zvukem a pohybem, plně nasloucháme celým tělem. Při tom všem se kultivuje naše umění žít v přítomném okamžiku.

Každá lekce se odvíjí podle daného plánu. který vede od funkčních aspektů hlasu a těla (anatomie dechu, prvky akustiky a fonetiky) do oblasti improvizovaného hudebního proudu – hudby tohoto okamžiku.

Základní postupy Embodied Voice Flow:

Hluboké naslouchání: meditativní praxe přijímání zvuku do hloubky, celým tělem, kdy bezpodmínečné naslouchání je brána do našeho vědomí.

Somatický zážitek: prožívání svého hlasu a těla jako propojeného celku, dialog s vibrující povahou vlastního hlasu.

Pulsování, ladění: práce se spontánními rytmy a melodiemi jako způsob prožívání hudby v hravém, intimním, nahém smyslu; propojení se zdrojem tvořivosti uvnitř sebe tím, že se odevzdáme hudbě v tomto okamžiku.

Společná vokální improvizace: uspořádávání spontánně se rodících rytmicky-melodických vzorů v kolektivní hudební proud a do improvizovaných zvukových cest.

Písně jako učitelé: do poslední části sezení vkládáme písně z různých tradic a noříme se společně do jejich melodie, rytmu a, odevzdáváme se každé písni, bereme ji jako bránu do svého vědomí a možnost se plně rozšířit ve svém hlasovém bytí.

Hmatání hlasem: Začínáme tím, že se hlasem těla dotýkáme. Prakticky věnujeme pozornost vjemům, které máme v ústní dutině, které jsou vyvolány vlnami dechu, pohybovými impulzy a hudební představivostí, která s nimi přichází. Vítáme
prožitek zvuku jako vibrování molekul v těle, jako hmatový podnět z těla, v těle a do těla. Takto prozkoumáme anatomii klíčových struktur (bránice, hrtan, dutina ústní) a
taneční dialogy, které mezi nimi vyvstávají. Jejich pohyb si užíváme způsobem, který zahrnuje zvuk.

Pulzování, ladění: Ze stavu měkkého prožívání zvuku tělem se dostaneme k prvkům fonetiky, zachytíme probíhající choreografii tvorby samohlásek a souhlásek, sladíme tanec artikulátorů (jazyka, rtů, zubů, měkkého patra), který podvědomě známe z každodenního života. Naladíme své naslouchání na složité rytmy, přítomné v naší řeči, dechu, pohybu a naučíme se, jak využít tyto mikroúdery k vytvoření improvizované perkusivní vokální hudby. Získáme přístup k nekonečným možnostem rytmů, zvukových textur a melodií a budeme je utvářet v reálném čase frázováním a okamžitým komponováním.

Písně v kruhu: V poslední části lekce se otevíráme zpěvu v kruhu – vznikají improvizované
sborové písně, založené na opakování jednoduchých vokálních motivů a společném vnímání rytmu. Je to chvíle slavení, čas pospolitosti a sdílení. Formujeme hudbu opakováním, vrstvením, zjemňováním, proměňováním, osmózou, třením, vyprávěním příběhu, jedinečností a napojením. Každá píseň je řeka. Plujeme v ní, stále sledujeme její tok a následovali ji tam, kam nás vede.

Alessio Castellacci (Itálie)

Performer, zvukový designer a inspirativní učitel vtělování hlasu. Je kurátorem vzdělávací platformy The World is Sound (Svět je zvuk) – zaměřené na vtělení hlasu a vokální improvizaci. Vede mnoho skvělých tanečních a hudebních studijních programů v Evropě a jeho metoda je zaměřena na znovuobjevení obrovského výrazového potenciálu lidského hlasu a na léčivou sílu kterou má hluboké naslouchání prostřednictvím pohltivých zvukových cest. Obsahuje i praktiky somatického uvědomění a CVI (Hudba spolupracujících hlasů).
Plynutí vtěleného hlasu (Embodied Voice Flow) je přístup, který vyvinul během výuky v posledních 15 letech a sbíhají se v něm různé vlivy: psychologie, somatické pohybové techniky, zvukový design, vtělování hlasu a improvizace, léčení zvukem a rozšíření vědomí.

Mezi učiteli, uměleckými a léčebnými praktikami které živily jeho výzkum, to byly medicínské zpěvy, rozšiřování vědomí v šamanských obřadech a s hudební mistr Amit Carmeli, jehož hluboká práce uzdravila vztah Alessia k hudbě a ukázala mu, jak obnovit kanál mezi srdcem a hlasem a mít v něj důvěru.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 10:00 – 17:00. Po předchozí domluvě možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Dílna bude tlumočena do češtiny.

Cena 4 520 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 820 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na