Poplašné systémy a hromosvody traumatu - kraniosakrální biodynamika

29. září – 2. října 2022

Fascinující obraz nervové soustavy ponořené v tekutinách, po jejíchž větvích putují elektrické impulzy, bude základem pro seminář kraniosakrální biodynamiky, který představí novou možnost, jak sledovat náboj traumatu, uzamčený přímo v těle a bránící nám plně žít. Originální přístup Etiena Peirsmana dovoluje porozumět systémům, jež mozek používá, aby ochránil náš organismus vůči vnějšímu světu. Poprvé se v něm ponoříme do jader samotného mozku a pochopíme to, co se v nich odehrává.

Abychom získali obraz toho, jak mozek v souvislosti s traumatem funguje, nabídneme místo přístupu psychoanalytického přístup biologický. Trauma, jako nevyřešená událost zahlcující systém představuje pro mozek prostou statickou elektřinu. Uvízlou energii, sílu, která by mohla poškodit další struktury a z toho důvodu je v těle uzamčena, aby nemohla dále proniknout.

V této kranoiosakrální práci se díváme na mozek jako na elektrický systém a setkáme-li se s traumatem, nevěnujeme se jeho příčině. Nehledáme to, co jej způsobilo, nezajímá nás obsah traumatu, který mozek ukládá. Všímáme si více toho kde, ve kterých mozkových jádrech se trauma uchovává.

Naučíme se cítit a rozpoznávat tuto nahromaděnou energii. Naučíme se používat ruce, abychom odvedli přebytečnou energii traumatu, aby jádra v mozku mohla znovu začít fungovat způsobem, pro nějž byla stvořena. Poznáme, jak takovýto tělesný přístup dovolí zbavit se příběhu, proměnit jeho význam nebo oslabit jeho moc natolik, že se podstatně urychlí jeho řešení, je-li vůbec ještě nějakého dalšího řešení zapotřebí.

Etienne Peirsman (USA)

Charismatická osobnost s vyjímečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Pro účast není třeba předchozích terapeutických znalostí či zkušeností, všechny potřebné znalosti na semináři získáte.

Dílna je intenzivní: čtvrtek, pátek, sobota, neděle 9:00 – 18:00.

Seminář bude plně tlumočen a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Cena Cena 17 700 Kč + 3 717 Kč DPH (754 EUR + 159 EUR DPH). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 6 997 Kč (211 EUR).

Při platbě v Eurech je třeba hradit dle výše uvedených Eurových částek a zálohu poslat na Eurový účet.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na