Přijetí sebe bez výhrad - Nenásilná komunikace

22. – 23. května 2021

Skutečná změna začíná uvnitř. Každý z nás touží po naplňujících vztazích a světě plném soucitu. Muset změnit svět, abychom se sami mohli začít cítit dobře, je vpravdě zdrcující úkol. Naštěstí existuje cesta, která je příjemnější i dosažitelnější. Ve chvíli, kdy naleznete mír a přijetí sami uvnitř sebe, jako byste se v takovém světě rázem ocitli. A co víc, tento váš svět se neomylně začíná promítat i do světa kolem vás a měnit vaše okolí.

Všichni jsme v životě okusili účinky výchovy a vnucené kultury. Ve světě, který učí rozlišovat na to dobré a to špatné, je velmi snadné přijmout tento přístup za svůj. Ve všem tom posuzování pak začínáme soudit i sami sebe a na dobré a špatné rozdělujeme dokonce i jednotlivé části svého těla, myšlení či chování.

Praxe nenásilné komunikace nám zve k tomu, abychom si začali uvědomovat, kdy a jak se k takovému sebeposuzování uchylujeme. Zároveň nám dává nám účinné nástroje k tomu, abychom dříve posuzující myšlenky proměnili v referenční rámce, které nám budou připomínat naši přirozenou hodnotu a důstojnost.

Během víkendového semináře obsáhneme proces uvědomování si chvil, kdy jsme k sobě kritičtí. Osvojíme si techniky pro otevřené prožívání bolestných pocitů ze sebeposuzování, aniž bychom přitom obviňovali své okolí. Naučíme se jak se přes sebeposuzování přenést a pokračovat dál v hlubokém vědomí si vlastní hodnoty.

Dílna kombinuje teoretické představení myšlenek a postupů s jejich praktickým cvičením v bezpečném, ohleduplném a soucitném prostředí. Jared dílnu vede v srdečném a uvolněném duchu a je na ní dostatek prostoru pro otázky, předvádění technik a jejich vyzkoušení v rozličných situacích.

Cílem dílny je podpořit vás v tom, abyste:

  • uměli rozpoznat chvíli, kdy jste k sobě přehnaně tvrdí.
  • si uvědomili svá dlouhodobá niterná přesvědčení, která brzdí vaše ambice.
  • uměli prožívat smutek bez obviňování sebe či druhých.
  • soucitným způsobem spojili své zdánlivě protikladné části v jeden celek a uvolnili si tak cestu k tomu pokračovat v životě dál.

Jared Finkelstein (USA)

Jeden z hlavních současných představitelů nenásilné komunikace v USA. Nechává tento přístup před vašima očima ožívat a proměňuje ho z pouhé teorie na živoucí způsob mezilidské komunikace, na životní filosofii vedoucí k naplňujícímu životu. Jako konzultant, učitel a kouč se specializuje na komunikaci, která transformuje konflikt ve spojení. Jeho vášní je nacházení rozličných podob nenásilné komunikace a jejích účinků v jednotlivých oblastech života, jako je výchova děti, komunikace v pracovním prostředí či partnerské vztahy a komunikace v oblasti sexuality.

Jared ve své práci přináší poznání z více než 14 let práce s dětmi a rodiči ve školách i mimo školu a dalších 10 let praxe, tréninků a vlastního rozvíjení přístupů Nenásilné komunikace. Je akreditovaný trenér amerického Center for Nonviolent Communication. V současné době sídlí v Crockettu v Kalifornii, kde nabízí konzultace v rámci své organizace Quality of Connection. Zároveň působí jako trenér pro Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC), vede workshopy, skupinovou praxi a konzultace pro jednotlivce i organizace.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 10:00 – 18:00.


Cena 3 300 Kč . Při platbě zálohy do 22. dubna cena 2 800 Kč.

Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 1 300 Kč.

Seminář se uskuteční v ulici Lerchova 65 (tělocvična Cyrilometodějské ZŠ) Brno.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na