Probuzené ženství - chrám tvořivosti, moudrosti a meditace

2. – 4. září 2022

Pokročilý 5. modul výcviku Probuzené ženství, jehož inspirativním průvodcem bude bohyně Saraswati. V kruhu žen, které kdy prošly celým výcvikem se setkáme v prostoru, kde se ponoříme hlouběji do přirozené tvůrčí podstaty svých ženských těl a psychiky.

Saraswati ženou protéká jako řeč, porozumění a zvuk. Bohyně řeči, hudby, poezie a intuice žije v ženě jako samotná inteligence. Probouzí sílu intuice a vhledu a propůjčuje schopnost rozeznat pravdu od lži. Být jí požehnána znamená být schopná transformovat svět pomocí slov. Saraswati proudí okamžikem, kdy si vybereme kreativní cestu nebo máme nějaký záměr. Rozpoznáme ji jako vnitřní impuls myšlenky, který pochází z větší hloubky než naše běžná mysl. Saraswati je proud slov, který vyvstává z ticha, zdá se být inspirován z hloubi srdce. Žije v pulzujícím prostoru, kde se rodí zvuk, kde ticho dává příležitost ke tvůrčímu zrození.

Esence této bohyně se v ženě projevuje při nových nápadech, při tvoření nových projektů, při vaření chutných jídel, při zpívání, tanci, malování, péči o zahradu a všelikém tvoření. Její tvůrčí potenciál narůstá, když žena otěhotní a vychovává dítě, ale také při studiu a když se učí nové věci. Tvůrčí podstata této bohyně také pomáhá budovat spojení a vyživovat vztahy, prohlubovat naše duchovní spojení. Pomáhá nám nacházet všechny nekonečné možnosti, jak v životě projevit svou energii.

Bohyně Saraswati je učitelkou, která má mnoho způsobů, jimiž může být v životě ženy přítomná. My se budeme věnovat těmto otázkám a tématům, v jejichž oblasti budeme prožívat či aktivovat svůj tvůrčí potenciál:

  • Otázka inspirace, sebevyjádření a náš kreativní potenciál
  • Náš pohled na těhotenství, mateřství a jak se spojuje s možností být sexuální a duchovní ženou
  • Budeme si uvědomovat a bořit svá přesvědčení, jež si v sobě neseme a která jsou spojená s tím, že jsme žena
  • Zjistíme jak mohou být slova základem pro vytváření naší reality a našich vztahů
  • Prohloubíme porozumění meditaci a praktikování všímavosti
  • Spojíme se se svou vnitřní vizí a rozšiříme svou intuici
  • Čeká nás hlubší práce se zvuky a zpěv, slepá kresba a tanec

V tomto kruhu spojíme jedinečné a neopakovatelné vlastnosti každé z nás a jako vzácné ingredience je použijeme k vytvoření něčeho zcela nového.

Seminář je určený všem ženám, které kdy prošly celým osmiměsičním výcvikem s Komalou de Amorim.Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Vytvořila různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně se svým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Pokud jste ještě výcvik Probuzené ženství s Komalou neabsolvovaly, máte příležitost v listopadu vstoupit do nového plánovaného běhu.

Seminář je intenzivní: pátek 14:30 – 19:30, sobota 9.30 – 19:30, neděle 9.30 – 18:00. Po předchozí domluvě možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Cena 6 050 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 2 050 Kč.

Cena 5 050 Kč při platbě zálohy 1 550 Kč do 22. srpna.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na