Procitání

Intenzivní prožitková dílna pro ženy

víkend 12. – 13. prosince

Rozpoznání, posílení a používání ženské síly. Proces, kterým vás vede Tiago, duchovní učitelka a skvělá terapeutka, je cesta mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Když ženství pochopíme jako způsob existence, který dovoluje uskutečňovat záměr duše, potom toužíme poznat a probudit svoji sílu a spojit se s ní. Toužíme naplno procitnout do ženského těla, a v něm navázat duchovní spojení.

Setkání v kruhu žen, kde je hravost, soucítění a důvěra, nás posiluje. Kruh moudrý a láskyplný má léčivou moc. Proudí skrze něj nové informace, nová porozumění sobě i nám. Spolu můžeme dosáhnout skutečné proměny. Je to prostor pro všechny otázky, nejistoty, zážitky a poznání. Magie skupinového energetického pole nás podpoří na vnitřní a vnější cestě objevování.

Pomocí účinných cvičení, tance a hudby rozproudíme energii v těle každé z nás – šťávu, oheň a smyslnost. Pocítíme proud lásky a bohatství emocí, které v nás sídlí. Prohloubí se naše schopnost vnímat pulsující život. Poznáme kolik kvalit a podob v sobě můžeme mít. Některé nás přitahují a jiné děsí, ale učíme se s nimi nakládat. Navážeme hlubší spojení se sebou. Přiblížíme se k ostatním a hlouběji se propojíme s ženami a muži v našem životě.

Způsob práce má kořeny v bezčasé dimenzi meditace. Vychází z hluboké spirituality a porozumění ženské duši. Učí jak transformovat naši instinktivní sexuální energii ve vždy přítomnou vitalitu, lásku a bdělost. Dovolí vyrůst a rozkvést ženě, která umí žít naplněný osobní, partnerský a sexuální život. Která nachází svou pravou ženskou podstatu, jejíž součástí je otevřenost a vnímavost, schopnost žít v oslnivosti svého bytí s důvěrou v život. Na tento seminář zveme ženy, aby se setkaly a vzájemně se podpořily při hledání opravdové svobody, uvnitř svého těla, v srdci a duši. Aby se podělily o svou touhu po lásce a intimitě. Aby si uvědomily hluboký smysl života v ženském těle.

Tiago (Dánsko)

Účastnit se některé její dílny znamená skočit přímo do světa, v němž za sebou brzy necháte známý život, s jeho známými omezeními a povědomými vyhlídkami. Smích a slzy, vyčerpání a vzrušení, ticho a křik jeden po druhém se objevují v neuchopitelném toku. Člověk tu může zahlédnout něco, co vypadá jako začátek nového života; nebo ještě lépe, návrat čehosi ztraceného, ​​návrat nevinnosti.

Dynamická metoda její práce je souhrnem bohatých zkušeností a znalostí práce s tělem a s energií, psychoterapie a spirituality. Vychází ze základní myšlenky, že lidé nejsou odděleni od světa, který je obklopuje; že oni i svět jsou ve své podstatě jedno; a tuto jednotu můžeme žít a zakoušet. Její smysl pro humor a její ochota vkročit do obtížných a náročných situací umožňuje lidem spolu s ní překračovat hranice a omezení.

Mnoho let úzce spolupracovala s anglickým duchovním mistrem Michaelem Barnettem. Poznala, že tomu, co lidem brání žít autenticky a svobodně, není třeba hned přímo čelit. Její práce s tělem a energií dokáže být někdy pořádně intenzivní, ale její základní kvalitou je lehkost s níž je možno míjet překážky. Ty nakonec tak jako tak nikdy nevydrží dlouho.

Práce s ní je v neustálém toku, takže v každém okamžiku může být člověk překvapen smíchem, zaskočen hlubokou spokojeností. Lidem přináší větší potěšení ze života, schopnost žít plně a autenticky, zvyšuje citlivost a plné vědomí sebe sama, ostatních a svého okolí. Dovolí jim pochopit mechanismy, kterými sami sebe omezují a mít vůči nim nadhled. Získají schopnost podstoupit zkoušky a výzvy života inteligentně, ale také hravě a s lehkým srdcem.

Rozhovor s Tiago: Tiché srdce

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:00, neděle 10:00 – 17:30

Cena 3 950 Kč. Při platbě zálohy 1 950 Kč do 11. listopadu cena 3 450 Kč.

Rádi byste se zúčastnili tohoto setkání? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na