Spojenci přílivu

1. díl třistupňového postgraduálního výcviku Stillness in Motion

30. července – 2. srpna 2020

První ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání.

Příliv přináší základ zdraví, s ním do těla pronikají informace původní matrice lidské bytosti. Příliv přispívá k utváření těla od prvních okamžiků života. Je to síla, která podporuje rozvoj jedince a umožňuje mu růst. Zároveň je to síla, která jej vrací k původnímu záměru, uzdravuje ho.

Příliv vede biodynamického praktikanta ošetřením a informace, které je od něj praktikant schopen přijmout, mají zásadní vliv na vývoj sezení. Příliv se stává průvodcem léčení a dovolí rozvinout plán léčení do té míry, nakolik je praktikant schopen vnímat a rozlišovat projevy zdraví. Běžně se praktikant spojí s mimovolným rytmem primárního dýchání a podporuje jeho příznivé uspořádávající cykly.

Co však, když tu cykly primární respirace nejsou, nebo se nemohou projevit? Když je vitalita systému tlumena, když nemá dostatek potence, aby vyjádřil primární respiraci v souvislých a stálých cyklech. Traumatický afekt, šok, toxicita v systému ovlivňují schopnost těla reagovat na primární dech. Není-li systém schopen vyjádřit příliv rytmickým pohybem, je zásadní rozvinout další nástroje pro spolupráci s Dechem života. Praktikant může rozpoznat působení potence v dynamice struktur a číst ve stopách přílivu a s jejich pomocí se opět spojit se silami zdraví. Morfologie a tvar těla odhalují stopy přílivu, jenž jej utvářel, tvaroval a vyvíjel a který stále reguluje jeho funkci.

K rozpoznání stop přílivu lze využít znalosti anatomie, embryologie, fyziologie, pochopení biodynamických principů a vysoce vyvinuté vnímání. Tyto dovednosti zde budeme rozvíjet a používat v rámci procesu léčení (k vyhodnocení). Vedle toho prozkoumáme způsoby, jimiž se lze spojit přímo s vrozenou inteligencí systému, která nás jako tichý společník a průvodce orientuje na projevy zdraví a jejich udržování.

Co se naučíte

Dovednosti – prohloubení terapeutických kraniosakrálních kompetencí – konkrétní nástroje na podporu a udržení projevů zdraví v klientovi – seznámení se a procvičení specifického protokolu pro rozpoznání sil zdraví v traumatizovaných, inertních, utlumených systémech.

Náplň semináře – na čem jsou založeny biodynamické principy – vyhodnocení a interakce se složitými situacemi – přístup k silám zdraví a udržování spojení.

Výukové cíle – rozvinutá schopnost uplatnit a používat biodynamické principy při sezení – rozpoznat projevy zdraví v rámci tidu – orientovat se na přirozené organisující síly v rámci neuspořádaného pohybu – rozpoznat činnost Tidu za nepřítomnosti pohybu – udržet bdělost a vyrovnanost ve složitých situacích – prohloubit spojení klienta se silami zdraví – spolupracovat s tělesnou inteligencí osoby

Třídílný postgraduální výcvik Stillness in Motion

Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

Výcvik rozvíjí dosavadní znalosti, přináší novou úroveň vnímání a buduje nový druh dovedností. Předává pokročilé terapeutické nástroje a učí nové postupy. Tři na sebe navazující semináře postupně rozšiřují kompetence praktikantů a vedou k prohlédnutí do esence práce.vede k prozření v souvislostech kraniosakrální práce.

30. července – 2. srpna 2020     Spojenci přílivu                         
5. – 8. června 2021 Vtělení lidské bytosti
29. května – 1. června 2022 Více než tělo

Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.

Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®.
Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Kurz je intenzivní: čtvrtek – sobota, 9:30 – 18:30 a neděle 9:30 – 17:00.

Cena 16 500 Kč + 3 465 Kč DPH (resp. 665 Eur + 140 Eur DPH). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 6 545 Kč (resp. 308 Eur).

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na