Promlouvání k srdci - kraniosakrální biodynamika

20 – 23. dubna 2023

Seminář kraniosakrální biodynamiky věnovaný fascinujícím schopnostem srdce a osrdečníku. Etienne Peirsman svým neopakovatelným způsobem odhalí základní povahu těchto orgánů, které nám díky své schopnosti navazovat energetické spojení dovolují prožívat lásku jako přirozený stav jednoty bytostí a bytostí s vesmírem.

Srdce a osrdečník mají nevídanou schopnost propojovat. Skrze tekutiny komunikují se všemi buňkami a tkáněmi a sjednocují tak vnitřní svět. Stále udržují spojení se vším a se všemi a umožňují tak jednotu s vnějším světem. Budeme mít možnost pochopit, jakým způsobem se vyvíjí schopnost lásky a jak srdce reaguje na zkušenosti jimiž během života prochází.

Srdce je z biologické stránky první orgán vznikající 18 dní po početí. Zůstává extrémně zranitelný kdykoli a kýmkoli, kdo se objeví v jeho rozšiřujícím se poli. Pociťuje všechna nebezpečí fyzická, mentální i emocionální s nimiž se během svého vývoje setká. V srdci i v osrdečníku, pociťujeme dopad všeho, co nás potkalo. Když si uvědomíme, nakolik tyto energie utlumily naši schopnost milovat a být milován, můžeme se k tomu postavit. Buď si navždy ponechat jizvy a žít z malého vyděšeného místa, nebo změnit vše, co nám znemožňuje být svým pravým já, milujícím, starostlivým, odvážným žít.

Seznámíme se se třemi úrovněmi lásky, kterými v životě procházíme. V každé z nich, pokud se jim plně oddáme je zárodek té další. Láska biologická, tělesná roste do lásky sociální, závislé a ta roste v lásku soucitnou, svobodnou, která je teprve úplná, zahrnuje všechny a vše.

V poutavém výkladu dostanete velmi podrobné informace o funkci, anatomii a povaze práce se srdcem. To vše budete moci použít při praktické práci na stolech. Prozkoumáme novou schopnost přímo promlouvat s tkáněmi, buňkami a orgány. Naučíme se používat svůj „původní hlas“. Budeme se učit přímé komunikaci se strukturami uvnitř těla. Promlouvat v absolutním tichu způsobem, v němž je zapojena inteligence buněk a orgánů. Budeme komunikovat bez přemýšlení, z místa kde mysl nezasahuje. Právě díky této schopnosti pak budeme moci měnit funkčnost perikardu, srdce (ale i dalších struktur, které se dostávají do popředí).

Vzhledem k tomu, že takové léčení souvisí s láskou, jíž terapeut dává průchod, musí každý, kdo chce tuto schopnost uplatnit, pracovat na tom, aby jeho vlastní srdce bylo stále svobodnější a otevřenější.

Etienne Peirsman (USA)

Charismatická osobnost s vyjímečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Pro účast není třeba předchozích terapeutických znalostí či zkušeností, všechny potřebné znalosti na semináři získáte.

Dílna je intenzivní: čtvrtek, pátek, sobota 9:00 – 18:30, neděle 8:00 – 13:00.

Seminář bude plně tlumočen a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Cena 17 700 Kč + 3 717 Kč DPH (770 EUR + 162 EUR DPH). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 6 997 Kč (230 EUR).

Cena 15 700 Kč + 3 297 Kč DPH (686 EUR + 144 EUR DPH) při uhrazení zálohy do 6. dubna 2023.

Při platbě v Eurech je třeba hradit dle výše uvedených Eurových částek a zálohu poslat na Eurový účet.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na