Rozhovor s Tiago: Tiché srdce

Od útlého dětství jí přitahovalo pokusit se pomáhat těm, kteří trpí. Začala se tedy vzdělávat v práci se zdravotně postiženými, mentálně retardovanými a autisty. Poznala různé techniky, jako je gestalt terapie, bioenergetika, čtení těla, holotropní dýchání, jungiánské snění a divadelní umění. Tiago pak nějaký čas také pracovala na Bali. Tiago to všechno inspirovalo, ale stále cítila, že něco chybí. Hledání tedy pokračovalo, až nakonec přivedlo Tiago k seznámení s učitelem a energetickým mistrem Michaelem Barnettem v roce 1984.

Tiago je energetická mistryně, vede semináře a také pořádá individuální sezení na svých cestách do Holandska, Rakouska, Chorvatska, České republiky, Ruska a Ukrajiny (tu navštěvuje již více než 20 let, často alespoň 3krát ročně).

Tiago, tvoje práce je naprosto spjata s lidmi. Povězte prosím pár slov o svých výcvicích. Čím jsou užitečné? A co pro tebe znamenají?

Pro mě jsou práce a sdílení s lidmi těmi největšími zážitky a tím nejdůležitějším v životě. Začala jsem jako velmi mladá, snažila jsem se lidem pomáhat. Dnes je to pro mě jiné. Je to jednoduše to, co dělám (ve skutečnosti to již necítím jako volbu), sdílím a spojuji se s lidmi, putujeme po této Cestě společně, společně se účastníme procesu objevování a vývoje – a to jak jejich, tak mého.

Práce na seminářích mají mnoho různých forem. Hodně je založena na práci Michaela Barnetta. Dal nám mnoho meditací a struktur, které lidem přinášejí mnoho mocných a hlubokých zkušeností. A jemně nás vyvádějí z pocitu, že jsme odděleni od života a vedou do Jednoty se vším. To je nejdůležitější. Navíc také jeho práce s energií přináší mnoho velmi praktických nástrojů, které mohou lidé aplikovat a používat ve svém každodenním životě. V našem vztahu k sobě, rodině, partnerům, práci a tak dále. A také vám dává spoustu praktických nástrojů, které můžete uplatnit pro sebe ve svém každodenním životě v každé situaci.


PŘEMÍRA VÁŽNOSTI JE NAPĚTÍM V CELÉM SYSTÉMU, PŘEKÁŽKA, ZTUHLOST. VESELOST JE JEMNÁ, MĚKKÁ A PLYNE. JE ÚŽASNÉ UMĚT SE SMÁT SÁM SOBĚ.

Samozřejmě jsem si během svého celého života vyvinula svůj vlastní jedinečný styl. Řekla bych, že moje práce je velmi kreativní a nepředvídatelná. Jednoduše se naladím na lidskou přítomnost, nemám žádné plány ani nápady… a pak se z okamžiku a společné energie zrodí práce. Někdy velmi překvapivá i pro mě!

Rozumím tomu správně, že veškeré meditace, které používáš, jsou od Michaela Barnetta?

Většina práce, kterou sdílím, je přímo od Michaela Barnetta. Je to řekněme taková páteř práce. Ale také nalézám inspirací v mnoha dalších zdrojích a učitelích. Jedním z mých oblíbených je Chogyam Trungpa, se kterým jsem se nikdy nesetkala, ale jeho knihy ke mě opravdu silně promlouvají.

Tato otázka je spojená s lidským sebeuvědoměním. Co nám pomáhá uvědomit si naši lidskou přirozenost, odpovědět na otázku “Kdo vlastně jsme?”

Dalo by se říci, že samotný život, samotný vesmír nám pomáhá během života rozpoznat, kdo opravdu jsme. Všichni jsme se narodili s obrovským potenciálem možností, ale jak to tak chodí, pomalu se většina z nás zmenšuje a dostává do určitých vzorců, aby zapadli do struktur kolem nás. Začínáme si vyvíjet své vlastní vnitřní struktury, často z bázně a strachu ze ztráty lásky. Takže jdeme proti své skutečné povaze i do té míry, že zcela zapomínáme na to, kdo jsme, a začneme žít z těchto struktur, z naší mysli a myšlenek, už nejsme živí, čerství ani spontánní v každý okamžik.

Ale jak jsem řekla, vesmír samotný nám neustále předkládá možnosti a výzvy, ale samozřejmě záleží na tom, jak tyto události vítáme. Jsme otevření ptát se sami sebe? Jsme dostatečně odvážní, abychom neustoupili, ale pokaždé se dostali jeden malý krok dopředu? Odvažujeme se pustit kontrolu a být nazí a zranitelní? Jsme připraveni říct “nevím”? Každý musí začít ZKOUMAT a OBJEVOVAT SÁM ZA SEBE. Musíte zjistit, co funguje PRO VÁS. Cesta každého je jedinečná. Kdykoli zkoumáte, kdykoli něco prostě jen uvidíte, UŽ SE TO PROMĚŇUJE. Jenom tím, že to uvidíme a zůstaneme s tím. A musíme začít přesně tam, kde jsme! Tady a teď.


KAŽDÝ MŮŽE TĚŽIT Z PRÁCE. VYŽADUJE TO JEN OTEVŘENOST. JAK OD TĚCH, KTEŘÍ TOUŽÍ OBOHATIT SVŮJ ŽIVOT, TAK TĚCH, KDO JDOU VSTŘÍC HLUBOKÉ TRANSFORMACI.

Řekněme, že cítíte strach. Nezačněte se ptát, jak se zbavit strachu. Místo toho zkoumejte, KDY máte pocit strachu. Co to je? Jak vyvolává pocit v mém těle? Jak chutná? Jaké myšlenky vyvolává?

A slýcháte o lásce – lásce jako stavu bytí. Hledali jste, abyste tento prostor našli v SOBĚ? Co když existuje? Kde existuje? Jak v tom místě být? Hledali jste, co vás tomuto prostoru vzdaluje a co přibližuje? To je ta zlatá příležitost, kterou dostáváte v každému okamžiku.

Stačí s tím zůstat – pozorně sledujíc svou jemnou pozorností, dozvíte se nejenom o strachu či lásce. Zjistíte mnoho dalších věcí. Slovy Michaela: Každý, kdo se narodil, představuje příležitost překonat naše omezené hodnoty. Každý z nás má tuto odpovědnost za to, že se vydá na cestu objevování – nejen ze zvědavosti, zájmu, z dosahování něčeho – ale jako odpovědnost vůči světu, našim dětem, našim vnoučatům, lidské rase, planetě a životu, Bohu a sobě.


VŠICHNI SE SETKÁVÁME S PŘEKÁŽKAMI JAKO SOUČÁSTÍ NAŠÍ CESTY. V ŽIVOTĚ A NA NAŠÍ DUCHOVNÍ CESTĚ. v MNOHA PŘÍPADECH O SMÝŠLÍME ČISTĚ JAKO O NĚČEM NEPŘÍJEMNÉM, CO JE TŘEBA PŘEKONAT, ČI CHYBĚ, KTEROU JE TŘEBA NAPRAVIT. TRUGPA ŘÍKÁ, ŽE NEOČEKÁVANÝ CHAOS, ZMATEK A EMOČNÍ OTŘESY MOHOU BÝT VYUŽITY JAKO PALIVO NA CESTUENERGIE, KTERÁ DOKÁŽE PŘEMĚNIT ZMATEK NA ROZUMNOST A MOUDROST. TO, CO MICHAEL NAZÝVÁ ZLATOU PŘÍLEŽITOSTÍ, VIDÍM JAKO VELMI PRAVDIVÉ! A JDE O SKUTEČNĚ VELKÝ POTENCIÁL. VŠE JE V NAŠICH RUKOU.

A zcela a úplně přivést veškerou svou energii k této objevné výpravě, neboť v mých očích je to opravdu to jediné, čím můžeme zaručeně přispět k lidskému přežití. Když ve vás něco začíná rezonovat, začínáte hledat, nové dimenze se dávají do pohybu a najednou se cítíte spojeni s tím, co nazýváme Jednotou. Ztišíte se, díváte se, ochutnáváte, divíte se. Proč je důležité rozhodnout se srdcem? A co pro vás život vedený srdcem znamená?

Nemohu říci, že je důležité činit rozhodnutí ze srdce… Jako princip. Principy pocházejí z mysli. Někdy mohou rozhodnutí pocházet z břicha. Když na sobě pracujete, dostanete se hlouběji a hlouběji do svého bytí, do svého zdroje. A jak stále více a více propadáte do Jednoty, vaše pravá reakce na život v jakékoliv situaci je zaručeně milující. Ne jako princip, ale jednoduše jen tak. Dovolte mi citovat báseň od Michaela.


TICHÉ SRDCE |
VŠICHNI HO HLEDAJÍ, TOTO TICHO. |
JE MIMO TEBE |
JSI TO TY. |
JE TO ROVNOVÁHA. |
JSI TO TY NA SVÉM PRAVÉM MÍSTĚ, |
JAKO JSI BYL KDYSI, |
JAKO ODPOČINEK V JEDNOM OCEÁNU. |
JSI TO TY JAK SE SMĚJEŠ, |
JAKO SPRÁVNOST VĚCÍ. |
JE TO ODHALENÍ |
ŽE PATŘÍME |
KE VŠEMU STVOŘENÍ. |
JE TO NÁŠ NÁVRAT |
K NAŠEMU PŮVODU. |
JE TO NAŠE UMÍRÁNÍ |
K BOHU. |
NÁŠ ODPOČINEK |
JE JEHO ODPOČINKEM |
TO JE TICHÉ SRDCE.
Michael Barnett

Co je nejdůležitější věci ve vztazích mezi lidmi?

Uvědomit si, že „ostatní“ jsou také vámi. Jste součástí každého a ostatní jsou součástí vás (Možná když jste ochutnávalii, zatímco jste se dívali do očí vašeho partnera na semináři?) Pak už není s kým bojovat! Být tak pravdivý a upřímný k sobě, jak jen můžete.

Je důležité mít učitele, mistra ve svém životě? Nebo jsou lidé, kteří se mohou duchovně vyvíjet bez učitele? Co ti pomohlo zvolit si učitele?

Pokud doopravdy hledáte, pak v mých očích zcela jistě ano. Živý učitel, který může vyzývat všechna vaše slepá místa, která sami nemůžete vidět, nebo kterým se vyhýbáte! Jsem si jistá, že pouze málo lidí má bez učitele tak silné zkušenosti, že je tyto zkušenosti dokáží transformovat.

Pro mě nebylo setkání s Michaelem Barnettem otázkou volby. Vnímám to spíše osud. Muselo se to stát. Také se říká, že když jste na učitele připraveni, ona nebo on si vás najde. Pro mě je to dokonce víc než to. Osud…