Sfenoid a vzkříšení inteligence - kraniosakrální biodynamika

1. – 4. května 2024

Seminář kranioskrální biodynamiky věnovaný práci v jádru lebeční báze, ve skloubení sfenoidu (kosti klínové) s occiputem (kostí týlní). Odhalí zásadní důležitost pohyblivosti lebečních kostí pro to, aby zůstaly probuzené vyšší funkce mozku, jako je inteligence, intuice, telepatie. Ve svém praktickém semináři nás Etienne Peirsman povede svým neopakovatelným způsobem nejen k pochopení, ale i k vlastnímu prožitku vnitřního osvobození a rozmachu celé bytosti. Díky obnovení pohyblivosti sfenobazilárního spojení se nám vrací schopnost uvolnit se, oddat se životu a žít ho šťastně a naplno.

Biodynamická kraniosakrální práce v oblasti sfenobazilárního skloubení je zásadní dovednost. Pomáhá životní síle znovu a znovu pronikat do mozku, obnovovat jeho uvolněný stav, v němž jsou jeho schopnosti nesrovnatelně širší. Naučíme se, jak obnovovat prostor v jádru lebky a povzbuzovat volný houpavý pohyb tekutin, který mozek osvobozuje, vyživuje, zklidňuje a zpřístupňuje mu oblasti poznání, které nelze dosáhnout přemýšlením. Touto cestou dochází k obrození našich nejvyšších funkcí, znovu nacházíme spojení s přírodou a její nekonečnou kreativitou.

Jádro lebky je jednou ze tří klíčových oblastí, kde může životní síla uvíznout. Pak zde začne sídlit stres a deprese, U mnohých z nás je hluboké svalstvo v oblasti lebky a páteře pod častým napětím v důsledku nebezpečí, stresu či jiných okolností. Sympatická nervová reakce boj – útěk omezuje pohyblivost kostí v jádru lebky, pevně uzavře mozek a časem se z kosti, které měly mozek chránit, stává vězení. Když docela znehybní, život se stává obrovskou zátěží. Lebka v tu chvíli přestane být tím přirozeným tvárným obalem vnitřního oceánu, který dříve svým pohybem nabíjel, vyživoval a rozvíjel mozek.

Praxe v této dílně obnáší delší, jemnou a důkladnou práci, abychom pronikli svým vnímáním do této citlivé a často uzavřené oblasti, aby se nám podařilo povolit řetězy uvnitř lebky a kolem ní. Úleva a příliv života, které přicházejí s obnovením pohybu lebečních kostí, jsou jako návrat k životu, vzkříšení, opětovné napojení na svůj vlastní neomezený potenciál.

Etienne Peirsman (USA)

Charismatická osobnost s vyjímečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Pro účast není třeba předchozích terapeutických znalostí či zkušeností, všechny potřebné znalosti na semináři získáte.

Dílna je intenzivní: středa, čtvrtek, pátek 8:30 – 18:00, sobota 9:00 – 14:00.

Seminář bude plně tlumočen a po jeho absolvování obdržíte certifikát (na jméno, které uvedete při registraci).

Cena 18 527 Kč + 3 890 Kč DPH (842 EUR + 177 EUR DPH). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 6 997 Kč (309 EUR).

Cena 16 527 Kč + 3 470 Kč DPH (751 EUR + 158 EUR DPH) při uhrazení zálohy do 17. dubna 2024.

Při platbě v Eurech je třeba hradit dle výše uvedených Eurových částek a zálohu poslat na Eurový účet.

Seminář je v tuto chvíli plně obsazen, hlásit se lze jako náhradník. Na seznam náhradníků se zařadíte uhrazením zálohy. Pokud se místo uvolní, je záloha závazná. Pokud se místo neuvolní, pošleme Vám zálohu zpět. Pokud chcete být závazně náhradníkem pouze do určité doby, dejte nám to spolu s úhradou zálohy vědět emailem na druna@druna.cz.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na