Soul Motion: Next Steps

víkend 15. – 16. října 2022

Originální taneční dílna volného tance v němž tělo volá duši a duše odpovídá, kdy duše volá tělo a tělo odpovídá. Pod vedením Vincenta Martíneze-Grieca legendárního zakladatele taneční praxe Soul Motion rozvinete svůj kinestetický smysl, schopnost žít uvnitř těla a dávat mu veškerou péči. Poznáte co je to vědomý tanec a získáte nevšední somatickou zkušenost.

V taneční praxi, která oslovila desítky tisíc lidí po celém světě se otevírá prostor, v němž můžete přistát do svého těla. Vincent vás vede k somatickém uvědomění a smyslovému vnímání. Nasloucháte tělu zevnitř, nasloucháte prostoru a hudbě, která vás obklopuje. Setkáváte se s ostatními a váš tanec vyvěrá svobodně, přesahuje skutečnost a vstupuje do ní. V tanci poznáte, jak velmi je naše duše somatická, prostá a jak skrze vjemy přináší do těla pohyb. Vede nás do tance, který je v dokonalém spojení s tím, co se v nás i v prostoru kolem nás odehrává.

Ti kdo poznali Vincentovy dílny říkají: Je to jako tančit s životem. Nakonec nevíte, kde začínáte a kde končíte. Je to duchovní, transcendentální zkušenost. Jako byste byli celý život uzavřeni v kleci a konečně jste vypuštěni do světa. Cítíte volnost a vnímáte tolik nádherných věcí v sobě a v celém prostoru. Zažíváte krásu duše a jste spolu s každým, kdo je v prostoru.

Dnes je jen málo míst, kde se můžete učit přímo z moudrosti těla a Vincentovy dílny jsou jedním z nich. Uvnitř těla se setkáte s inteligencí která námi hýbe. Vzniká tu harmonie mezi mozkem a srdcem, mezi myšlením a cítěním. Učíme se o sebe pečovat, učíme se kdo jsme sami a vůči s ostatním a v prostoru kde se pohybujeme.

Taková taneční praxe má sílu léčit a dokáže udržet člověka po celý život vitálního, silného a plného energie.

Soul Motion: Next Steps

Praxe, která učí vnímat každou proměnu jako tanec – neustálé posouvání formy.
Podstatou tance je tu prožít každý pomíjivý okamžik jako okouzlující místo přistání. Tanečník se učí pohybovat v různých polích. Pracujete ve vnitřním poli, objevujete temnotu, pulsaci, přítomnost, kontemplaci a obrovský prostor imaginace a pozornost sídlící za očima. Pracuje ve vnějším poli – v sále, který je jeho učitelem, volá ho a na vše reaguje jako bdělá živá inteligence. Next Steps sleduje přítomnost intimního tanečníka v nekonečném poli a přítomnost nekonečného tanečníka v intimním poli. Poetické vedení a nádherná hudba doprovází tu jízdu.

Soul Motion učí tančit ve čtyřech vztahových krajinách:

  • O samotě, objevujeme vztah ke svému tělu, jeho proměnlivému tvaru v prostoru.
  • Mezi sebou: tanečníci inspirováni vnitřními impulsy, pocity a obrazy se spojují a společně zkoumají.
  • Se všemi: se pohybujeme ve stále širším okruhu, necháme se zasahovat všemi a šíříme svůj tanec ke všem.
  • Do nekonečna: z taneční místnosti se přenášíte v tanci do každodenního života díky vyrovnanosti a ztělesnění se zvýšenému vnímání.

Next Steps přidává tři základní druhy aktivit:

  • Pozastavit přítomnost, dovolit si pauzami zpřístupnit se životní síle která prochází skrz, a dovolit si uvolněně pohlédnout na druhého.
  • Orientace na oběžné dráze – tanečníkův pohyb se ladí na kruhy a spirály uvnitř i vně.
  • Echo inspirace – tanečník je vtažen do tvůrčího pole inspirace, je inspirován a inspiruje.

Vincent Martínez-Grieco (USA)

Výjimečný tanečník a učitel dříve známý jako Vinn Arjuna Martí. Je tvůrcem Soul Motion® a Conscious Dance Practice. Nyní své učení rozvinul do pohybové praxe Soul Motion: Next Steps, která se dotkla životů mnoha lidí na celém světě. Ve svých dílnách zprostředkuje setkání s inteligencí těla, která hýbe námi všemi a které často dáme průchod, když se uvolníme a necháme ji být.

Vincent svůj život zasvětil tanci, tančí v každou chvíli dne a vždy toužil s lidmi tančit všemi způsoby. Je laskavý a poutavý, má nádherné vztahy se svými žáky, vybudoval velkou komunitu a mnohá přátelství. Vrací lidem to co dostal jako dar: schopnost uvolnit se v tanci, hravost v tanci a přístupnost tance pro každého v každém okamžiku. Má dar vytvořit prostředí, do kterého je možno vstoupit a ponořit se.

K účasti není třeba mít předchozí taneční zkušenosti.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 9.30 – 17.00.

Dílna bude tlumočena do češtiny.

Počet míst je omezen.

Účastníci této víkendové dílny mají slevu 300 Kč na pondělní taneční večer s Vincentem.

Dílna se koná v Praze, po předchozí domluvě je možné přespání pro mimopražské účastníky.

Cena 5 950 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 450 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na