Vplout do kontaktu - kontaktní improvizace

víkend 8. – 9. října 2022

Kontaktní improvizace je 50 let staré umění pohybu, meditace, tělesná hra a možná i sport. Zkoumá dvě těla jako jeden pohybový systém. Hledá kinetické možnosti vzájemně fyzicky propojených pohybujících se těl. Čeká vás dílna, v níž Karl Frost, jeden z nejoblíbenějších učitelů kontaktní improvizace, hravou formou přiblíží různé způsoby fyzické interakce dvou těl. Workshop, v němž si uvědomíte, kolik různých možností a důvodů vzájemně se propojit a ovlivnit jeden druhého v pohybu máte k dispozici.

Kontaktní improvizace, to je zkoumání pohybu, při němž na sobě oba vzájemně závisíme a v němž se každý z nás občas vzdává kontroly a občas převezme kontrolu. Může to být jako určitý druh masáže v pohybu, hledání vzájemného protažení, stlačení, aktivace nepoužívaných částí, uvolnění se a odevzdání se. To vše se děje uvnitř proudu pohybu. Může to být jako vzájemně akcelerující horská dráha, v níž záměrně směřujeme kolísavou rovnováhu do společného pádu prostorem.

Rozvineme, obohatíme a prozkoumáme základní principy: sdílení váhy, fyzická podpora, zdvihy a pády, zatímco budeme chtít prozkoumat naše mentální procesy a nástroje :

  • Aktivní zvědavost během nepředvídatelné a rozvíjející se fyzické akce
  • Radost z tělesných pocitů a pohybu
  • Hravá souhra odevzdání se a vedení, rovnováhy a vratkosti
  • Radost jsme-li vnímáni, podporováni, hýbáni
  • Radost, když cítíme, podporujeme, hýbeme toho druhého
  • Rozšíření funkčního povědomí o těle
  • Prosté potěšení ze setkání dvou zvláštních bytostí

Budeme si nepřetržitě hrát a osvojovat si nový pohybový slovník, zkoumat různé nápady a principy hledání kontaktu a otevřeně zkoumat co kontakt do pohybu přináší. Budeme si vymýšlet a hodně improvizovat.

Karl Frost (USA)

Tančí vždy s nekonečným zanícením a jedním z nejzajímavějších učitelů kontaktní improvizace. Od 80. let vyučuje kontaktní improvizaci a vystupování v Kalifornii . Svou práci představil během posledních 30ti let na 5 světadílech, jak na univerzitách a zavedených institucích, tak v nezávislých studiích a divadlech. Je známý po celém světě, pro svůj dynamický pohybový styl a díky povaze své práce, která nepřestává rozšiřovat hranice možností.

Proslavil se svým názorným způsobem výuky a hloubkou materiálu, který podává srozumitelně, poutavě a účinně. Základem jeho pohybové praxe i jeho výuky je pěstování lehkosti a přítomnosti v pohybu, měkká síla prostřednictvím pohybové inteligence, potěšení z dokonalého vědomí sebe samého i pohybujícího se partnera v každém okamžiku. To vše je součástí metody Pasivního navazování, kterou vyvinul.

V mládí začal své pohybové objevování v bojových uměních a poté své zkoumání rozšířil o současný tanec, kontaktní improvizaci, fyzické divadlo a řadu somatických přístupů. Jeho vystoupení a divadelní tvorba vždy zahrnují tělo a emocionálně i fyzicky pociťovanou zkušenost. Má bakalářský titul v oblasti fyziky, magisterský titul v oboru dramatických umění a doktorát v ekologii. V současné době je vědeckým pracovníkem Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, Ústavu lidského chování, ekologie a kultury v německém Lipsku.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:00, neděle 9:00 – 17:00. Je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti.

Cena 3 820 Kč. Pro rezervaci je třeba uhradit zálohu 1 220 Kč.

Cena 3 220 Kč při uhrazení zálohy do 29. září.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na