Systemický rituál® a šamanské kolo

dílna která může být úchvatnou hrou i osudovým životním tahem

25. – 27. června 2021

Systemický rituál je velmi živý a dynamický. Vrhá na věci jiné světlo a dovoluje proměnu.
Je to způsob jak pracovat s archetypálními systémy. Šamanská práce, která dokáže vnést pohyb do oblastí života, v nichž se cítíme polapeni, odděleni, zaseknuti a zmateni. Tímto způsobem se lze dotknout konkrétních situací, jejichž škála sahá od individuálních prožitků až k rozsáhlým kolektivním zkušenostem.

V takovém rituálu vnášíme do jednoho prostoru různé prvky specifické situace, nebo součásti určitého systému, v němž se událost odehrává. V nich pak rozpoznáváme zdroje síly a pohybu a posilujeme je. Vytváříme prostor pro pohyb a léčení v těch místech systému, kde je energie spoutaná, zadržována a nemůže proudit svými přirozenými směry.

Rituálu se účastní celá skupina. Stejně jako ve starých tradičních šamanských praktikách, kde se skupina sešla, aby léčila jednoho či více jednotlivců. Každý z účastníků přispívá svým nenahraditelným dílem. Takovým způsobem se léčí celá komunita a každý, kdo je její součástí, něco získá.

Šamanské kolo je hlavním z nástrojů. Dovoluje plně využít možnosti, které rituál má. Vnáší do něj pohyb i schopnost se orientovat. Učí nás o přirozeném, souvislém toku života. Princip šamanského kola vyplývá z pozorování přírody ve vztahu ke čtyřem směrům a ve spojitosti s přirozenými cykly, které se opakují v každé chvíli, v průběhu dní, měsíců, během každého roku, každého života i za hranicemi života a smrti.

Kolo má 4 směry a je mapou. Nabízí jasné a dynamické cesty, jak rozpoznat, přijmout a spojit se sebou různé své části, kde se prožíváme uzavřeně, chaoticky, odpojeně či zahlceně, což nás může mást, brát nám energii a vyvolávat úzkost. Když tyto části sebe vidíme a prožíváme jako přirozené v rámci kola života, získáme víc místa pro pohyb, léčení a integraci tam, kde se cítíme zaseknutí a odpojení.

Co nás čeká

  • Experimentálním a velice dynamickým způsobem se budeme učit se základní struktuře kola: jak jsou čtyři směry spojeny se čtyřmi ročními obdobími, s měsíčními cykly a s denním časem.
  • Podle situací, dotazů a zkoumání z životů účastníků budeme vytvářet různá archetypální kola. Tématicky mohou být témata spojena s intimními vztahy, sexualitou, vztahem těla, mysli, emocí a ducha, spojením s rodinou a předky, s prací a kreativitou, s dokončováním, oproštěním se od vazeb a tak dále.
  • Budeme pracovat s formou systemického rituálu, projdeme skrze něj a v každém specifickém kole zažijeme jiné oblasti, kvality a možnosti.

Jak budeme postupovat kolem a rituály, budeme prohlubovat vědomí těla, mysli a emocí, zpívat, chřestit a bubnovat, tančit a hýbat se, hlasově se projevovat a sdílet.

Prvek modlitby je zásadní složkou práce. Vytváří stav bytí, vnímavý k přirozené inteligenci a léčivé síle pole.

Systemický rituál vytvořil můj učitel Daan Van Kampenhout, který praktikuje šamanismus od svých šestnácti let. Úzce spolupracoval s Bertem Helingerem v oblasti systemických konstelací. Jeho otázky, hledání a prožívání vdechly život nové velice živé a dynamické formě.

Je to práce lásky, respektu a soucitu… k sobě samotnému, k ostatním, ke komunitě nás jako lidských bytostí a k celému životu.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Vytvořila různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně se svým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Dílna je intenzivní (pátek 16:00 – 19:30, sobota 9:30 – 19:00 a neděle 9:30 – 17:00) a je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Po předchozí domluvě možnost přespání v Druně pro mimopražské účastníky.

Cena 5 250 Kč s DPH. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 2 450 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na