Letní tančírna

úterý 27. července 19:30 – 22:00

spontánní tanec a lehce extatická zkušenost

Večery spontánního vědomého tance. Svobodný tanec, rytmus, dech a kontakt s ostatními v tanci a hudbě.

Prostřednictvím volného tance, jdeme cestou k sobě samým. Tam, kde končí intelekt, začíná srdce a duše. Odevzdej se rytmu hudby, objevuj esenci sebe sama… vyjádři, kdo jsi… zatancuj svou touhu, svou krásu, svou bolest… spočiň v bezpečí. Pojď k sobě… domů

Žádné předchozí zkušenosti nejsou třeba, pouze ochota a schopnost ponořit se do hudby, do sebe, do toho, co se ve mě zrovna odehrává a svobodně se vyjádřit.

kdo kdy provázído 6. července Mira Janičatová
13. července Kateřina Stejskalová
20. července Kateřina Stejskalová
27. července Zdeněk Kobr
od 3. srpna Mira Janičatová

Kateřina Stejskalová

Tanci se věnuje vášnivě. Po intenzivním období Tance 5 rytmů vstoupila do učednictví a poté do profesionálního výcviku u Ya‘Acovova a Susannah Darling Khan ve School of Movement Medicine. Dnes je lektorkou INdeepenDance a hloubka, s níž dokáže provázet tanečními večery, ve vás zanechá nesmazatelnou stopu.

“Tanec je pro mne jedním ze způsobů jak praktikovat ochotu odevzdávat kontrolu nad svým pohybem do rukou Síly větší, než jsem já. Síly, která mnou hýbe nepředstavitelně lépe, než mohu kdy já svou vůlí. Chci spolupracovat s touto Silou a oslavovat dar Života. V každé taneční lekci je mým záměrem podporovat vznik společenství, v němž lidé využívají svobodný pohyb k navrácení důvěry ve vlastní zkušenost. Kde zkoumají skrze tanec bezpodmínečnou svobodu, která postupně přichází, zatímco se den za dnem učíme vidět sebe a druhé jako děti Života a s důstojností žít v této skutečnosti.”

Kateřina je absolventkou FF UK, prošla mnoha sebezkušenostními výcviky a semináři osobního rozvoje včetně London College of Classical Homeopathy, homeopatické praxe v Indii, 4 roků výcviku Gestalt terapie, výcviku terapie Cesta u Brandon Bays, práce s léčiteli a šamany z Latinské a Severní Ameriky. S lidmi pracuje od roku 1997. Nejdříve jako klasická homeopatka. Nyní vyučuje spontánní tanec a pracuje jako terapeutka s individuálními klienty.

Mira Janičatová

Tanci se věnuje duší i tělem a šíří jej kolem sebe jako poselství, k němuž je přitahováno stále větší společenství lidí. Její večery, to je pozvání do poutavého světa tance, naplněného skvělou hudbou, otevřeností a intenzitou.

“Tanec je pro mě cestou do těla, srdce, mysli a Ducha, cestou ke ztišení a odevzdání se tomu, co námi hýbe. Čím častěji cestu do svého těla podnikám, tím více odpovědí dostávám na otázky – kdo jsem, co tady dělám, co je mým úkolem, co mohu dát? Tanec mě také učí nechat se vidět ve své jedinečnosti a přitom být stále součástí většího celku.”

Mira provází tancem s citem alchymisty. Zkušenosti čerpá z bohatých zážitků, které načerpala ve vlastní dlouholeté taneční praxi. Pro ostatní zůstává opravdová, svobodná a originální. Při vedení vychází z principů meditačních a šamanských technik. Vytváří prostor, který vám dovolí jít hlouběji do svého těla. A potom s láskou, péčí a respektem vnést tyto kvality do každodenního života, protože teprve tam ten skutečný tanec začíná.

Cena 300 Kč

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na