Totální improvizace podle Ester Kočičkové

pondělí 17:00 – 19:00

12. října 2020 – 25. ledna 2021

Čistá jevištní improvizace, ryzí a totální je vpravdě královskou kratochvílí, kterou by si měli užívat jak diváci, tak především sami aktéři.

Platí zde jediné neměnné pravidlo, které vystihuje celou podstatu věci: téma, styl ani výrazovou formu celé hry nikdo předem nezná, nikdo ji předem neurčuje. Vše se hledá až při hře a pouze hrou samotnou. Hráči vědí kde a kdy budou hrát, ale naprosto netuší co, o čem, ani jak dlouho. Jedinou jistotou je, že repríza není z principu možná.

Jakási mandala na divadle. Dětská hra dospělých pro dospělé. Je syntézou mnoha schopností. Všechny události zde řídí především inspirace shůry, ale zákonitě zde mají podstatný vliv naše zkušenosti, charakter, vzdělání, upřímnost, odvaha, vkus, ale i schopnosti a dovednosti. A těm se zde budeme věnovat především.

Podobně jako v jazzu je i v herecké improvizaci zpravidla nejlepší “hudebník” ten, který nejlépe zvládl různé techniky, nejpoctivěji cvičí stupnice a má nejvíc naposloucháno. I tady se vyplácí „znát noty“ a mít co nejširší výrazový rejstřík. Při jeho rozšiřování poznáme zásady práce s hlasem, písní, rytmem a veršem, základy pantomimy, výrazového tance a pohybové stylizace, ukážeme si, co dokáže světlo, rekvizita, kostým, a zejména dobře vystavěná a „odbržděná“ figura. Vedle toho projdeme mnoha improvizačními pokusy: sólovými, s partnery i ve skupině.

V první řadě se ale budeme učit skutečnému uvolnění. Aby otevřeným tělem a myslí mohla přicházet “ona inspirace”. Abychom, zatímco jednáme mohli plně vnímat sebe, svá hnutí mysli a všechny okolnosti, kolegy, diváky a třeba i zvuky za oknem. Vidět v nich cosi, co může teď a tady změnit všechno, co jsme doteď stavěli, na čem nám záleželo. Rozpoznat a přijmout tohle vnuknutí, které v mžiku přetavíme do nečekaných tanců, šeptanců, výjevů nebo dramatických i komických dějů.

Improvizace je disciplina nejen pro dramaticky nadané jedince a rozené komiky. Leckde ve světě je dokonce součástí povinných školních osnov. Možná pro to, kolik toho každému vnímavému jedinci dokáže prozradit o něm samém, o tom, jak ho asi vidí ostatní. A jsou i další pádné důvody učit se improvizovat. Jako dobrý a zkušený improvizátor prostě nikdy nevypadnete z žádné role, kterou jste si právě zvolili. Na druhou stranu, je-li to věci ku prospěchu, kdykoli zvládnete svou roli z gruntu změnit.

Aby byl prostor na skutečné změny a pokrok u každého z účastníku, je kapacita kurzu omezena na 16 míst.

Ester Kočičková

Vášnivá improvizátorka, riskující, hledající a nekompromisní. Herectví studovala pod vedením Jaroslava Duška na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Coby svérázný „polyester“ tuzemské kulturní scény působí v současné době jako herečka, improvizátorka, textařka, zpěvačka, rozhlasová moderátorka a stand-up komička.

Ve svém kurzu Vás různými cestami povede k esenci ryzí divadelní improvizace, v níž sama vyniká. Společně otevřete nejednu bránu k umění improvizovat. Nakazí Vás svým přístupem, v němž se bezhlavost a vášeň mísí s pokorou a sebekázní. Její vnitřní síla, vytrvalost a odhodlání inspiruje k tomu, abyste pokoušeli svá omezení a nebo je využili překvapivým způsobem.

Cena 8 840 Kč za celý kurz na období 12. října 2020 – 25. ledna 2021 (15 lekcí). S výjimkou 28. prosince. Rezervace místa po úhradě zálohy 3 840 Kč.

Rádi byste navštěvovali tyto hodiny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na