Trager® přístup - nový profesionální výcvik

13. – 18. dubna 2021

Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát. Můžete patřit mezi první praktikanty přístupu Trager® v České republice, neboť se zde výcvik otevírá teprve podruhé.

Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu.

Když trenér boxu poprvé dovolil svému sveřenci, aby ho namasíroval, ještě netušil, že v rukou Miltona Tragera se skrývá dovednost, která ohromí jeho a vzápětí dosáhne tak širokého věhlasu. Milton úspěšně aplikoval svůj přístup na kohokoliv, kdo o tom měl zájem (mezi nimi lidem trpícím dušností, astmatem, bolestí zad či roztroušenou sklerózou). Nakonec byl zájem o metodu tak veliký, že vyhověl prosbám, aby začal metodu učit.

Metoda je hravá a využívá a rozvíjí intuici. Nabízí možnost prozkoumat rozdíl mezi pouhým dotýkáním a vnímavou kvalitou doteku. Má dvě podoby – tablework je práce terapeuta s klientem, při které terapeut klientovi zprostředkovává vjemy váhy, tlaku a pohybu. Během mentastics klient pracuje aktivně a vjemy mu přináší jeho vlastní pohyb.

Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí.

Co kdyby to byla pravda: Čím méně děláte, tím efektivnější je vaše práce!

Pokud byste se rádi přihlásili do výcviku a nebyli jste na žádném z úvodních seminářů, kontaktujte nás co nejdříve.

Pokud byste se rádi přihlásili do výcviku a nebyli jste na žádném z úvodních seminářů, kontaktujte nás co nejdříve.

Metoda

Trager® je somatický průzkum, pohybový rozvoj, známý jako integrace těla a mysli. Cesta k nestárnutí. Inovativní přístup k učení se, vytvořený a rozvíjený v průběhu 65 let Miltonem Tragerem. Pomáhá uvolňovat hluboce zakořeněné fyzické a mentální vzorce a usnadňuje hlubokou relaxaci, zvyšuje fyzickou mobilitu a duševní jasnost.

Obsahuje dva aspekty práce: tablework, kdy je klient pasivní a mentastics, kdy klient pracuje aktivně. Na stole je klient pasivní a leží. Odborník s ním pohybuje přirozeně, s kvalitou doteku, jíž mu dává zažít pocit pohybu bez námahy a pocit uvolnění. Kvalita pohybu bez námahy je posilována i v Mentastics. Jsou to jednoduché, aktivní pohyby, které může klient dělat sám, během každodenní činnosti a mohou se stát součástí jeho života v péči o sebe, zbavení se stresu a napětí. Pasivní i aktivní přístup mají stejný smysl, pokud jde o uvolnění zakořeněných vzorců.

Trager přístup je poměrně snadné se naučit, když jste připraveni cítit a pozorovat svoje pocity. Potom se děje hluboké uvolňující léčení na mnoha úrovních. Jedním z nejsilnějších aspektů Tragerova přístupu je schopnost vyvolat pocit hlubokého uvolnění a prožitek toho, jaké je pohybovat se volně a snadno.

Nyní po světě existuje asi tisíc praktikujících, kteří pokračují v této práci.

Komu je výcvik určen

Všem, kdo pracují s tělem, fyzioterapeutům, lékařům a zdravotnickým profesím se zájmem o holistický přístup k tělu. Terapeutům ale i laikům, kteří hledají nový směr. Komukoli, kdo se zajímá o zkoumání sebe sama skrze uvědomění si těla a mysli.

Studijní plán

Ucelený školící program je rozdělený do několika částí:

1. Úroveň 1 13. – 18. dubna 2021 6 dní
2. Aplikovaná anatomie 1 2. – 4. července 2021 3 dny
3. Mentastics 3. – 5. září 2021 3 dny
4. Úroveň 2 7. – 12. prosince 2021 6 dní
5. Aplikovaná anatomie 2      4. – 6. března 2022 3 dny
6. Úroveň 3 6. – 10. července 2022        5 dní

Po dokončení každé ze 3 úrovní je třeba:

  • dát aspoň 30 cvičných ošetření
  • dostat 10 ošetření, z nichž alespoň 2 musí být od akreditovaných praktikantů
    (učitelé, asistenti či jiní pozvaní praktikanti)
  • absolvovat tři profesionální supervize či konzultace (Ingrid Hörlezeder)

Předběžná kalkulace

Cena výukového programu tj. 26 výukových dnů, je zhruba 86.580 Kč + DPH (odvíjí se od aktuálního kurzu eura). Platba bude probíhat po částech, cena posledního pětidenního bloku 16 650 Kč + 3 497 Kč (DPH) se hradí předem před započetím výcviku a je potvrzením závazku absolvovat celý výcvik. Ostatní bloky se hradí vždy měsíc předem.

Ošetření od akreditovaných praktikantů a supervize které je třeba absolvovat po každé z úrovní (viz studijní plán) se hradí zvlášť. Cena ošetření od akreditovaného praktikanta se pohybuje kolem 1 800 Kč a cena supervize v průměru okolo 2 200 Kč.

Luca Di Napoli (Itálie)

hlavní lektor výcviku

Lektor s výjimečnými zkušenostmi, nejen v Trager přístupu, ale i Feldenkraisově metodě, Rolfingu a několika dalších metodách. Je přímým studentem Miltona Tragera a jeho učení je inspirováno několika myšlenkami, které vycházejí z toho, k čemu dospěl ve své dosavadní praxi.

O nejrůznější práci s tělem se začal zajímat kvůli problémům se zády po několika nehodách. Nejdříve to byla Alexandrova technika, potom kompletní trénink Rolfingu ve stylu Jacka Paintera a jeho Posturání integrace, ale nebyl spokojen. Tato práce s sebou nesla příliš mnoho bolesti. Nakonec se obrátil k Feldenkraisově metodě a Trager přístupu.

Protože tou dobou ještě žil Milton Trager, rozhodl se absolvovat výcvik a pod jeho vedením se stal učitelem. Poté, během následujících čtyř let, prošel také lektorským výcvikem Feldenkraisovy metody. Na pozadí toho všeho se staral o rodinný vinohrad v Toskánii, kde začal hospodařit v duchu biodynamického zemědělství.

Piermario Clara (Itálie)

lektor anatomie

Učitel plný energie a radosti z toho, co dělá. Pramenem jeho zájmu o léčivou práci s tělem je jeho celoživotní láska ke sportu i sportovnímu soutěžení v disciplínách jako je basketbal, běh na dlouhé vzdálenosti, běžkaření, sjezdové lyže a také jízda na kajaku, jejíž byl trénérem.

Studoval a zabývá se širokou škálou přístupů jako je lymfatická masáž, kinesiologie, posturální integrace, kraniosakrální terapie a nade vše také Trager přístup, který navždy změnil jeho život. Stal se jeho praktikantem a ve 45. roku svého života nechal všeho ostatního, aby se svou ženou založil Spazio PMR – centrum tance, divadla a především učení Miltona Tragera.

V současné době se těší životu ve společnosti svých čtyř koček, své ženy Marie, tří dětí a dvou vnoučat – avšak jako dědeček se necítí ani v nejmenším. Pravidelně se vydává na běhy a horské tůry do krásných Alpských pohoří.

Ingrid Hörlezeder (Rakousko)

supervize a konzultace, ošetření

Ingrid je od roku 2007 kvalifikovanou praktikantkou přístupu TRAGER ® a vede svou praxi ve Vídni. Byla také učitelkou pohybu více než 22 let, učila moderní techniky založené na somatickém zkoumání. Se svým manželem a dvěma dětmi žije ve Vídni.

Zálohu 20.147 Kč pro vstup do výcviku je třeba uhradit předem na účet. (Potřebujete-li projednat individuální rozložení plateb, kontaktujte nás na druna@druna.cz)

Úroveň 1 (6 dnů)

Cena prvního šestidenního bloku 19.980 Kč + 4.196 Kč DPH se bude hradit na místě v hotovosti před začátkem semináře.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na