Uzdravit spojení se světem - kraniosakrální biodynamika úst a uší

online seminář

úterý 7. února, 18:30 – 21:30

Online lekce kraniosakrální biodynamiky nám otevře nezvyklý pohled na oblast, která zprostředkuje nebo také brání přímému propojení organismu se světem. Etienne Peirsman v ní odhalí nový uchvacující pohled na ústrojí naslouchání a vyjadřování. Budete překvapeni, jaký dosah může mít stav této oblasti na kvalitu života, na jeho smysl a na naše zdraví.

Zázrak přenosu zvuku mezi organismem a jeho okolím přináší možnost přímého spojení dovnitř a ven. Lidská bytost není omezena na pouhé porozumění zvuku myslí. Výměna zvuku v ústrojí uší a úst je mnohem složitější. Zvuk se dostává k buňkám celého těla, stejně jako buňky celého těla stimulují kvalitu a jemné odstíny hlasu jímž se vyjadřujeme. Na základě naslouchání i vydávání zvuku naše tělo upravuje vnitřní prostředí i průběh životních procesů.

Budeme mluvit o esenciální potřebě vyjadřovat se, o traumatech, která mohou souviset s nedostatkem či nemožností se vyjádřit. Uvidíme jak souvisí neschopnost žít svůj život svobodně s vyjadřováním a pochopíme jak a proč společnost investuje do toho, aby udržela prostor pro vyjadřování uzavřený.

Poznáme jak tělo vyjadřuje pohodlí či nepohodlí, jak způsob, jímž se vyjadřujeme, ovlivňuje různé orgány. Naučíme se rozlišovat mezi vyjádřením z mysli a vyjádřením z bezmysli. Dozvíme se jakým způsobem je v našem projevu obsažena bezmysl. Pozornost věnujeme také oblasti naslouchání a tomu jak je propojena s vyjadřováním. Poznáme, jak se v naslouchání projevuje ego a jak naslouchání souvisí s posmrtným životem.

V této lekci si také osvojíte způsob, jak posílit přímou komunikaci buněk celého těla s okolním světem.

Tato online lekce je také úvodem ke dvěma čtyřdenním praktickým seminářům, které plánujeme na jaře a které Etienne povede živě přímo u nás na Druně:

20 – 23. dubna 2023
Promlouvání k srdci – kraniosakrální biodynamika
27. – 30. dubna 2023
Jemné soukolí vyjadřování a sluchu – kraniosakrální biodynamika

Etienne Peirsman (USA)

Charismatická osobnost s výjimečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Seminář probíhá online na platformě Zoom a je otevřen všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Seminář bude pro účastníky po dobu 7 dní k dispozici pro zpětné shlédnutí.

Seminář bude probíhat v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Cena 1850 Kč za osobu. Kurzovné se hradí předem na účet.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na