Kraniosakrální biodynamika - v náruči zdraví na sklonku života

postgraduální výcvik Stillness in Motion

29. května – 1. června 2022

Seminář postgraduálního výcviku Stillness in Motion zkoumá biodynamiku uhasínajícího života. Pochopíme význam, který má schopnost podporovat zdraví v umírajícím organismu a následovat jeho činnost směřující ke konci. Osvětlíme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět lidem, kteří se nacházejí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání.

Biodynamický praktikant hledá zdraví i ve chvílích bolesti a utrpení. I když naděje ustupuje vědomí konce, jsme v naší praxi vyzýváni udržet orientaci na zdraví a vrozenou inteligenci těla. Biodynamika vychází z přírodních zákonitostí a spolupracuje s nimi. Podporuje harmonii celku a umožňuje vrozenému zdraví řídit funkce těla, byť je to k jeho konci.

Může člověk umírat celistvý, v harmonii, mírumilovný a krásný, spíše než rozervaný na kusy a v utrpení? Může si uvědomit stav harmonie a plného spojení se zdravím, i když se jeho tělo ubírá ke smrti? V takových situacích biodynamika skutečně vyniká. Praktikant používá ruce, aby se spojil s vrozeným zdravím a obnovil celistvost člověka. Když míříme k celistvosti, uzdravujeme se.

Biodynamika je založená na rozpoznání sil života, vyjádřených ve hmotném těle. Na soumraku života jsme konfrontováni s nestálostí těla. Setkáváme se s největšími výzvami života, jako jsou degenerativní nebo smrtelné nemoci, senilita, stáří nebo nevyhnutelný přechod ke smrti. Přesto i zde může člověk dosáhnout uzdravení. Spojení se stále přítomným zdravím nám umožňuje zažít stavy klidu a bdělosti, které nás spojují s božskými silami. Připomínají a dovolují pocítit, že každý člověk je mnohem více, než pouhé tělo.

Co se naučíte

Náplň semináře – kultivace vnitřního stavu praktikanta ve specifických podmínkách – práce s pocity a emočními stavy které se objevují – možnosti jak být s tím kdo umírá – přístup k silám zdraví za nejtěžších okolností – specifické problémy spojené se stářím – dostat se do spojení s těmi kdo zůstávají – podporování jednoho z nejdůležitějších přechodů – nové dovednosti vystavěné na schopnostech nabytých v předchozích seminářích

Postgraduální výcvik Stillness in Motion

Postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

Výcvik rozvíjí dosavadní znalosti, přináší novou úroveň vnímání a buduje nový druh dovedností. Předává pokročilé terapeutické nástroje a učí nové postupy. Tři na sebe navazující semináře postupně rozšiřují kompetence praktikantů a vedou k prohlédnutí do esence práce.vede k prozření v souvislostech kraniosakrální práce.

Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.

Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®.
Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.

Seminář je plně tlumočen do češtiny.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Seminář je intenzivní: 4 dny, 9:30 – 18:30.

Cena 16 500 Kč + 3 465 Kč DPH (resp. 688 Eur + 144 Eur DPH). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 6 545 Kč (resp. 231 Eur).

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na