Voice trip - čtyři stupně otevření hlasu

pondělí 17:00 – 19:00

20. listopadu – 18. prosince 2023

Kurz, v němž každé ze čtyř setkání bude věnováno jednomu způsobu, jak pomocí pohybu otevřít proud hlasu. Díky vnímání těla poznáme jak hlas souvisí s pohybem. Odhalíme několik postupů, v nichž se pohyb stává nástrojem, který nás nenápadně zbavuje zábran, aby do našeho hlasu mohly vstoupit opravdovost, cit a krása.

Mocné spojení hlasu, rytmu a pohybu mění naše mozkové vlny i životní procesy v těle. Zjistíme, že díky pohybu těla a hlasu jsme schopni dosáhnout změněných stavů vědomí. Budeme zvyšovat citlivost vůči sobě, prostoru, hmotě, zvuku, vlastnímu dechu, tepu… Zažijeme, jak ponořit své vědomí hluboko do kinestetických a zvukových vjemů a v jejich proudu se uvolnit do extáze.

Na začátku se mysl vždy zaměřuje na rytmus v těle, pohybové impulzy, melodii vlastní fráze, hledání barvy a síly hlasu a souzvuk s ostatními v kruhu až nakonec zjistíte, že tančící píseň vás nese, okouzluje vás a začíná ve vás i v ostatních žít vlastním životem.

Čemu se budeme věnovat:

  • Zpěv ve smyčkách a souzvuk hlasů podpoří schopnost plynutí a udržování rytmu, který prostupuje nejen nás, ale můžeme jej cítit všude v prostoru.
  • Hledání vlastního pohybu a naslouchání impulzům z různých částí těla nám umožní si tvořit banku zcela nových pohybů, které plynou do spontánního volného tance. Pohyb nad nímž nepřemýšlíme, pohyb v němž prožíváme sebe bez zábran dodává hlasu opravdovosti.
  • Vnímání hudby nám dovoluje splynout s ní, živit ji a vnášet do ní sebe sama, stát se její součástí. Učíme se zůstávat s hudbou v kontaktu, aniž bychom se jí podřizovali a nechali se jí manipulovat.
  • Použijeme body voice scan, abychom odhalili anatomii hlasové rezonance v různých částech těla. Pozorujeme pozvolné ukotveni jednotlivych frekvenci do akustických bodů těla.

Tento kurz je určen všem, kdo touží získat nástroj, který je dokáže uvolnit, otevřít mysl a prodýchat tělo. Moc pohybu v rytmu a hlasu byly v mnohých kulturách používány k léčení a jako brána do širší reality. Osvojíte si techniky, které používali lidé od pradávna k tomu, aby se dostali do vytržení a dokázali vnímat život v hloubce a z nadhledu. Tady se cítíte se blažení bez chemických substancí. Nejste sami a společné prožívání přináší radost ze hry, pocit síly a nečekaných možností.

Antonia Nyass

Skladatelka, hudebnice, zpěvačka, která celý svůj život tvoří, věnuje se práci s hlasem a rytmem. Je členkou acapelly Yellow Sisters a hlasově bubenického projektu Řeky a Atmosférický sbor. Věnuje se improvizovanému divadlu jako hudební složka představení Dámská hnízda Ester Kočičkové a Simony Babčákové. Je také členkou improvizovaného divadla NO A.

Ve svých projektech vede k vícehlasému zpěvu, kde zpěváci vytvářejí společnou skladbu, stávají se živým a proměnlivým celkem, naslouchají, zatímco zpívají a zpívají zatímco naslouchají. Antonia hudbou žije, hudbu skládá učí, tvoří a miluje. Kromě umění vyjadřovat se hlasem šíří nádherný, otevřený a dobrodružný přístup k životu.

Cena 2 710 Kč za celý kurz na období 20. listopadu – 18. prosince 2023 (4 lekce, kromě 11.12.). Rezervace místa po úhradě zálohy 710 Kč.

Rádi byste navštěvovali tyto hodiny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na