Vtělení lidské bytosti

2. díl třistupňového postgraduálního výcviku Stillness in Motion

18. – 21. září 2021

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku vyučuje praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí.

Jádrem kraniosakrální bodynamiky je porozumění silám života, které uspořádávají každou živou bytost a její přirozené prostředí. A protože studium embryologie je nejblížším pozorováním sil života v akci, bylo vždy základním aspektem biodynamiky.

Biodynamika na počátku života je proces stávání se lidskou bytostí. Německý anatom Erich Blechschmidt (1904–1992) zkoumal, jak přírodní síly řídí metabolické procesy vyvíjejícího se embrya, a dávají vzniknout formě těla. Tyto přírodní síly uspořádávají a formují. Projeví se při početí a vstoupí do tekutin embrya, jako vtělený řídící princip.(řád)

To, co Dr.Sutherland nazýval potencí, je ve skutečnosti tato oživující činnost “Božské lásky přírody”, která vřele podporuje a naplňuje vývojová gesta embrya. Takto viděno, je embryo milujícím, živým zdrojem zdraví v každém z nás. Představuje živoucí obraz dokonalého Zdraví.

Kraniosakrální praktikant má výsadu zažívat působení “Božské lásky přírody” přímo v projevech jejích tvořivých sil. Manifestují se mu v těle jako: inteligence obsažená v tekutinách, pohyby přílivu, prostupování buňek a tkání, specifická vývojová gesta růstu, vektorové síly v těle a vně těla.

Co se naučíte

Výukové cíle – schopnost vnímat a rozpoznávat projevy embryonálních sil v lidském systému – rozpoznat prenatální, embryonální procesy během sezení a podpořit v rámci ošetření jejich vývoj – vnímat, chápat a podporovat v těle vyjádřená embryonální gesta jako vývojové síly zdraví – podporovat procesy zážehu – pracovat s jevy středové linie – integrovat vývojové embryonální pohyby se současným vývojem lidského potenciálu – rozpoznat a vyživovat vnitřní embryo – rozvinutí schopností nabytých v předchozím semináři.

Náplň semináře – praktická živá embryologie – embryologie v pohybu a gesta růstu – listy zárodečných vrstev: ekto, mezo, endoderm – kontakt s původní matricí – spojení se zdrojem života.

Třídílný postgraduální výcvik Stillness in Motion

Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

Výcvik rozvíjí dosavadní znalosti, přináší novou úroveň vnímání a buduje nový druh dovedností. Předává pokročilé terapeutické nástroje a učí nové postupy. Tři na sebe navazující semináře postupně rozšiřují kompetence praktikantů a vedou k prohlédnutí do esence práce.vede k prozření v souvislostech kraniosakrální práce.

30. července – 2. srpna 2020     Spojenci přílivu                         
18. – 21. září 2021 Vtělení lidské bytosti
29. května – 1. června 2022 Více než tělo

Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.

Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®.
Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Kurz je intenzivní: sobota – úterý, 9:30 – 18:30.


Cena 16 500 Kč + 3 456 Kč DPH (resp. 665 Eur + 140 Eur DPH). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 6 545 Kč (resp. 308 Eur).

Cena 14 500 Kč + 3 045 Kč DPH (resp. 585 Eur + 123 Eur DPH) při uhrazení zálohy do 18. srpna 2021.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na