Vyladění těla - Trager® a kontaktní improvizace

víkend 23. – 24. října 2021

Pohybová dílna spojuje Trager® metodu a kontaktní improvizaci v jeden okouzlující celek. Ukazuje společnou esenci obou přístupů a umocňuje tělesný zážitek, který v jedné a nebo druhé oblasti můžete dosáhnout. Dílna v níž poznáte universální pohybové principy vlastní oběma disciplínám, budete s nimi pracovat a rozvinete je v svém těle.

Budete vnímat – cítit – dotýkat se – užívat si – plynout – vznášet se

Synergie obou přístupů, dovolí rozšířit tělesné chápání, pohybovou inteligenci i vnímavost účastníků. Posune dál vaše dovednosti, jste-li studenty či praktikanty Trager® metody a stejně tak vám nabídne nový hlubší způsob práce s tělem jste-li tanečníky kontaktní improvizace. Poznáte jak vnímání souvisí se schopností snadno, efektivně a přesně se hýbat a jak fyzický kontakt poskytuje mnoho informací pro vlastní pohyb.

Co je základem přístupu Trager®?

 • nechat gravitaci aby působila
 • dotýkat se
 • vnímat
 • hrát si
 • pustit vzorce
 • najít nové věci k nimž se můžeme vztahovat

Co je základem kontaktní improvizace?

 • nechat gravitaci aby působila
 • dotýkat se
 • vnímat
 • hrát si
 • pustit, padat, létat, rolovat
 • následovat pohyblivý bod kontaktu

Tato dílna vznikla proto, aby pomohla tanečníkům získat jasnější představu o vlastním pohybu.

Tato dílna je vytvořena tak, aby pomohla studentům Trager® metody zažívat svou práci jako tanec bez úsilí.

Tato dílna je určena všem lidským bytostem, kterým se líbí hrát si, dotýkat se a hýbat se.

Ingrid Hörlezeder

Ingrid je somatická pohybová terapeutka a kvalifikovaná praktikantka přístupu TRAGER ® a je tutorem v TRAGER ® tréningovém programu. Vede svou praxi ve Vídni a vyniká nad ostatní neobyčejně jemnou a transformující kvalitou doteku, která má své kořeny bezesporu v hlubokém spojení s jejím vlastním tělem. Spojení, které budovala dávno před tím, kdy po více než 22 let vyučovala pohybové disciplíny a moderní pohybové techniky založené na somatickém zkoumání. Kontaktní improvizaci tančí tři desítky let.

Její otevřenost, zvědavost a radost s níž vás uvádí do světa pohybu a tělesných souvislostí vám ukazuje jiný, účinnější přístup k poznatkům o těle a pohybu. Bere vás na výzkumnou výpravu a dovoluje vám rozvíjet vlastní hravý přístup ke všemu, co se týká těla, pohybu, učení a léčení, zbavování se zátěže, kterou si neseme.

Dílna je intenzivní: sobota i neděle 9:30 – 17:30, je otevřená všem bez ohledu na věk a zkušenosti.

Cena 3 750 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 150 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na