Metoda Trager - individuální sezení

Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu.

Když trenér boxu poprvé dovolil svému sveřenci, aby ho namasíroval, ještě netušil, že v rukou Miltona Tragera se skrývá dovednost, která ohromí jeho a vzápětí dosáhne tak širokého věhlasu. Milton úspěšně aplikoval svůj přístup na kohokoliv, kdo o tom měl zájem (mezi nimi lidem trpícím dušností, astmatem, bolestí zad či roztroušenou sklerózou). Nakonec byl zájem o metodu tak veliký, že vyhověl prosbám, aby začal metodu učit.

Metoda je hravá a využívá a rozvíjí intuici. Nabízí možnost prozkoumat rozdíl mezi pouhým dotýkáním a vnímavou kvalitou doteku. Má dvě podoby – „tablework“ je práce terapeuta s klientem, při které terapeut klientovi zprostředkovává vjemy váhy, tlaku a pohybu. Během „mentastics” klient pracuje aktivně a vjemy mu přináší jeho vlastní pohyb.

Důležitou částí tohoto umění je i speciální stav těla a mysli používaná v metodě Trager tzv. stav “setkání”, v němž přestáváme myslet a naše pohyby začínají být neomylně vedeny jakousi vyšší silou. Každý náš pohyb míří přesně, naprosto bez námahy, naše tělo začíná s tělem klienta tvořit jeden tančící celek, prostoupený vlnami pohybu. Ve stavu “setkání“ přichází pocit němž se mísí energie, uvolnění, mír, radost a svoboda. Je blahodárný a neodolatelně fyzicky příjemný pro toho, s kým pracujeme, stejně jako pro nás samé.

Dante Marchini (Itálie)

Dante našel diky přístupu Trager nejen účinnou metodu práce s tělem ale i způsob bytí, který je přelomový. Naprostý opak běžného modelu žití. Předává své zkušenosti, rozvíjí je a šíří to, co jeho samotného naplňuje. Vnímá to jako poslání, které přináší lidem radost, klid a svobodu.

Původně profesor tělesné výchovy a sportu na vysoké škole, soukromých a fitness školách radikálně proměnil svůj přístup k tělu, mysli a vůbec životu když se v osmdesátých létech setkal s přístupem Trager a stal se jeho praktikantem, tutorem a instruktorem. Při osobním setkání s Miltonem Tragerem v Jižní Kalifornii mohl pozorovat jeho práci a vnímat jeho stav bez záměru, bez akce, prosté bytí. Ovlivnilo to jeho vlastní způsob, jímž pracuje a předává tuto metodu. Dante pomáhá svým žákům přejít od myšlení ke vjemům. Neboť vycházíte-li z vnímání, děláte vše citlivě, s lehkostí, mizí námaha a napětí.

Po celoživotním hledání, které vedlo přes studium psychologie, jógy, meditace k nimž se přidaly vlivy učení Carlose Castanedy a Zen začal žít a stále žije sám na venkově jako mnich, a jeho žáci ho zde navštěvují. Odjíždí jen, aby vedl semináře metody Trager. Nyní máme šanci se s ním setkat v Praze.

Ingrid Hörlezeder (Rakousko)

Somatická pohybová terapeutka a kvalifikovaná praktikantka přístupu TRAGER ® a je tutorem v TRAGER ® tréningovém programu. Vede svou praxi ve Vídni a vyniká nad ostatní neobyčejně jemnou a transformující kvalitou doteku, která má své kořeny bezesporu v hlubokém spojení s jejím vlastním tělem. Spojení, které budovala dávno před tím, kdy po více než 22 let vyučovala pohybové disciplíny a moderní pohybové techniky založené na somatickém zkoumání. Kontaktní improvizaci tančí tři desítky let.

Její otevřenost, zvědavost a radost s níž vás uvádí do světa pohybu a tělesných souvislostí vám ukazuje jiný, účinnější přístup k poznatkům o těle a pohybu. Bere vás na výzkumnou výpravu a dovoluje vám rozvíjet vlastní hravý přístup ke všemu, co se týká těla, pohybu, učení a léčení, zbavování se zátěže, kterou si neseme.

Individuální sezení trvá 1h 15min a stojí 1 900 Kč. Pro zamluvení termínu využijte formulář níže, kde zvolte terapeuta a konkrétní čas. Rezervace vzniká až po uhrazení závazné zálohy, kterou je třeba odeslat ještě v den, kdy došlo k registraci. Zálohu neplatí studenti výcviku – v případě jejich rezervace a zrušení termínu tuto rezervační zálohu doplacejí zpětně jako storno poplatek.

Absolvování individuálního sezení je otevřeno široké veřejnosti.

Konzultace pro jednoho studenta výcviku trvá 2h a stojí 2 600 Kč. Pro závaznou rezervaci termínu využijte formulář níže, kde přepněte z individuálního sezení na 2h konzultaci a zvolte konkrétní čas.

Konzultace pro dvojici studentů výcviku trvá 3h a stojí 4 200 Kč. Pro závaznou rezervaci termínu využijte formulář níže, kde přepněte z individuálního sezení na 3h konzultaci a zvolte konkrétní čas. Do políčka pro jméno zadejte jména obou studentů.

Terapeuti mluví anglicky, na sezení však anglicky nutně umět nepotřebujete, jelikož větší část a hlavní práce na stole probíhá beze slov.

Na sezení či konzultaci si s sebou vezměte prostěradlo či deku.