druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.

Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.

Aktuálně tento týden

Tento týden se nekoná Kiva Dance.

Připravujeme

Rozepjatá křídla hlasu

Komala de Amorim (Brazílie)

14. - 16. února 2020

Úvodní seminář k výcviku Odhalený hlas.

Rozpínat křídla hlasu neznamená učit se zpívat. Jde o to záchránit naší přirozenou schopnost zpívat spontánně, vyjádřit zpěvem to, co uvnitř prožíváme a odhalit svou duši. Takový způsob zpěvu je tvůrčí proces, nástroj k léčení, duchovní zkušenost i moc vyjádřit sebe sama. Volá nás, abychom plně zůstali v přítomném okamžiku a projevili zpěvem to, co se odehrává uvnitř. Vzniká naprosto nový, spontánní jazyk, kterým lze okamžitě a přímo přeložit naše vnitřní prožitky do zvukových vibrací.

FacebookTwittr