Čchi Kung - Osm kusů brokátu

víkend 2. – 3. prosince 2023

Čchi Kung je praxe po tisíce let používaná jak ke zlepšování a udržování zdraví, tak pro získání síly v bojovém umění. Jeden z nejzkušenějších učitelů v Čechách Michal Ďuro provádí tímto cvičením s důkladností, která vypovídá o hlubokém porozumění účinkům sestavy, jež pokrývají celé tělo. Osm kusů brokátu je cvičení, které podporuje zdraví jednotlivých orgánů, posiluje imunitu, harmonizuje hormonální systém, ale také aktivuje naši duševní sílu a schopnost prožívat štěstí.

Tento seminář přinese nezvykle propracovaný pohled na energetický systém lidského organismu. Naučíte se cvičení tak, aby za vás vedení postupně převzala vnitřní inteligence. Nezvyklé souvislosti a hloubka porozumění jsou důvodem, proč doporučujeme dílnu i těm, kteří tuto formu již znají či vyučují.

O cvičení Čchi Kung

Čchi Kung neboli “práce s životní energií”. Pomalé a na sebe navazujícící plynulé pohyby, jejichž cvičení přináší zážitek vlastní energie. Je jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny. Zvyšuje pohyblivost, posiluje a harmonizuje tělo i ducha. Rozvíjí intelektuální schopnosti, podporuje kreativitu a koncentraci. Napomáhá zvládání stresu a každodenních situací. Prodlužuje život a zlepšuje jeho kvalitu, podporuje zdraví, předchází nemocem, posiluje imunitní systém a aktivuje léčivé procesy v těle. Řada příkladů z letité praxe je dokladem toho, že opětovné rozproudění energie dokáže zbavit tělo i mysl energetických blokád.

O sestavě Osm kusů brokátu

Patří mezi nejstarší léčebné taoistické praktiky. Její účinky se odráží na zdraví jak fyzickém tak i mentálním. Fyzickému tělu pomáhá zvyšovat imunitu tím, ze zrychluje všechny fyziologické procesy v těle. Zlepšuje krevní oběh a lymfaticky oběh a tím působí proti únavě, urychluje hojení ran, prospívá celkové regeneraci, očišťuje tělo od škodlivých látek, mezi které patří i ty nejnebezpečnější pro naše tělo jako těžké kovy. Má uklidňující účinek na naši mysl, harmonizuje psychiku a pomáhá zklidnit vnitřní napětí v duchu taoistického principu „klidná mysl, aktivní tělo“.

Každé cvičení obsahuje jinovou a jangovou část. Jangová je dynamická, pracuje s tělem a jeho energetickým systémem. V této části se provádí sestava, soubor cviků a strečink, který je málo známou, zato neoddělitelnou součástí. Jinová část zase pracuje pasivněji v oblasti pohybu. Důraz se tady klade na dech, který pomáhá usazovat duši do těla a tím uklidňovat mysl. Do jinové části patří i taoistická meditace.

V tomto semináři se seznámíme se základy čínské teorie fungování meridiánů – tzv. energetických drah a přiblížíme si filozofický základ taoismu. Praktická část bude zaměřena postupně na jednotlivé cviky z Osmi kusů brokátu: Budeme zdokonalovat jejich provedení tak, aby energie volně proudila a mohl se spustit samoléčebný program:

1.cvik: “Podepření oblohy“ Rozproudění a harmonizace energie v celém těle

2.cvik: “Napínání luku“ – aktivace srdce, plic a meridiánů na pažích

3.cvik: „Vytláčení nebe a stláčení země“ – regulace žaludku, sleziny, jater a žlučníku

4.cvik: „Ohlédnutí se vzad“ – masáž ledvin, rotace a protažení celé páteře

5.cvik: „Otočení hlavy a těla s hlasitým nádechem“ – zbavení se srdce ohně, uvolnění páteře

6.cvik: „Dotknutí se oběma rukama chodidel“ – masáž ledvin a dutiny břišní, protažení páteře

7.cvik: „Údery rozevřenou dlaní“ – povzbuzení plic a srdce, centrální nervové soustavy a mozku

8.cvik: „Zvedání na špičkách a pád na paty“ – zbavení těla napětí a masáž vnitřních orgánů

Co když sestavu již znáte

Cvičení je nejen možnost sestavu se důkladně a od základu naučit, ale je také výbornou příležitostí k samotnému cvičení. Jedná se o dva intenzivní dny plné praxe v atmosféře skupiny a pod vedením jednoho z nejzkušenějších lektorů v České republice. Víkendové setkání může pro vás být také alternativa k pravidelnému chození na večerní lekce, pokud vám intenzivní víkendová praxe jednou za delší čas vyhovuje více.

Michal Ďuro

Už v mládí ho zdravotní problémy přivedly k učiteli taoistického kláštera v Shaolinu, který mu jako zázrakem pomohl. Od mistra ShiFu Shi DeLon se potom začal učit. Pod jeho vedením studoval taoistickou alchymii (neikung, čchi kung a taoistickou meditaci).

Po několik dalších let byl jeho přímým žákem. Tuto tradici pak následoval i u jiných učitelů. Nakonec prošel pětiletým studiem na 1. škole tradiční čínské medicíny TČM a začal působit na klinice čínské medicíny jako lékař. Přitom s obrovským úspěchem vedl hodiny Čchi Kungu, které doslova měnily život jeho pacientům i jeho žákům.

Dnes kvůli své časové vytíženosti vede semináře spíše výjimečně a věnuje se převážně svým individuálním klientům.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 9:00 – 17:00. Po předchozí domluvě možnost přespání pro mimopražské účastníky.

Koná se v Praze.

Cena 3 450 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 950 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na