Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Drunou, platné od 1. 1. 2017.

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Kapacita míst je omezena, po překročení této kapacity bude vaše rezervační záloha vrácena.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem akce a je podmínkou vaší účasti na akci.

Platbu můžete provést těmito způsoby:

- v hotovosti na recepci

- převodem na účet

Jednorázové vstupy na večery nebo pravidelné akce hradíte přímo lektorovi.

Předplatné nebo vstupné na akce hradíte na recepci.

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem, nebo jsou uvedeny u dané akce, nebo pravidelné hodiny.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním kursu.

Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany Druny má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

Platnost předplatného a permanentky

Předplatné na pravidelné kurzy a permanentky na 10 vstupů jsou vydávány na jméno, nelze je použít pro jinou osobu.

Platnost (časové omezení) předplatného ani permanentky nelze prodloužit. Po uplynutí doby, na kterou jsou vypsány je nelze použít, a není možné za ně vrátit peníze.

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Drunou.

Uchovávání poskytnutých osobních údajů a jejich využívání

Poskytnuté osobní údaje jako je jméno, e-mailová adresa a telefon jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Jsou uchovávány na dobu neurčitou a jsou využívány zejména k zajištění možnosti přihlašování na akce, sdělování informací souvisejících s kurzy, na které se subjekt údajů přihlásil, a ke sdělování informací o plánovaných akcích. Z odběru informací o plánovaných akcích se lze kdykoliv odhlásit.