Člověk zvíře - kontakt impro tango

víkend 11. – 12. března 2023

Pohybově taneční workshop a neopakovatelný zážitek na různých úrovních vnímání. Návrat k tělu, které je stvořeno pro pohyb, vášeň a rozmanitost.

Kontaktní improvizace a tango jsou pohybové a taneční formy, které se zaměřují na vztah s partnerem, na předávání pohybu mezi partnery a oběh energie, která mezi nimi cirkuluje. Naše původní zvířecí tělo je k tomuto skvěle uzpůsobeno. Má v sobě mechanismy které obstojí v dynamických podmínkách, je skvěle vybaveno pro interakci s prostředím, s partnerem, s gravitací. V této dílně budeme aktivovat pohybovou výbavu, kterou si naše zvířecí tělo za tisíciletí vyvinulo, a využívat ji v tanci.

Dovolíme si vymanit se z pout známých korektních pohybů, aby náš tanec přestal být opakováním naučených forem a mysl se mohla uvolnit. Tanec získá působivost a srozumitelnost, když se naučíme následovat tělesné impulzy, přirozené instinkty, když máme zostřené smysly a využíváme celou škálu pohybových možností, kterou nás příroda vybavila. Zjistíme, kolik nádherných nových možností přichází, když dáme průchod přirozeným impulzům, které vyplývají z naší zvířecí podstaty.

Vytvoříme bohatší a osvobozující formu: otevřené fyzické vyjádření, oproštěné od povrchních pravidel. Tanec v němž se aktivují přirozené pohybové možnosti. Z oblasti tanga využijeme: jasnost osy a použití spirál, vzájemné vyvažování a využívání protiváhy, rytmus a melodii. Z kontaktní improvizace budeme studovat: pády, vstávání, spojení se zemí, zvedání se, vědomé využití dostředivých a odstředivých sil, vztah volného těla k zemi.

Tango spojené s kontaktní improvizací, to je škála rozmanitých pohybů, které nejsou rutinní ani monotónní a jsou životně důležité pro naši pohodu. Poskytují také možnost používat dotek jako nástroj komunikace. Rozšiřují vnímání sebe sama i toho druhého. Umožní nám být tvůrčí, hraví a uzemnění a hledat cestu ke shodě.

Objevíme znovu vlastní tělo, které je tisíciletí utvářeno pohybem a stvořeno k pohybu. Tělo které touží po neustálých proměnách a které nachází novou energii v pohybu, který ho vyživuje. Získáme jiný pohled na tělo: jeho tvary a pohyby začněme vnímat jako výsledek vztahů ke gravitaci, k prostoru a patrnerovi a jako výsledek našich pohybových záměrů. V takovém pojetí pohybu se můžeme rozvíjet se a zároveň si užívat svobodu. Namísto kontroly se věnujeme smyslovému vnímaní, které nás vede přesně a neomylně, dovoluje nám přizpůsobit se a vyvolává požitek z pohybu.

Dílna pro všechny, kdo vidí pohyb a pohybovou tvorbu jako cestu poznání, léčení, komunikace a obohacení své životní zkušenosti. Práce zdánlivě pohybová a tělesná má mnohem širší záběr. Dovoluje pochopit své fyzické já, fyzický vztah se společností a přírodou. Poznatky biomechaniky, somatiky a ekologie se v ní propojují do konceptu Ekologického těla.

Není potřeba mít žádné zkušenosti s těmito technikami a není třeba mít partnera. Budeme poznávat tanec jako organický účinný pohyb. Budeme živit proudění pohybu mezi námi a našimi partnery. Tvořit spolu pohybovou skladbu, která přesahuje každého z nás a zároveň nám oběma náleží. Oba ji ovlivňujeme nejprve bez ladu a teprve postupně se dobíráme k harmonii.

Javier Cura (Argentina)

Javier Cura je učitel, vizuální umělec, divadelní režisér a pohybový trenér, který se obdivuhodným způsobem zapsal do povědomí mnoha lidí v oblasti pohybu a tance. Vytvořil mnohá představení v Argentině, Kolumbii, USA, Itálii, Německu a Indonésii. Na mezinárodní úrovni vyučuje kontaktní tango, fyzické divadlo a kontaktní improvizaci. Je skvělým tanečníkem, který probouzí neodolatelnou chuť hýbat se, tančit a vyjadřovat se pohybem naplno.

Jako vizionář a pohybový aktivista povzbuzuje všechny, kdo jsou ochotni mu naslouchat, aby se starali o své vlastní životně důležité potřeby pohybu. Věří, že všestranný rozmanitý pohyb, který znovu integrujeme do svého života má obrovský dopad na naše emocionální, fyzické a duševní zdraví a také na ekologii planety. V současné době pracuje na projektu „Ecological Body“ spolu s výzkumným pracovníkem OSN pro ekologii.

“Hlavním cílem mé práce je povzbudit studenta, aby našel souvislosti mezi: objektivním pohledem na tělo; (fyzické prvky, tělesné schéma: osa, siločáry, těžiště, anatomie atd.) Subjektivním chápáním těla;( emocionální, expresivní, kreativní vědomí a sebou vnímaný tělesný obraz) a Tělem ve vztahu k druhému; (jeho komunitní, sociální a duchovní povaha). V každém workshopu jsou účastníci jsou schopni propojit naučené pohybové aktivity se svým osobním tvůrčím vyjádřením a znovu je vlastnit. Cokoli, co účastníci vnímají a zažívají v pomíjivém kontextu workshopu, může být a často je přeneseno do vnějšího světa, do jejich osobního sociálního kontextu. To obohacuje tanec každodenního života.”

Místo konání je Praha.

Většina účastníků se hlásí jednotlivě, není nutné hlásit se v páru.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 9:30 – 17:30, je otevřená všem bez ohledu na věk či pohybové zkušenosti.

Cena 4 020 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 920 Kč.

Cena 3 420 Kč při úhradě zálohy do 2. března.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na