Craniosacrální biodynamika

Jemná práce v hlubokých klidových stavech. Terapeut spolupracuje s přirozenou inteligencí těla a aktivuje samoozdravné síly v organismu, jimiž se lidský systém neustále snaží udržovat v co nejlepším stavu. Tento proces vás ovlivňuje na všech úrovních, má vliv na celý systém vašeho těla. Terapeut nenapravuje „chyby“ ani neútočí na „nemoc“. Jen podporuje vrozené životní síly, když znovu uspořádávají tělo a oživují jeho funkce. Vnímá je jako jemné velmi pomalé plynulé rytmy pohybující tkáněmi, tekutinami a prostupují okolím těla. Vnitřní záměr, jenž nás po celý život znovu uspořádává podle původní matrice.

Biodynamika vytváří podmínky, v nichž jsou všechny síly zdraví k dispozici pro léčivý proces. Kdy tělo může přirozeně odbourávat bloky, které mu brání v plném, zdravém fungování. Obnovují se projevy zdraví, předtím narušené, oslabené nebo zablokované následkem stresů, traumat, úrazů, nehod či přetížení. Rozpouští se vzorce napětí, symptomy mizí a obvykle se nevracejí, neboť ztrácejí svou funkci. Změny ke kterým došlo jsou trvalejší, protože je nevyvolal vnější zásah, ale přirozená potřeba těla.

Ošetření probíhá vleže, dotek který používáme je naslouchající, nechystá něco změnit. Je v něm klid, vřelost, přátelství, přijímající přítomnost. Naše pozornost se nezaměřuje na problém a nesnaží se jej odstranit. Respektujeme způsob, jímž se tělo samo problému zbavuje i jeho čas. Nestaráme se o symptomy, jdeme za ně, do jádra problémů, kde je zdraví vždy přítomné.

To, čím procházíte, je víc než léčení. Je to příprava organismu na život. Aktivuje všechny životní síly, které v sobě máte. Vrací vědomí do těla, pěstuje vnímavost a citlivost smyslů, učí důvěřovat svým pocitům, naslouchat signálům, které tělo dává a řídit se jimi. Láká k tomu zůstat v sobě, právě teď, se zájmem a bez hodnocení přijímat vše, co je. Vzbuzuje důvěru v život.

www.kranioklinika.cz

Craniosacrální práce má původ v západním lékařství a dlouho zůstávala jeho součástí. Zakladatelem byl v pol. 20st. americký osteopat Dr. Sutherland. Koncem století craniosacrální terapie překročila pole osteopatie, vyvinula se v samostatnou terapeutickou formu.

Zita Pavlištová

Základní třílletý výcvik v craniosacrálním balancingu absolvovala v „Mezinárodním institutu pro craniosacrální balancing“ (Bern, Švýcarsko), od roku 2009 má vlastní terapeutickou praxi. Pracuje pod supervizí Bhadreny Tschumi Gemin a Kaviho Gemin a zároveň je jejich výukovým asistentem v základním výcviku. Založila Kliniku cranisacrální biodynamiky.

„Craniosacrální biodynamika je setkání s tichou, měkkou a nezdolnou silou života. Jde o to najít projevy zdraví, v hloubce pod všemi symptomy a bolestmi. Neboť Zdraví je v těle stále, i když člověk trpí. I v těch nejtěžších situacích lze objevit jiskru, která stále udržuje život. Ve skutečnosti nikdy předem nevím, s čím budeme pracovat, jaký proces přinese přirozená inteligence těla, s níž jsem během ošetření v kontaktu. Přes všechny znalosti, které mám, nechávám mysl otevřenou i všemu nepoznanému, co přichází. Naslouchám rukama a celým svým tělem. Naslouchám silám, které existují tak dlouho, jako sám život. A jsou vždy připraveny chopit se příležitosti.

Ceny

soubor 6 ošetření: 10 800 Kč (cena za ošetření 1 800 Kč)
soubor 3 ošetření: 6 300 Kč (cena za ošetření 2 100 Kč)
jednotlivé ošetření 90min:     2 400 Kč (cena za ošetření 2 400 Kč)

Kontakt

tel: +420 723 253 757
email: zi@druna.cz
místo:     Trojická 10, Praha

Rádi byste prošli tímto ošetřením? Objednejte se!

rezervovat pro
místo na
vaše možné termíny: