INdeepenDance

středa 29. listopadu 20:00 – 22:15

Večer spontánního vědomého tance. Svobodný tanec, rytmus, dech a kontakt s ostatními v tanci a hudbě.

Taneční praxe, která probouzí a sjednocuje tělo, srdce a mysl. Poskytuje nástroje k tomu, abychom se mohli krok za krokem plně odevzdat síle, která s námi hýbe, a uvolnit tím jedinečný tvořivý extatický potenciál, který je v každém z nás bez ohledu na věk, fyzické schopnosti a tvary.

Otevřené večery INdeepenDance jsou setkání v taneční meditační praxi pro kohokoli, kdo se chce odevzdat tanci sám i s ostatními ve svobodném, podporujícím, nekonkurenčním prostředí za doprovodu různorodé hudby z celého světa.

Pro zkušené i začínající tanečníky, kteří se chtějí občerstvit ve spontánním a hravém tanci bez kontroly a omezení. Pro ty, kdo touží znovu nabýt důvěry ve své tělo a ducha. Každý zde může využít tančícího těla a podpory tančící skupiny, aby unikl omezení podmíněné civilizované mysli. Překročil propasti, které nás oddělují od lásky v nás, mezi námi a od kouzla života samotného.

Vědomým tancem lze rozvíjet svou vrozenou schopnost tvořit. Experimentovat s ní a následovat ji, nechat vyjít své vnitřní slunce. Je to příležitost ocenit krásu své vlastní existence, rytmus tlukoucího srdce, moudrost svých chodidel. Ponořeni do prosté existence, nepředstavitelné, přirozené, posvátné. Krok za krokem, dech za dechem, pohyb za pohybem.

Tanec je jediným uměním, v němž my sami jsme tím materiálem, z něhož tvoříme.
Ted Shawn

Zkušenosti účastníků

Tvoje lekce tance jsou pro mne citlivě drženým bezpečným prostorem s krásnou muzikou. Místo připomenutí, jak může být život nekomplikovaný a radostný. Místo překvapení. Někdy také prostor nahlédnutí toho, co se mi nelíbí. Pravdivé zrcadlo vztahování. Prostor ticha. Modlitby. Poděkování a vděčnosti. Úžasu. A tlukotu srdce.
Jana
Taneční večery s Kateřinou otevírají pod jejím citlivým a nenásilným vedením prostor pro hlubokou zkušenost aktuálních stavů vlastní mysli i těla, i pro veselá setkání s druhými.
Petr Lisý

Kateřina Lalo (Švýcarsko)

Tanci se věnuje vášnivě. Po intenzivním období Tance 5 rytmů vstoupila do učednictví a poté do profesionálního výcviku u Ya‘Acovova a Susannah Darling Khan ve School of Movement Medicine. Dnes je lektorkou INdeepenDance a hloubka, s níž dokáže provázet tanečními večery, ve vás zanechá nesmazatelnou stopu.

”S velkou radostí se znovu vracím do Prahy, abychom byli spolu v tanci, v hudbě, v pravdivosti toho, kde se právě teď nacházíme.“

“Tanec je pro mne jedním ze způsobů jak praktikovat ochotu odevzdávat kontrolu nad svým pohybem do rukou Síly větší, než jsem já, která mnou hýbe nepředstavitelně lépe, než mohu kdy já o své vůli, spolupracovat s touto Silou a oslavovat dar Života. V každé taneční lekci je mým záměrem podporovat vznik společenství, v němž lidé využívají svobodný pohyb jako nástroj k navrácení důvěry ve vlastní zkušenost a zkoumají skrze tanec bezpodmínečnou svobodu, která postupně přichází, když se učíme den za dnem vidět sebe a druhé jako děti Života a žít s důstojností této skutečnosti. ”

Cena 400 Kč. Pro účast je třeba se registrovat.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na