Kontakt-impro-tango džem

sobota 24. září 2022

18:00 – 19:30

Večerní taneční setkání pro všechny, kdo milují kontaktní improvizaci a tango. Džem otevírá Javier Cura. Zažijete pohybovou svobodu a poznáte, co to je vzplanout v tanci. Atmosféra bude skvělá a hravá.

Kontaktní improvizace a tango, to je škála rozmanitých pohybů, které nejsou rutinní ani monotónní a jsou životně důležité pro naši pohodu. Poskytují také možnost používat dotek jako nástroj komunikace. Rozšiřují vnímání sebe sama i toho druhého. Umožní nám být tvůrčí, hraví a uzemnění a hledat cestu ke shodě.

Není potřeba mít žádné zkušenosti s těmito technikami a není třeba mít partnera. Budeme poznávat tanec jako organický účinný pohyb. Budeme živit proudění pohybu mezi námi a našimi partnery. Tvořit spolu pohybovou skladbu, která přesahuje každého z nás a zároveň nám oběma náleží. Oba ji ovlivňujeme nejprve bez ladu a teprve postupně se dobíráme k harmonii.

Javier Cura (Argentina)

Javier Cura je učitel, vizuální umělec, divadelní režisér a pohybový trenér, který se obdivuhodným způsobem zapsal do povědomí mnoha lidí v oblasti pohybu a tance. Vytvořil mnohá představení v Argentině, Kolumbii, USA, Itálii, Německu a Indonésii. Na mezinárodní úrovni vyučuje kontaktní tango, fyzické divadlo a kontaktní improvizaci. Je skvělým tanečníkem, který probouzí neodolatelnou chuť hýbat se, tančit a vyjadřovat se pohybem naplno.

Jako vizionář a pohybový aktivista povzbuzuje všechny, kdo jsou ochotni mu naslouchat, aby se starali o své vlastní životně důležité potřeby pohybu. Věří, že všestranný rozmanitý pohyb, který znovu integrujeme do svého života má obrovský dopad na naše emocionální, fyzické a duševní zdraví a také na ekologii planety. V současné době pracuje na projektu „Ecological Body“ spolu s výzkumným pracovníkem OSN pro ekologii.

“Hlavním cílem mé práce je povzbudit studenta, aby našel souvislosti mezi: objektivním pohledem na tělo; (fyzické prvky, tělesné schéma: osa, siločáry, těžiště, anatomie atd.) Subjektivním chápáním těla;( emocionální, expresivní, kreativní vědomí a sebou vnímaný tělesný obraz) a Tělem ve vztahu k druhému; (jeho komunitní, sociální a duchovní povaha). V každém workshopu jsou účastníci jsou schopni propojit naučené pohybové aktivity se svým osobním tvůrčím vyjádřením a znovu je vlastnit. Cokoli, co účastníci vnímají a zažívají v pomíjivém kontextu workshopu, může být a často je přeneseno do vnějšího světa, do jejich osobního sociálního kontextu. To obohacuje tanec každodenního života.”

Místo konání je Trojická 10, Praha.

Není nutné hlásit se v páru. Džem je otevřený všem bez ohledu na věk či pohybové zkušenosti.

Čas konání 18:00 – 19:30

Cena 300 Kč

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na