Kontaktimpro tango - pohybový tok a plynutí v hudbě

víkend 25. – 26. listopadu 2023

Pohybově taneční workshop a neopakovatelný zážitek na různých úrovních vnímání. Návrat k tělu, které je stvořeno pro pohyb, vášeň a rozmanitost.

Kontaktní improvizace, taichi a tango jsou pohybové a taneční formy, které se zaměřují na vztah s partnerem, na tok pohybu mezi partnery a oběh energie, která mezi nimi cirkuluje. S využitím dynamiky tekutin jako vizuální metafory dáme dohromady jejich principy. Vytvoříme bohatší a osvobozující formu: otevřené fyzické vyjádření, oproštěné od povrchních pravidel, v němž se aktivují přirozené pohybové možnosti.

Z oblasti tanga využijeme: jasnost osy a použití spirál, vzájemné vyvažování a využívání protiváhy, rytmus a melodii. Z kontaktní improvizace budeme studovat: pády, vstávání, spojení se zemí, zvedání se, vědomé využití dostředivých a odstředivých sil, vztah volného těla k zemi.

Není potřeba mít žádné zkušenosti s těmito technikami. Jakýkoli organický účinný pohyb má svůj tok. V této dílně budeme současně prohlubovat vlastní smysl pro toto proudění a hledat způsoby, jak sdílet a živit tok pohybu mezi námi a našimi partnery.

Učíme se tvořit společnou pohybovou skladbu, která přesahuje každého z nás a zároveň nám oběma náleží. Oba ji ovlivňujeme a zpočátku dovolíme, aby se naše návrhy překrývaly bez ladu. Teprve postupně se dobíráme k harmonii.

Kontaktní improvizace, taichi a tango, to je škála rozmanitých pohybů, které nejsou rutinní ani monotónní. A právě takové pohyby jsou životně důležité pro naši pohodu. Poskytují také možnost používat dotek jako nástroj komunikace. Rozšiřují vnímání sebe sama i toho druhého. Umožní nám být tvůrčí, hraví a uzemnění a hledat cestu ke shodě.

Zdánlivě pohybová a tělesná práce má mnohem širší záběr. Prohlubuje pochopení svého fyzického já a svého fyzického vztahu se společností a přírodou. Buduje Ekologické tělo s využitím poznatků biomechaniky, somatiky a ekologie.

Workshop je určen všem, jež zajímá pohyb a pohybová tvorba jako cesta poznání, léčení, komunikace a obohacení své životní zkušenosti.

Javier Cura (Argentina)

Javier Cura je učitel, vizuální umělec, divadelní režisér a pohybový trenér, který se obdivuhodným způsobem zapsal do povědomí mnoha lidí v oblasti pohybu a tance. Vytvořil mnohá představení v Argentině, Kolumbii, USA, Itálii, Německu a Indonésii. Na mezinárodní úrovni vyučuje kontaktní tango, fyzické divadlo a kontaktní improvizaci. Je skvělým tanečníkem, který probouzí neodolatelnou chuť hýbat se, tančit a vyjadřovat se pohybem naplno.

Jako vizionář a pohybový aktivista povzbuzuje všechny, kdo jsou ochotni mu naslouchat, aby se starali o své vlastní životně důležité potřeby pohybu. Věří, že všestranný rozmanitý pohyb, který znovu integrujeme do svého života má obrovský dopad na naše emocionální, fyzické a duševní zdraví a také na ekologii planety. V současné době pracuje na projektu „Ecological Body“ spolu s výzkumným pracovníkem OSN pro ekologii.

“Hlavním cílem mé práce je povzbudit studenta, aby našel souvislosti mezi: objektivním pohledem na tělo; (fyzické prvky, tělesné schéma: osa, siločáry, těžiště, anatomie atd.) subjektivním chápáním těla; (emocionální, expresivní, kreativní vědomí a sebou vnímaný tělesný obraz) a tělem ve vztahu k druhému; (jeho komunitní, sociální a duchovní povaha). Na každém workshopu objevují účastníci schopnost propojit naučené pohybové aktivity se svým osobním tvůrčím vyjádřením a znovu jimi vládnout. Cokoli, co účastníci vnímají a zažívají v pomíjivém kontextu workshopu, může být a často je přeneseno do vnějšího světa, do jejich osobního sociálního kontextu. To obohacuje tanec každodenního života.”

Místo konání je Praha.

Dílna bude tlumočena do češtiny.

Většina účastníků se hlásí jednotlivě, není nutné hlásit se v páru.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 9:30 – 17:30, je otevřená všem bez ohledu na věk či pohybové zkušenosti.

Cena 4 020 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1020 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na