Kontaktní improvizace - principy létání

středa 16:00 – 18:00

11 lekcí v období 3. dubna – 26. června

Série lekcí pro mírně pokročilé a začátečníky zaměřená na hru jemných sil, vzájemné ovlivňování se v pohybu, balancování, předávání si váhy a zachytávání se v letu. Uvidíme pohyb v trojrozměrných drahách a prozkoumáme pohybové cesty do prostoru na partnera a nad partnera. Poznáme inteligenci těla unášeného pohybem a jeho kinetické instinkty mnohonásobně rychlejší než vědomé akce. Namísto hledání opory v pevném bodě se podíváme, jak to vypadá, když se náš nervový systém začne orientovat na průběh pohybu. Jak pohybující se tělo hledá oporu v neviditelných směrech a nebo v pohybujícím se partnerovi.

Budeme průběžně pracovat s rozličným materiálem posbíraným během mnohaletého studia v odlišných pohybových světech. Skrze činorodé experimentování budeme zkoušet mazat bariéry zažitých kategorií, abychom si otevřeli nové možnosti v tanci a komunikaci.

Práce v uzavřené skupině zajistí rychlejší osvojování dovedností, stavění na tom, co jsme se již naučili a neustálé rozvíjení možností.

Kontaktní improvizace

Kontaktní improvizace je forma pohybu, tance, ve které se vzájemně vnímáme skrze dotek, skrze dotek si dáváme oporu, vedeme a necháváme se vést, bereme na sebe váhu druhého nebo přenášíme svou váhu na něj, vyvoláváme a mírníme pád, dáváme energii vzlétnout a létáme, neseni místem, kde se partnera dotýkáme. To vše s pocitem volnosti, bez námahy, využívajíce fyzikálních zákonitostí, ve kterých se tělo samo časem orientuje lépe, než kdyby jej vedl rozum. Ten se jen dívá, diví se a těší.

Je mnoho způsobů, jak se dotknout. V běžném životě, stejně tak jako v kontaktní improvizaci, většinou používáme jen několik z celé možné škály. Kvalita doteku rozhoduje o tom, jak partner bude reagovat, nakolik dojde k propojení a co z toho vzejde. Budeme se učit, jak se vymanit z běžných zaběhnutých kolejí. Vyvarovat se nudného opakování svých zaběhaných vzorců. Budeme se snažit v sobě objevovat celou škálu podob doteku. Rozvíjet se v kvalitách, které nám nejsou vlastní, nejen je používat, ale stávat se jimi, na chvíli, než je vystřídá podoba jiná. Hodiny mohou byt velmi barvité, prospěšné, podněcující jak pro zkušené, kteří chtějí zkoumat svůj potenciál až k hranicím, a lákavé pro začátečníky. Čas, kdy můžeme rozšiřovat své obzory a dávat svým tušením fyzické naplnění.

Zita Pavlištová

Je jednou z mála učitelů kontaktní improvizace v Čechách. Působí v Praze, v Brně a vede workshopy ve Španělsku, Polsku, Německu, na Filipínách . Ve své práci spojila techniku současného tance a kontaktní improvizaci. Ovládá umění pohybu, jehož základem je naslouchání tělu. Ve své práci hledá hranice a miluje extrémy. Zkoumá tělo v pohybu a jeho propojení s myslí. Je jí vlastní dlouhé, klidné a vědomé pozorování vnitřního pohybu stejně jako rychlost, ztráta kontroly a risk – situace, kdy je třeba dát tělu bezvýhradnou důvěru.

“Skrze tělo lze mnohému ve světě porozumět. Stačí mu naslouchat. Učí mě víc než všichni učitelé. A zároveň se nechá učit. Nevyplácí se k ničemu ho nutit, zato mu lze bezmezně důvěřovat. Pak dokáže, o čem se nám nesnilo.”

Cena 3 590 Kč za 11 večerů v období 3. dubna – 26. června (lekce není 1.5 a 8.5.). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1090 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na