Kraniosakrální biodynamika - spirály, rytmy a zprůchodnění meridiánů

25. – 28. dubna 2024

Unikátní praktický seminář kraniosakrální biodynamiky v němž Etienne Peirsman vyučuje pozoruhodný způsob vnímání, kterým lze podpořit organismus, aby zahájil proces obnovy a léčení. Osvojíte si velice konkrétní schopnost naslouchat dotekem a vnímat jemný vnitřní pohyb tělesných struktur, hledajících své původní místo. Naučíte se orientovat v délce rytmických pohybů sil, které procházejí tělem a zvýraznit ty pomalejší, které podporují proces léčení. Etienne předává geniální systém tréninku haptického citlivosti a odhaluje tajemství propojení s procesy léčení, které dokážeme posílit hravým přístupem a uvolněným pozorováním.

Spirály

Začínáme prostým jemným dotykem v nejrůznějších místech těla a vnímáním spirálového pohybu, jimž tělo vždy hledá ideální umístění kosti, šlachy či svalu. Povzbuzení hrát si s tímto čistým vyjádřením životní síly se stává způsobem, jak umožnit návrat různých struktur na své správné místo. Když se spirála stane dokonalou, obratel, kost, sval se vrací do své dokonalé pozice. Postupně dokážeme cítit spirálu všude kam namíříme svou pozornost. Spirála se stává se branou k dosažení tělesné blaženosti. Pomocí ní se dostáváme do míst, která stagnují, kde se expanze zastavila a znovu je dokážeme oživit. Zjemněním a zmenšením spirály se můžeme dostat až na buněčnou úroveň a oslovovat tak každou tkáň, každou buňku těla. Rozvolnit jí a umožnit ji nadechnout se a obnovit její funkce.

Rytmy

Naučíme se pozorovat životní sílu, která prochází tělem a projevuje se jeho jemným rytmickým vnitřním pohybem. Různé rytmy souvisí s různou úrovní vědomí a s různou šíří prostoru v němž naše tělo vibruje. Upřesníme, jak rozpoznat jednotlivé rytmy a jak se vyvarovat práce v rychlých rytmech, které podporují boj se symptomy a zaměříme se na zpomalování rytmů primární respirace až do nekonečna, což je nejrychlejší nevyhnutelná cesta ke vstupu do široké oblasti vědomí, kde máme možnost čerpat z jednoty celého systému a spojit se s univerzálním zdrojem zdraví. Rytmy oživují středovou linii a pokud svým vnímáním zachytíme to, jak se v ní projevují, podpoříme tím jedinečnost každého z nás a jedinečný způsob. jak se vrátit ke zdraví.

Zprůchodnění meridiánů

Způsob jímž se můžeme napojit na meridiány je přímým propojením se silami, které vytvářejí a udržují vnitřní orgány. Narozdíl od akupunktury a akupresury, které pracují se symptomy objevíme zde způsob jak harmonizovat celý systém meridiánů během jednoho jednoduchého sezení. Několik lékařů akupunktury, kteří se seznámili s tímto způsobem uvolnění meridiánů shledalo tento způsob vyrovnání hlubším a přímějším, nežli je práce s jehlami tradičním způsobem.

Seminář se vrací k základním dovednostem kraniosakrálního terapeuta a dovádí je na vyšší úroveň. Zjednodušuje je a dělá konkrétnějšími, odstraňuje pochybnosti a hledání. Tím odvádí pozornost od výsledku a zvyšuje účinek naší biodynamické kraniosakrální práce.

Etienne Peirsman (USA)

Charismatická osobnost s vyjímečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Pro účast není třeba předchozích terapeutických znalostí či zkušeností, všechny potřebné znalosti na semináři získáte.

Dílna je intenzivní: čtvrtek, pátek, sobota 8:30 – 18:00, neděle 9:00 – 14:00.

Seminář bude plně tlumočen a po jeho absolvování obdržíte certifikát (na jméno, které uvedete při registraci).

Cena 18 527 Kč + 3 890 Kč DPH (842 EUR + 177 EUR DPH). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 6 997 Kč (309 EUR).

Při platbě v Eurech je třeba hradit dle výše uvedených Eurových částek a zálohu poslat na Eurový účet.

Seminář je v tuto chvíli plně obsazen, hlásit se lze jako náhradník. Na seznam náhradníků se zařadíte uhrazením zálohy. Pokud se místo uvolní, je záloha závazná. Pokud se místo neuvolní, pošleme Vám zálohu zpět. Pokud chcete být závazně náhradníkem pouze do určité doby, dejte nám to spolu s úhradou zálohy vědět emailem na druna@druna.cz.

Poslední místa jsou zatím stále dostupná na druhém semináři s Etiennem o týden později na téma Sfenoid a vzkříšení inteligence – kraniosakrální biodynamika.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na