Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Drunou, platné od 1. 1. 2017.

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Kapacita míst je omezena, po překročení této kapacity bude vaše rezervační záloha vrácena.

Vystavení faktury či daňového dokladu

Účastník je povinen bez zbytečného prodlení, nejpozději však 15 dní po své registraci, nahlásit, že bude potřebovat vystavit fakturu či daňový doklad, spolu se sdělením svých fakturačních údajů, a to prostřednictvím formuláře k tomu určeného, emailem či telefonicky. Pozdějších žádostem nebude možné vyhovět.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem akce a je podmínkou vaší účasti na akci.

Platbu můžete provést těmito způsoby:

- v hotovosti na recepci

- převodem na účet

Jednorázové vstupy na večery nebo pravidelné akce hradíte přímo lektorovi.

Předplatné nebo vstupné na akce hradíte na recepci.

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem, nebo jsou uvedeny u dané akce, nebo pravidelné hodiny.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako vaše potvrzení závazku, že na akci přijdete. Její úhradou přijímáte svou odpovědnost za to, že se na akci budete moci dostavit, stejně jako důsledky níže uvedené, pokud se na akci nedostavíte.

Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uplatňuje storno poplatek z celkového kurzovného, a to ve výši zálohy. Uhrazená záloha se nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli. Storno poplatek se vztahuje i na situace jako je onemocnění účastníka.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany Druny má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

Platnost předplatného a permanentky

Předplatné na pravidelné kurzy a permanentky na 10 vstupů jsou vydávány na jméno, nelze je použít pro jinou osobu.

Platnost (časové omezení) předplatného ani permanentky nelze prodloužit. Po uplynutí doby, na kterou jsou vypsány je nelze použít, a není možné za ně vrátit peníze.

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Drunou.