Probuzené ženství

30. srpna – 1. září 2024

Devítiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.

1. Chrám Posvátného ženství a Velká matka (více) 30. srpna – 1. září 2024
2. Tanec ženského a mužského principu (více) 15. – 17. listopadu 2024
3. Stinná žena, transformační síla temných bohyní (více)       7. – 9. března 2025
4. Extatická, sexuální a duchovní žena (více) 16. – 18. května 2025

Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.

Ženská energie se probouzí ve sdíleném prostoru, kde je hravost a důvěra. Ženství sílí skrze propojení – společně můžeme dosáhnout skutečné transformace. Během výcviku rozproudíme sílu v těle každé z nás – oheň a smyslnost v naší jóni a v bocích, lásku a šťávu v našich ňadrech. Magie skupinového energetického pole nás podpoří na vnitřní a vnější cestě objevování. Otevřeme bezpečný prostor pro všechny otázky, nejistoty, zážitky a zkušenosti. Moudrý láskyplný kruh má léčivou moc a je kanálem nových informací a porozumění na individuální i skupinové úrovni.

Práce v ženské skupině osvěží a vyživí tělo, odhalí bohatství emocí a prohloubí naši schopnost vnímat pulsující život. Dostaneme se do hlubšího spojení se sebou a s ostatními ženami a muži v našem životě. Metoda má kořeny v bezčasé dimenzi meditace a spirituality a vede k fyziologickému a psychologickému porozumění naší sexualitě. Práce s čakrovým systémem vychází z tantrických nauk o posvátné sexualitě a učí jak transformovat naši instinktivní energii ve vždy přítomnou vitalitu, lásku a vědomí.

Na Výcviku probuzeného ženství nás čeká:

Práce se sexuální energií – instinktivní silou – a její transformace v intimitu, propojení, lásku, soucit, tvořivost a spirituální spojení.

Léčení pocitů studu, viny a izolace, které si neseme ve fyzických a energetických tělech a které nám znemožňují plné spojení s naší sexuální energií.

Ztělesňování. Tělesné prožívání našich pocitů, myšlenek a spirituálních zážitků. Umění naslouchat moudrosti těla a vyjádřit naši pravdu a dary v každém okamžiku.

Tantrické bohyně nás provedou stezkami ženské přirozenosti – od erotických a smyslných po tvořivé a transcendentální aspekty naší duše.

Obejmeme a prozkoumáme stínové aspekty ženské duše. Co obnáší být ženou v moderním složitém světě? Odkrývání podvědomých motivací našeho jednání a vyzdvižení pokladů, které leží v temných koutech našeho těla, mysli a duše.

Posvítíme si na vztah s našimi rodiči a předky. Jak ovlivnil a nastavil naše podvědomé vzorce a přesvědčení o sexualitě, těle a intimních vztazích? Vyléčíme tuto oblast a přijmeme vzácné dary našich kořenů.

Porozumění dynamickému vztahu ženské a mužské energie: Jak hry těchto dvou polarit duše ovlivňují vztahy s ženami a muži v našich životech?

Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během devíti měsíců. Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života. Mezi jednotlivými moduly výcviku bude probíhat jeden dvouhodinový online meeting s Komalou. Výcvik zahrnuje také jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

     Modul 1    Chrám Posvátného ženství a Velká matka
Modul 2 Tanec ženského a mužského principu
Modul 3 Stinná žena a transformační síla temných bohyní
Modul 4 Extatická, sexuální a duchovní ženaKomala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Vytvořila různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně se svým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Probuzené ženství je ucelený devítiměsíční výcvik a lze jej absolvovat pouze jako celek.

Každý modul je intenzivní (pátek 14:30 – 19:30, sobota 9.30 – 19:30, neděle 9.30 – 18:00). Po předchozí domluvě možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.


Cena 23 470 Kč (cena zahrnuje DPH) při platbě za celý výcvik před prvním modulem a platbě zálohy do 15. srpna 2024.

Cena 24 970 Kč (cena zahrnuje DPH) při platbě za celý výcvik před prvním modulem a platbě zálohy později než 15. srpna 2024.

Cena 27 880 Kč (cena zahrnuje DPH) při rozdělené platbě před jednotlivými moduly (6 970 Kč za modul). Zálohou hrazenou před začátkem výcviku vyjadřujete svůj záměr absolvovat celý výcvik a slouží k úhradě posledního modulu. První tří moduly se hradí před začátkem na místě v hotovosti.

Pro rezervaci místa je v každém případě třeba uhradit zálohu 6 970 Kč. Zbylou částku doplatíte před začátkem modulu.

(Cena zahrnuje: čtyři třídenní moduly, manuál s praktickými cvičeními a shrnutím ke každému modulu a jeden skupinový dvouhodinový online meeting mezi jednotlivými moduly výcviku – celkem tři online setkání.)

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na