Sexualita, láska a partnerství

16. – 18. července 2021

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.

Než se podíváme na to, co se stane, když se dva lidé potkají, dáme si čas na to, abychom pochopili naši vlastní individuální bytost. To, co často zažíváme ve vztazích, je zrcadlení našeho vnitřního stavu, takže abychom se mohli k druhým vztahovat zdravým a vědomým způsobem, musíme být nejprve v kontaktu sami se sebou. Není proto nutné zrovna prožívat konkrétní partnerský vztah, na kterém chceme pracovat.

Ukážeme si, jak některé zásadní rozdíly v mužském a ženském těle, mozku a hormonech utvářejí naše chování ve vztazích. Když pochopíme a uctíme tyto rozdíly, bez toho, aniž bychom se do nich uvěznili, vytvoříme základ pro zdravou polaritu a láskyplné spojení, které nám dává příležitost milovat se podle starého duchovnímo principu: Jsme jeden pro druhého zrcadlem, skrze nějž můžeme vidět sami sebe jasněji a naučit se milovat hlouběji.

Jasně a upřímně nahlédneme na naše přesvědčení a mýty, které v sobě ohledně mužů a žen nosíme. Naučíme se, jak ocenit mužské a ženské principy v sobě i v druhých. Jak udržet živé energetické propojení, vědomě komunikovat a porozumět potřebám a darům svého partnera. Ukážeme si jednoduché a snadné postupy, které nás podpoří v tom, abychom mohli od vztahových bojů a zranění přejít na cestu uznání, podpory a vzájemného růstu.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

Je systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Při studiu historie a filozofie v jeho raných dvaceti letech začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To ho přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny. Učil se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla jeho práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuje na mezinárodní úrovni a vede workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vede společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

Dílna je intenzivní: pátek 16:00 – 19:30, sobota 9.30 – 19.30 a neděle 9.30 – 18:00. Po předchozí domluvě možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Hlásit se můžete i jednotlivě, není potřeba přijít v páru.


Cena 5 250 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 550 Kč.

Cena 4 850 Kč při platbě zálohy do 16. června.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na