Umění žít, umění zemřít

Súfijská cesta životem

1. – 3. listopadu 2024

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.

Súfijci milují život a proto si nevybírají, co budou oslavovat. Ať už život přináší cokoli, je to vždy důvod k oslavě. Súfijci žijí každý okamžik jako by to byl jejich poslední a díky tomu se každý okamžik stává jedinečným. Každá životní zkušenost se stává velkou záhadou a velkým dobrodružstvím.

V této dílně budeme prožívat, jak může být naše energie osvobozena od vazeb a identifikací, které v našem životě vytváří utrpení. Budeme používat súfijské techniky, které pomáhají probouzet naši vitální energii. Díky nim se můžeme podívat (a rozpoznat) na situace, ve kterých jsme napjatí a stagnujeme. Budeme zkoumat, kde se zastavuje naše energie díky strachu ze ztráty někoho nebo něčeho, strachu z odevzdání se neznámu. Budeme se učit vytvářet láskyplnou a přijímající atmosféru okolo těchto strachů a napětí pomocí súfijských meditací.
Díky uvolnění a odevzdání se blokovaná energie osvobodí. Tuto životní energii pak přivedeme zpět do našeho centra pomocí „zikerů“ – súfijské techniky kombinující pohyb, dech a zvuky. Budeme oslavovat krásu a tajemství života a smrti.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Vytvořila různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně se svým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Osobní zkušenost

Sunder Komala – Smrt v našem každodenním životě

Dílna je intenzivní: pátek 9:30 – 19:00, sobota 9:30 – 19:00 a neděle 9:30 – 18:00 a je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Možnost přespání v Druně pro mimopražské účastníky (po předchozí domluvě).

Cena 6 850 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 2 750 Kč.

Cena 6 250 Kč při platbě zálohy do 17. října.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na