Výcvik pro život I. - Základní čakra

2. – 7. června 2023

Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků:

1.     Základní čakra:       vyživení kořenů                 2. – 7. června 2023
2. Sakrální čakra: pocity, plynutí, spojení 12. – 17. října 2023
3. Solární čakra: vlastní síla a energie 9. – 14. února 2024
4. Srdeční čakra: láska, vztahy, kreativita 11. – 16. června 2024
5. Krční čakra: komunikace, kreativita 4. – 9. října 2024
6. Třetí oko: vnitřní vize a intuice bude upřesněno
7. Korunní čakra: vědomí a spiritualita bude upřesněno

Výcvik pro život je intenzívní proces prozkoumávání a sebe-objevování. Je to cesta hluboko do našeho vnitřního a vnějšího světa.

Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Pomocí systému čaker budeme prozkoumávat mnoho stránek naší bytosti. Tento systém, tato mapa propojuje ducha a hmotu, mysl a tělo, nebe a zemi. Na této cestě projdeme skrze všechny úrovně zkušenosti: přežití (bytí na živu) a projevení, plynutí a propojení, sílu a energii, lásku a vztahy, komunikaci a tvořivost, vnitřní vizi a intuici, a vědomí.

Budeme pracovat v sedmi modulech, v každém se zaměříme do hloubky na jedno z center – čakru, a vždy ji prozkoumáme také ve vtahu k systému jako celku.
Získáte nástroje jak se ve svém každodenním životě kreativně vyjádřit a projevit, jak manifestovat to, co jste objevili a pochopili. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi. K tomu abyste se udrželi v procesu a objevování mezi jednotlivými moduly budou sloužit úkoly a supervize. Jde o dynamický a sebe-transformující proces.

Moduly jsou koncipovány jako celky samy o sobě a můžete se hlásit na kterýkoli z nich i jednotlivě.

Základní čakra – vyživení kořenů

První čakra je základem čakrového systému. Je to rezervoár, je to základ, který nás podporuje a vyživuje. Je spojena s naším fyzickým tělem a jeho potřebami, s propojením do materiálního světa a s elementem země.

Témata první čakry jsou instinkty přežití, spojení se zemí a životní síla, učení se vyvažovat pohnutky našich instinktů a učení se schopnosti zůstat ve vědomí.

Pokud jsme v nerovnováze, toto centrum se příliš nabije strachem a naše životní síla se stane bezvládná, lhostejná. Když je tato energie osvobozena a transformována znovu se propojíme s naším základním zdravím, pocitem bezpečí a naší živostí.

V tomto modulu:

  • Dostaneme se do kontaktu se silou naší instinktivní energie.
  • Prozkoumáme negativní vzory pro přežití, které se odvíjení od našeho pudu sebezáchovy
  • Půjdeme do energie našich základních strachů, abychom jim porozuměli a transformovali je na důvěru a projev života

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

Je systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Při studiu historie a filozofie v jeho raných dvaceti letech začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To ho přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny. Učil se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla jeho práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuje na mezinárodní úrovni a vede workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vede společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

Seminář se koná v Centru Živá voda v Kohoutově.
Začátek v pátek večer. Konec ve středu odpoledne.

Cena 15 450 Kč (zahrnuje DPH). Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 950 Kč.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 530 Kč/noc na posteli s lůžkovinami nebo 380 Kč/noc v malém sále či mimo centrum. Strava 545 Kč/den.

Ti, kdo zahájí výcvik nyní (v 1. čakře) a projdou jej v plánovaných termínech až do konce, budou důležitým a silným jádrem skupiny. Tito účastníci dostanou na konci výcviku (při 7. čakře) slevu ve výši 1 000 Kč za každý absolvovaný modul tohoto výcviku 2023 – 2025.

Sleva 20% pro účastníky, kteří již tuto čakru absolvovali v předchozích výcvicích a chtějí si ji zopakovat.

Rádi byste vstoupili do tohoto výcviku? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na

Osobní pozvání Komaly a Gregora

Milí přátelé,

Rádi bychom vás osobně pozvali na VÝCVIK PRO ŽIVOT.

Výcvik je založen na systému čaker, což je mapa, která nabízí jasnou orientaci pro posun hluboko do jednotlivých aspektů našeho života a zároveň je vztahuje k nám jak k celku – k našim fyzickým, emocionálním, mentálním a duchovním prožitkům.

Jde o proces, který otevírá dveře k naší fyzické síle a zdraví, k emocionální svobodě, k naší vnitřní síle a volání srdce po intimitě a spojení. Vytváří prostor pro jasnou komunikaci a kreativitu. Mezitím, co se stále více přibližujeme k naší lidské přirozenosti, mystický a transcendentní aspekt naší bytosti se může přirozeně projevit.

VÝCVIK PRO ŽIVOT vám dá základní a účinné nástroje pro rozvinutí a obohacení každodenního života. Budete vedeni skrze proces ve skupině. Díky tomu a díky vlastní individuální práci, objevíte váš vrozený potenciál, najdete cesty, jak znovu uvést vlastní život do souladu s vaší individuální podstatou, založením a vlastnostmi.

Důležitou součástí metodologie je výuka čtení energií a procvičování, jak podpořit a provést druhého člověka jeho individuálním procesem. Tyto dovednosti jsou důležité a můžete je využít pokud pracujete s lidmi v terapeutickém vztahu i v osobním životě a to jak v zaměstnání, rodině či mezi přáteli. Je to cesta k obohacení vztahů s lidmi a celým světem.

Tento proces je kontinuální a bude probíhat v průběhu sedmi modulů. Každý blok podrobně pracuje s konkrétním tématem a je sám o sobě ucelený. Je tedy možné účastnit se vybraných bloků jednotlivě, aniž byste museli absolvovat celý výcvik.

Hlavní výukové metody, které používáme, jsou práce s tělem, bioenergie a uvědomovací fyzická cvičení, dynamické a klidové meditace, smyslové a tělesné uvědomování, práce s hlasem, čtení energie, koučování, systemická práce, skupinová dynamika a individuální historie, učení se rozumět energetickým úrovním a strukturám druhého, výuka čakrového systému a souvisejících témat.

Těšíme se na společnou cestu!
S láskou a světlem,

Komala a Gregor