Výcvik pro život IV. - Srdeční čakra

4. – 9. února 2022

Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků:

1.     Základní čakra:       vyživení kořenů                 3. – 8. července 2020
2. Sakrální čakra: pocity, plynutí, spojení 4. – 9. června 2021
3. Solární čakra: vlastní síla a energie 8. – 13. října 2021
4. Srdeční čakra: láska, vztahy, kreativita 4. – 9. února 2022
5. Krční čakra: komunikace, kreativita 3. – 8. června 2022
6. Třetí oko: vnitřní vize a intuice 7. – 12. října 2022
7. Korunní čakra: vědomí a spiritualita datum bude upřesněno

Výcvik pro život je intenzívní proces prozkoumávání a sebe-objevování. Je to cesta hluboko do našeho vnitřního a vnějšího světa.

Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Pomocí systému čaker budeme prozkoumávat mnoho stránek naší bytosti. Tento systém, tato mapa propojuje ducha a hmotu, mysl a tělo, nebe a zemi. Na této cestě projdeme skrze všechny úrovně zkušenosti: přežití (bytí na živu) a projevení, plynutí a propojení, sílu a energii, lásku a vztahy, komunikaci a tvořivost, vnitřní vizi a intuici, a vědomí.

Budeme pracovat v sedmi modulech, v každém se zaměříme do hloubky na jedno z center – čakru, a vždy ji prozkoumáme také ve vtahu k systému jako celku.
Získáte nástroje jak se ve svém každodenním životě kreativně vyjádřit a projevit, jak manifestovat to, co jste objevili a pochopili. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi. K tomu abyste se udrželi v procesu a objevování mezi jednotlivými moduly budou sloužit úkoly a supervize. Jde o dynamický a sebe-transformující proces.

Moduly jsou koncipovány jako celky samy o sobě a můžete se hlásit na kterýkoli z nich i jednotlivě.

Srdeční čakra – láska, vztahy a intimita

Srdeční čakra se pojí s elementem vzduchu. Mezi její základní kvality patří láska, přijetí, něha a soucit.

Srdeční čakra je středem čakrového systému a vyrovnává protiklady: mysl a tělo, Já a druzí, světlo a stín, mužské a ženské, vnitřní a vnější, ego a jednota. Srdce dokáže obejmout vše bez posuzování.

Hlavním tématem čtvrté čakry je vztahování se k ostatním, tedy propojení, soucit a empatie vůči druhým. V soucitu se rozplývají naše sklony posuzovat a odsuzovat a srdce se otvírá.

Nejběžnější překážkou otevřeného srdce je nepřítomnost lásky sám k sobě, která je nezbytností pro blízké vztahy a rovnováhu mezi námi a ostatními. Srdeční čakra se rozpíná do prostoru, otvírá svou náruč a přijímá. Strach a smutek těmto přirozeným reakcím brání a v konečném účinku tuto čakru blokují.

Přijetím a vyjádřením smutku se srdce otevírá a vrací ke své přirozené milující podstatě. Překračujeme dualitu směrem k jemnějšímu přijetí sebe i ostatních.

V tomto modulu:
  • porozumíme potřebám svého srdce, jak bylo raněno a mechanismy, kterými se chrání,
  • naučíme se rozpoznávat své falešné chápání lásky jako romantického milostného vztahu a podíváme se na vznešenější význam lásky,
  • objevíme a rozvineme schopnost srdce propojit se se srdci druhých lidí a veškerého života, který nás obklopuje,
  • prožijeme mocnou léčivou sílu srdce a budeme naslouchat jeho moudrosti a intuici.

Srdeční čakra se formuje obvykle ve věku tří až sedmi let, kdy vzniká naše sociální identita se zaměřením na sebepřijetí.
Srdce začne léčit své rány, zbavovat se bolesti, smutku a vzorců lásky, které nás omezují, a my objevíme hlubší podstatu lásky, jež nám přináší hluboký klid a soustředění. Teprve až přestaneme lásku požadovat, můžeme ji dát prostor, nechat ji růst a setkat se se srdcem druhého člověka ve skutečném sblížení.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

Je systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Při studiu historie a filozofie v jeho raných dvaceti letech začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To ho přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny. Učil se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla jeho práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuje na mezinárodní úrovni a vede workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vede společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

Seminář se koná v Centru Živá voda v Kohoutově.
Začátek v pátek 4. února večer. Konec ve středu 9. února odpoledne.

Cena 11 300 Kč (zahrnuje DPH) při platbě zálohy do 4. ledna.
Po tomto datu je cena 12 300 Kč (zahrnuje DPH).
Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 300 Kč.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 370 Kč/noc na posteli s lůžkovinami. Strava 420 Kč/den.

Sleva 20 % pro účastníky, kteří již tuto čakru absolvovali v předchozích výcvicích a chtějí si ji zopakovat.

Rádi byste vstoupili do tohoto výcviku? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na

Osobní pozvání Komaly a Gregora

Milí přátelé,

Rádi bychom vás osobně pozvali na VÝCVIK PRO ŽIVOT – proces vnitřního růstu.

Díky našim seminářům, které vyučujeme, jsme pochopili, že již nadešel čas nabídnout všem možnost, dostat se mnohem hlouběji a to skrze dlouhodobý ucelený výukový proces. Je to také naše osobní přání, vytvořit prostor pro skutečnou přeměnu, přeměnu která zahrnuje naše vnitřní a vnější zkušenosti.

Připravili jsme proto tento výcvik, který je založený na systému čaker. Tento systém pracuje s neustálým proudem životní síly, propojuje mysl, tělo a ducha. Systém čaker je mapa, která nám poskytuje systematický a přímý přístup k čištění a otevírání se. Jasně nás vede hluboko ke konkrétnímu aspektu našeho života, abychom ho dokázali vztáhnout k celistvosti nás samých v těle, mysli i na úrovni emocí, jakožto duchovní, mentální, kulturní a společenské bytosti.

Jde o proces, který otevírá dveře k naší fyzické síle a zdraví, k emocionální svobodě, k naší vnitřní síle a volání srdce po intimitě a spojení. Vytváří prostor pro jasnou komunikaci a kreativitu. Mezitím, co se stále více přibližujeme k naší lidské přirozenosti, mystický a transcendentní aspekt naší bytosti se může přirozeně projevit.

VÝCVIK PRO ŽIVOT vám dá základní a účinné nástroje pro rozvinutí a obohacení každodenního života. Budete vedeni skrze proces ve skupině. Díky tomu a díky vlastní individuální práci, objevíte váš vrozený potenciál, najdete cesty, jak znovu uvést vlastní život do souladu s vaší individuální podstatou, založením a vlastnostmi.

Důležitou součástí metodologie tohoto výcviku, je výuka čtení energií a procvičování, jak podpořit a provést druhého člověka jeho individuálním procesem. Tyto dovednosti jsou důležité a můžete je využít pokud pracujete s lidmi v terapeutickém vztahu i v osobním životě a to jak v zaměstnání, rodině či mezi přáteli. Je to cesta k obohacení vztahů s lidmi a celým světem.

Tento proces je kontinuální a bude probíhat v rozmezí tří let. Každý blok je věnován tématům a souvislostem jedné konkrétní čakry. Každý blok je ucelený sám o sobě, a je tedy možné účastnit se vybraných bloků jednotlivě, aniž byste museli absolvovat celý výcvik. Pokud se rozhodnete projít celým výcvikem, budete dostávat úkoly mezi jednotlivými bloky a mít přístup k supervizi a ke konzultaci s učiteli přes internet.

Hlavní výukové metody, které používáme: práce s tělem, bioenergie a uvědomovací fyzická cvičení, dynamické a klidové meditace, smyslové a tělesné uvědomování, práce s hlasem, čtení energie, koučování, skupinová dynamika a individuální historie, učení se rozumět energetickým úrovním a strukturám druhého, výuka čakrového systému a souvisejících témat.

Těšíme se na společnou cestu!
S láskou a světlem,

Komala a Khushru