Výcvik pro život IV. - Srdeční čakra

11. – 16. června 2024

Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků:

1.     Základní čakra:       vyživení kořenů                 2. – 7. června 2023
2. Sakrální čakra: pocity, plynutí, spojení 12. – 17. října 2023
3. Solární čakra: vlastní síla a energie 9. – 14. února 2024
4. Srdeční čakra: láska, vztahy, kreativita 11. – 16. června 2024
5. Krční čakra: komunikace, kreativita 4. – 9. října 2024
6. Třetí oko: vnitřní vize a intuice 7. – 12. února 2025
7. Korunní čakra: vědomí a spiritualita 6. – 11. června 2025

Výcvik pro život je intenzívní proces prozkoumávání a sebe-objevování. Je to cesta hluboko do našeho vnitřního a vnějšího světa.

Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Pomocí systému čaker budeme prozkoumávat mnoho stránek naší bytosti. Tento systém, tato mapa propojuje ducha a hmotu, mysl a tělo, nebe a zemi. Na této cestě projdeme skrze všechny úrovně zkušenosti: přežití (bytí na živu) a projevení, plynutí a propojení, sílu a energii, lásku a vztahy, komunikaci a tvořivost, vnitřní vizi a intuici, a vědomí.

Budeme pracovat v sedmi modulech, v každém se zaměříme do hloubky na jedno z center – čakru, a vždy ji prozkoumáme také ve vtahu k systému jako celku.
Získáte nástroje jak se ve svém každodenním životě kreativně vyjádřit a projevit, jak manifestovat to, co jste objevili a pochopili. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi. K tomu abyste se udrželi v procesu a objevování mezi jednotlivými moduly budou sloužit úkoly a supervize. Jde o dynamický a sebe-transformující proces.

Moduly jsou koncipovány jako celky samy o sobě a můžete se hlásit na kterýkoli z nich i jednotlivě.

Srdeční čakra – láska, vztahy a intimita

Srdeční čakra se pojí s elementem vzduchu. Mezi její základní kvality patří láska, přijetí, něha a soucit.

Srdeční čakra je středem čakrového systému a vyrovnává protiklady: mysl a tělo, Já a druzí, světlo a stín, mužské a ženské, vnitřní a vnější, ego a jednota. Srdce dokáže obejmout vše bez posuzování.

Hlavním tématem čtvrté čakry je vztahování se k ostatním, tedy propojení, soucit a empatie vůči druhým. V soucitu se rozplývají naše sklony posuzovat a odsuzovat a srdce se otvírá.

Nejběžnější překážkou otevřeného srdce je nepřítomnost lásky sám k sobě, která je nezbytností pro blízké vztahy a rovnováhu mezi námi a ostatními. Srdeční čakra se rozpíná do prostoru, otvírá svou náruč a přijímá. Strach a smutek těmto přirozeným reakcím brání a v konečném účinku tuto čakru blokují.

Přijetím a vyjádřením smutku se srdce otevírá a vrací ke své přirozené milující podstatě. Překračujeme dualitu směrem k jemnějšímu přijetí sebe i ostatních.

V tomto modulu:

  • porozumíme potřebám svého srdce, jak bylo raněno a mechanismy, kterými se chrání,
  • naučíme se rozpoznávat své falešné chápání lásky jako romantického milostného vztahu a podíváme se na vznešenější význam lásky,
  • objevíme a rozvineme schopnost srdce propojit se se srdci druhých lidí a veškerého života, který nás obklopuje,
  • prožijeme mocnou léčivou sílu srdce a budeme naslouchat jeho moudrosti a intuici.

Srdeční čakra se formuje obvykle ve věku tří až sedmi let, kdy vzniká naše sociální identita se zaměřením na sebepřijetí.
Srdce začne léčit své rány, zbavovat se bolesti, smutku a vzorců lásky, které nás omezují, a my objevíme hlubší podstatu lásky, jež nám přináší hluboký klid a soustředění. Teprve až přestaneme lásku požadovat, můžeme ji dát prostor, nechat ji růst a setkat se se srdcem druhého člověka ve skutečném sblížení.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

Je systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Při studiu historie a filozofie v jeho raných dvaceti letech začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To ho přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny. Učil se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla jeho práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuje na mezinárodní úrovni a vede workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vede společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

Seminář se koná v Buchově, Postupice u Prahy.

Začátek v úterý večer. Konec v neděli odpoledne.

Cena 15 450 Kč (zahrnuje DPH). Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 950 Kč.

Cena 13 950 Kč (zahrnuje DPH) při platbě zálohy do 27. května.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 590 Kč/noc na posteli s lůžkovinami nebo 420 Kč/noc na matraci ve vlastním spacáku. Strava 560 Kč/den. Po registraci nám napište emailem jaký typ ubytování byste raději.

Sleva 20 % pro účastníky, kteří již tuto čakru absolvovali v předchozích výcvicích a chtějí si ji zopakovat.

Rádi byste vstoupili do tohoto výcviku? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na

Osobní pozvání Komaly a Gregora

Milí přátelé,

Rádi bychom vás osobně pozvali na VÝCVIK PRO ŽIVOT – proces vnitřního růstu.

Díky našim seminářům, které vyučujeme, jsme pochopili, že již nadešel čas nabídnout všem možnost, dostat se mnohem hlouběji a to skrze dlouhodobý ucelený výukový proces. Je to také naše osobní přání, vytvořit prostor pro skutečnou přeměnu, přeměnu která zahrnuje naše vnitřní a vnější zkušenosti.

Připravili jsme proto tento výcvik, který je založený na systému čaker. Tento systém pracuje s neustálým proudem životní síly, propojuje mysl, tělo a ducha. Systém čaker je mapa, která nám poskytuje systematický a přímý přístup k čištění a otevírání se. Jasně nás vede hluboko ke konkrétnímu aspektu našeho života, abychom ho dokázali vztáhnout k celistvosti nás samých v těle, mysli i na úrovni emocí, jakožto duchovní, mentální, kulturní a společenské bytosti.

Jde o proces, který otevírá dveře k naší fyzické síle a zdraví, k emocionální svobodě, k naší vnitřní síle a volání srdce po intimitě a spojení. Vytváří prostor pro jasnou komunikaci a kreativitu. Mezitím, co se stále více přibližujeme k naší lidské přirozenosti, mystický a transcendentní aspekt naší bytosti se může přirozeně projevit.

VÝCVIK PRO ŽIVOT vám dá základní a účinné nástroje pro rozvinutí a obohacení každodenního života. Budete vedeni skrze proces ve skupině. Díky tomu a díky vlastní individuální práci, objevíte váš vrozený potenciál, najdete cesty, jak znovu uvést vlastní život do souladu s vaší individuální podstatou, založením a vlastnostmi.

Důležitou součástí metodologie tohoto výcviku, je výuka čtení energií a procvičování, jak podpořit a provést druhého člověka jeho individuálním procesem. Tyto dovednosti jsou důležité a můžete je využít pokud pracujete s lidmi v terapeutickém vztahu i v osobním životě a to jak v zaměstnání, rodině či mezi přáteli. Je to cesta k obohacení vztahů s lidmi a celým světem.

Tento proces je kontinuální a bude probíhat v rozmezí tří let. Každý blok je věnován tématům a souvislostem jedné konkrétní čakry. Každý blok je ucelený sám o sobě, a je tedy možné účastnit se vybraných bloků jednotlivě, aniž byste museli absolvovat celý výcvik. Pokud se rozhodnete projít celým výcvikem, budete dostávat úkoly mezi jednotlivými bloky a mít přístup k supervizi a ke konzultaci s učiteli přes internet.

Hlavní výukové metody, které používáme: práce s tělem, bioenergie a uvědomovací fyzická cvičení, dynamické a klidové meditace, smyslové a tělesné uvědomování, práce s hlasem, čtení energie, koučování, skupinová dynamika a individuální historie, učení se rozumět energetickým úrovním a strukturám druhého, výuka čakrového systému a souvisejících témat.

Těšíme se na společnou cestu!
S láskou a světlem,

Komala a Khushru