Výcvik pro život VII. - Korunní čakra

3. – 8. února 2023

Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků:

1.     Základní čakra:       vyživení kořenů                 3. – 8. července 2020
2. Sakrální čakra: pocity, plynutí, spojení 4. – 9. června 2021
3. Solární čakra: vlastní síla a energie 8. – 13. října 2021
4. Srdeční čakra: láska, vztahy, kreativita 4. – 9. února 2022
5. Krční čakra: komunikace, kreativita 3. – 8. června 2022
6. Třetí oko: vnitřní vize a intuice 7. – 12. října 2022
7. Korunní čakra: vědomí a spiritualita 3. – 8. února 2023

Výcvik pro život je intenzívní proces prozkoumávání a sebe-objevování. Je to cesta hluboko do našeho vnitřního a vnějšího světa.

Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Pomocí systému čaker budeme prozkoumávat mnoho stránek naší bytosti. Tento systém, tato mapa propojuje ducha a hmotu, mysl a tělo, nebe a zemi. Na této cestě projdeme skrze všechny úrovně zkušenosti: přežití (bytí na živu) a projevení, plynutí a propojení, sílu a energii, lásku a vztahy, komunikaci a tvořivost, vnitřní vizi a intuici, a vědomí.

Budeme pracovat v sedmi modulech, v každém se zaměříme do hloubky na jedno z center – čakru, a vždy ji prozkoumáme také ve vtahu k systému jako celku.
Získáte nástroje jak se ve svém každodenním životě kreativně vyjádřit a projevit, jak manifestovat to, co jste objevili a pochopili. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi. K tomu abyste se udrželi v procesu a objevování mezi jednotlivými moduly budou sloužit úkoly a supervize. Jde o dynamický a sebe-transformující proces.

Moduly jsou koncipovány jako celky samy o sobě a můžete se hlásit na kterýkoli z nich i jednotlivě.

Korunní čakra – vědomí, duchovnost a smysl života

Sedmá čakra, známá jako „Koruna“ je středem čistého vědomí. Je to místo, kde jsme spojeni s veškerým poznáním, mimo hranice prostoru a času. Představuje „Vědomí“, princip na jehož základě fungují všechny čakry, který dokáže vidět, hovořit, milovat, jednat, cítit a žít.

Mezi témata Koruny patří transcendence, moudrost, univerzální identita, porozumění, smysl života, inspirace a duchovní spojení. Ve svém negativním vyjádření se projevuje jako nadměrná závislost na formě a vzhledu.

Nadešel čas spočinout ve vědomí bytí a stát se „svědkem“, který nesoudí ani nehodnotí, nýbrž si jednoduše všímá všeho, co je.

V tomto modulu:

  • poznáme Inspiraci jako hlavní hnací sílu pro změnu a vývoj celého lidstva i každého člověka jednotlivě
  • budeme se ptát po smyslu života, po hlubším významu našeho žití, proč jsme skutečně zde, jaké jsou naše dary, výzvy a potenciál
  • posvítíme si na svou připoutanost k omezeným strukturám, konkrétním plánům a myšlenkám, které nám brání stát se celistvými v celém svém bytí
  • prozkoumáme pojmy „meditační technika“, „prožitek meditace“ a „stav meditace“
  • budeme hloubat nad našimi koncepty boha, vyšší bytosti či božské síly, zbavovat se omezujících přesvědčení o náboženství a objevovat svůj jedinečný vztah k „Duchovnosti“

Toto centrum se rozvíjí v průběhu celého života, od samého početí. V dospělosti se rozšiřuje s tím, jak se tážeme po smyslu života.

Tady dospíváme k porozumění vztahu mezi vědomím a hmotou, můžeme se volně pohybovat tam a zpět mezi prostorem a formou, tichem a zvukem, prázdnotou a plností, absolutním a relativním. Vstoupíme hlouběji do meditace jako praxe nečinění, ponoříme se do prostoru ticha beztvarého vědomí.

Přes Korunu se dostaneme až na konec naší duhové cesty po sedmi čakrách, a zjistíme že je to jen další krok, kterým se ocitáme na novému začátku.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

Je systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Při studiu historie a filozofie v jeho raných dvaceti letech začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To ho přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny. Učil se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla jeho práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuje na mezinárodní úrovni a vede workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vede společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

Seminář se koná v Centru Živá voda v Kohoutově.
Začátek v pátek 3. února večer. Konec ve středu 8. února odpoledne.

Cena 12 300 Kč (zahrnuje DPH). Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 300 Kč.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 530 Kč/noc na posteli s lůžkovinami nebo 380 Kč/noc v malém sále či mimo centrum. Strava 545 Kč/den.

Sleva 20% pro účastníky, kteří již tuto čakru absolvovali v předchozích výcvicích a chtějí si ji zopakovat. Slevu nelze kombinovat se slevou za průchod všech předchozích modulů tohoto výcviku.

Rádi byste vstoupili do tohoto výcviku? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na

Osobní pozvání Komaly a Khushrua

Milí přátelé,

Rádi bychom vás osobně pozvali na VÝCVIK PRO ŽIVOT – proces vnitřního růstu.

VÝCVIK PRO ŽIVOT je založený na systému čaker. Tento systém pracuje s neustálým proudem životní síly, propojuje mysl, tělo a ducha. Systém čaker je mapa, která nám poskytuje systematický a přímý přístup k čištění a otevírání se. Jasně nás vede hluboko ke konkrétnímu aspektu našeho života, abychom ho dokázali vztáhnout k celistvosti nás samých v těle, mysli i na úrovni emocí, jakožto duchovní, mentální, kulturní a společenské bytosti.

Jde o proces, který otevírá dveře k naší fyzické síle a zdraví, k emocionální svobodě, k naší vnitřní síle a volání srdce po intimitě a spojení. Vytváří prostor pro jasnou komunikaci a kreativitu. Mezitím, co se stále více přibližujeme k naší lidské přirozenosti, mystický a transcendentní aspekt naší bytosti se může přirozeně projevit.

VÝCVIK PRO ŽIVOT vám dá základní a účinné nástroje pro rozvinutí a obohacení každodenního života. Budete vedeni skrze proces ve skupině. Díky tomu a díky vlastní individuální práci, objevíte váš vrozený potenciál, najdete cesty, jak znovu uvést vlastní život do souladu s vaší individuální podstatou, založením a vlastnostmi.

Důležitou součástí metodologie tohoto výcviku, je výuka čtení energií a procvičování, jak podpořit a provést druhého člověka jeho individuálním procesem. Tyto dovednosti jsou důležité a můžete je využít pokud pracujete s lidmi v terapeutickém vztahu i v osobním životě a to jak v zaměstnání, rodině či mezi přáteli. Je to cesta k obohacení vztahů s lidmi a celým světem.

Tento proces je kontinuální a bude probíhat v rozmezí tří let. Každý blok je věnován tématům a souvislostem jedné konkrétní čakry. Každý blok je ucelený sám o sobě, a je tedy možné účastnit se vybraných bloků jednotlivě, aniž byste museli absolvovat celý výcvik. Pokud se rozhodnete projít celým výcvikem, budete dostávat úkoly mezi jednotlivými bloky a mít přístup k supervizi a ke konzultaci s učiteli přes internet.

Hlavní výukové metody, které používáme: práce s tělem, bioenergie a uvědomovací fyzická cvičení, dynamické a klidové meditace, smyslové a tělesné uvědomování, práce s hlasem, čtení energie, koučování, skupinová dynamika a individuální historie, učení se rozumět energetickým úrovním a strukturám druhého, výuka čakrového systému a souvisejících témat.

Těšíme se na společnou cestu!
S láskou a světlem,

Komala a Khushru