druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Probuzené ženství

duben – říjen 2016

Sedmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.

1.    Chrám Posvátného ženství a Velká matka (více) 15. – 17. dubna 2016
2. Tanec ženského a mužského principu (více) 17. – 19. června 2016
3. Stinná žena, transformační síla temných bohyní (více)       5. – 7. srpna 2016
4. Extatické tvořivé ženství (více) 30. září – 2. října 2016


Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.

photo: Jamille Queiroz

Ženská energie se probouzí ve sdíleném prostoru, kde je hravost a důvěra. Ženství sílí skrze propojení – společně můžeme dosáhnout skutečné transformace. Během výcviku rozproudíme sílu v těle každé z nás – oheň a smyslnost v naší jóni a v bocích, lásku a šťávu v našich ňadrech. Magie skupinového energetického pole nás podpoří na vnitřní a vnější cestě objevování. Otevřeme bezpečný prostor pro všechny otázky, nejistoty, zážitky a zkušenosti. Moudrý láskyplný kruh má léčivou moc a je kanálem nových informací a porozumění na individuální i skupinové úrovni.

Práce v ženské skupině osvěží a vyživí tělo, odhalí bohatství emocí a prohloubí naši schopnost vnímat pulsující život. Dostaneme se do hlubšího spojení se sebou a s ostatními ženami a muži v našem životě. Metoda má kořeny v bezčasé dimenzi meditace a spirituality a vede k fyziologickému a psychologickému porozumění naší sexualitě. Práce s čakrovým systémem vychází z tantrických nauk o posvátné sexualitě a učí jak transformovat naši instinktivní energii ve vždy přítomnou vitalitu, lásku a vědomí.

Na Výcviku probuzeného ženství nás čeká:

Práce se sexuální energií – instinktivní silou – a její transformace v intimitu, propojení, lásku, soucit, tvořivost a spirituální spojení.

Léčení pocitů studu, viny a izolace, které si neseme ve fyzických a energetických tělech a které nám znemožňují plné spojení s naší sexuální energií.

Ztělesňování. Tělesné prožívání našich pocitů, myšlenek a spirituálních zážitků. Umění naslouchat moudrosti těla a vyjádřit naši pravdu a dary v každém okamžiku.

Tantrické bohyně nás provedou stezkami ženské přirozenosti – od erotických a smyslných po tvořivé a transcendentální aspekty naší duše.

Obejmeme a prozkoumáme stínové aspekty ženské duše. Co obnáší být ženou v moderním složitém světě? Odkrývání podvědomých motivací našeho jednání a vyzdvižení pokladů, které leží v temných koutech našeho těla, mysli a duše.

Posvítíme si na vztah s našimi rodiči a předky. Jak ovlivnil a nastavil naše podvědomé vzorce a přesvědčení o sexualitě, těle a intimních vztazích? Vyléčíme tuto oblast a přijmeme vzácné dary našich kořenů.

Porozumění dynamickému vztahu ženské a mužské energie: Jak hry těchto dvou polarit duše ovlivňují vztahy s ženami a muži v našich životech?

Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během sedmi měsíců. Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života. Mezi jednotlivými moduly výcviku bude probíhat jeden dvouhodinový online meeting s Komalou. Výcvik zahrnuje také jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

     Modul 1   Chrám Posvátného ženství a Velká matka
Modul 2 Tanec ženského a mužského principu
Modul 3 Stinná žena a transformační síla temných bohyní
Modul 4 Extatické tvořivé ženství

Komala (Brazílie)

Komala se ve svých 20 letech po absolvování uměleckého vzdělání odstěhovala z Brazílie do Indie, kde byla školena jako terapeut a skupinový facilitátor v Oshově centru. Získala zde rozsáhlou praxi s různými metodami transpersonální a meditativní terapie, seberozvojových procesů a body-worku. Základem její práce jsou meditační praktiky a sebedotazování, duchovní tradice Zenu, Súfismu a Tantry, propojené se západními terapeutickými dovednostmi.

V současné době žije v Rakousku a cestuje po různých částech světa, kde vede kurzy a výcviky jako: Ženskou skupinu; Uzdravení vnitřního dítěte, Otevírání hlasu a spontánní zpěv; Umění žít umění zemřít; masáže vědomí Hara. Společně se svým partnerem Khushruem vytvořili mnoho kurzů, v nichž prozkoumávají témata vědomé sexuality, mužsko-ženské polarity, vědomého a láskyplného partnerství. Též vytvořili 3-letý seberozvojový “Výcvik pro život”.

www.sunderkomala.com


Komala také poskytuje individuální terapii. Objednat se můžete emailem nebo telefonicky.Probuzené ženství je ucelený sedmiměsíční výcvik, proto je vhodné absolvovat jej celý.

Každý modul je intenzivní (pátek 14:00 – 19:30, sobota 9.30 – 19:30, neděle 9.30 – 18h). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Cena 15 600 Kč při platbě za celý výcvik před prvním modulem (3 900 Kč za modul).
Cena 18 800 Kč při rozdělené platbě před jednotlivými moduly (4 700 Kč za modul).

Pro rezervaci místa je v obou případech třeba uhradit zálohu 2 700 Kč. Zbylou částku doplatíte před začátkem modulu.

(Cena zahrnuje: čtyři třídenní moduly, jedno individuální sezení s Komalou a jeden skupinový dvouhodinový online meeting mezi jednotlivými moduly výcviku – celkem tři online setkání.)

V roce 2016 se koná též podobný výcvik pro muže – Vědomá mužská sexualita – který vede Gregor Khushru (Komalin partner). Je to výjimečná příležitost pro páry a partnery pracovat v podobném výcviku ve stejném čase.


Rezervujte si místo!


jméno a příjmení:  

e-mail:  

telefon:  

chci rezervaci na:  

datum:  


Ověřte, že zadáváte správné číslo účtu!
číslo účtu: 2200914383 / 2010, variabilní symbol: 20160617
více informací na druna@druna.cz nebo na tel.: +420 725 449 409
platební a storno podmínky