4 roční doby - šamanský výcvik

19. – 21. dubna 2024

Systemický rituál® a Šamanské kolo jako mocné nástroje pro léčení a transformaci.

Hluboký prožitkový proces výuky, výcviku, v němž dostáváte do rukou mocné a dynamické nástroje pro léčení a transformaci. Díky Systemickému rituálu® a Šamanskému kolu se naučíte mocné nástroje vnímání, porozumění a léčení každodenních osobních témat, stejně jako různých lidské stránek v jednotlivých oblastech života. Naučíte se vést rituály s pomocí Šamanského kola čtyř směrů, což je mapa, která nás vede cyklickým, nepřetržitým pohybem života a zahrnuje všechny jeho dary, výzvy a možnosti.

 I. JARO   19. – 21. dubna 2024
 II. LÉTO 5. – 7. července 2024
 III. PODZIM             11. – 13. října 2024
 IV. ZIMA 31. ledna – 2. února 2025

Systemický rituál vrhá na věci jiné světlo a dovoluje proměnu. Je to způsob jak pracovat s archetypálními systémy, šamanská práce, která dokáže vnést pohyb do oblastí života, v nichž se cítíme polapeni, odděleni, zaseknuti a zmateni.

Šamanské kolo je organický systém spojený se 4 světovými směry, které jsou navzájem organicky propojené. Jeho rytmický vzorec pochází z přírodního světa a představuje věčný cyklický pohyb života, od stvoření, manifestace, destrukce do prázdnoty. Nikdy se nezastaví. Učíme se v něm orientovat, číst ze střídání ročních období, z koloběhu dne a noci, nebo podle světových stran a převádět tyto kvality do energetických kvalit, psychologických stavů a ​​duchovních vhledů.

Čtyři moduly výcviku se konají v průběhu jednoho roku, každý v příslušném ročním období, abychom byli v plném kontaktu s jeho specifickými kvalitami. Během výcviku procházíme kolem a učíme se základy šamanských praktik, vstupujeme do stavů lehkého transu, setkáváme se se silovými zvířaty spojenými s každým směrem. Učíme se zacházet s tělem a myslí, používat vědomý pohyb, tanec, chrastění, bubnování, zpěv jako prostředky k budování energie, uzemnění, uvědomění. To umožňuje propojit tělo, mysl, emoce a ducha.

Skupina vytváří vědomý prostor pro sdílení, léčivé pole, společenství, v němž panuje pocit bezpečí mezi všemi přítomnými, kde je každý vítám, každý něco přináší a něco jiného dostává.

Výcvik je mohutnou, všestrannou podporou vašeho osobního růstu, stejně jako vzácným obohacením vaší profesionální práce, kde se učíte nabyté poznatky, postupy a inspiraci uplatnit při individuální i skupinové práci s klienty.

1 – Jaro (východ)

Nové začátky, inspirace, jasnost, regenerace, kreativita

Slunce začne zesilovat svou sílu, světlo se vrací. Můžeme vidět svět s širším zrakem. Raší nové listy a květy. Zvířata se páří. Život se rozvíjí s novými možnostmi. Tato doba je spojena se vzestupným stavem expanze, inspirace, optimismu, návratu, naděje, nových nápadů, inspirace, rostoucí energie, obnovy a svěžesti.
Jarní rituály a praktiky nás podporují, abychom do svých životů vnesli čerstvou energii a vyjasnili svou vizi nových možností. Je čas hledat a zkoumat, soustředit svou energii na to, po čem toužíme. Čas budovat zdroje, které podpoří rozvinutí našeho tvůrčího potenciálu.

2 – Léto (jih)

Vtělení, projev, hojnost, vztahy

Slunce je nejsilnější, světlo je jasné a vše dozrává a roste do své plné velikosti.
Tato doba souvisí s hojností, aktivní činností a schopností jednat, projevit se konáním a využít svou energii k plné manifestaci. Jde v ní o vztah a bytí s lidmi, interakci, budování struktur a využívání naší fyzické síly.
V letních rituálech a praktikách zkoumáme a budujeme hlubší spojení se svým tělem, abychom posílili svoji schopnost uzemnění a spojili se s hmotou. Přinášíme uvědomění do sítě svých vztahů a vzorců ve vztazích. Pokládáme stavební kameny k udržitelnému a hojnému vnitřnímu a vnějšímu spojení.

3 – Podzim (západ)

Uvolnění starých vzorů, čas na ohlédnutí, hlubší pocity a intuice

Slunce brzy zapadá, světla pomalu ubývá, listí opadává a nastává čas sklizně. Tato doba přináší zpomalení, obrácení dovnitř, hodnocení, odpočinek, relaxaci, přechod do meditace a rozjímání.
Podzimní rituály a praktiky nás vedou k zamyšlení nad tím, co uplynulo a k opuštění toho, co již nepotřebujeme. Otevírají možnost vstoupit do nesmírného bohatství našeho vnitřního světa, našich pocitů a emocí a naší intuice. V tomto modulu se ponoříme hlouběji do základních praktik šamanské práce, rozvíjíme svou přirozenou schopnost vidět skrz temnotu do nevšedních realit, schopnost přijímat informace a léčení pro svět duší.

4 – Zima (sever)

Ticho a otevřený prostor, předkové, spojení se světlem a duší

Rostliny přestanou růst a přejdou do stavu klidu a nedělání. Zdá se, že se nic neděje, ale příroda se nabírá sílu a regeneruje. V temnotě noci není slunce a ve spánku mizí svět forem. V této době vstupujeme do tajemného prvku nadčasovosti, prázdnoty, temnoty, neznáma, základu bytí.
Zimní rituály a praktiky nás povedou do beztvarých stavů bytí, setkáme se se skrytými poklady a dary které se zjevují v tichu. Vyčistíme, uzdravíme a otevřeme prostor pro něco nového. Když je slunce slabé, je čas na to, spojit se a přijmout výživu z jiných druhů světla. V tomto modulu se setkáme se silou našich předků a spojíme se se světlem naší duše jako základem naší existence.

Komala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Vytvořila různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně se svým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

Jedná se o ucelený roční výcvik a lze jej absolvovat pouze jako celek.

Každý modul je intenzivní (pátek 16:00 – 19:00, sobota 9.30 – 19:00, neděle 9.30 – 18:00). Po předchozí domluvě možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.


Cena 24 950 Kč vč. DPH při platbě za celý výcvik před prvním modulem a platbě zálohy do 4. dubna 2024.

Cena 25 950 Kč vč. DPH při platbě za celý výcvik před prvním modulem a platbě zálohy později než 4. dubna 2024.

Cena 29 400 Kč vč. DPH při rozdělené platbě před jednotlivými moduly (7 350 Kč za modul). Zálohou hrazenou před začátkem výcviku vyjadřujete svůj záměr absolvovat celý výcvik a slouží k úhradě posledního modulu. První tří moduly se hradí před začátkem na místě v hotovosti.

Pro rezervaci místa je v každém případě třeba uhradit zálohu 7 350 Kč. Zbylou částku doplatíte před začátkem modulu.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na