Feldenkraisova metoda - lehkost od hlavy až k patě

úterý 18:10 – 19:10

6 lekcí v období 5. října – 9. listopadu

Radost, jakou nám pohyb přináší, je podmíněna lehkostí, s jakou jsme schopni se pohybovat. Pokud se z pohybu stane cesta plná překážek, kterou podstupujeme pouze k dosažení nezbytného cíle, začínáme se pohybu vyhýbat a bát se ho. Člověk je však od přírody stvořen k pohybu, neboť na něm závisí jeho život. Ať jde o přemisťování se či schopnost být s ostatními a zapojovat se do společných aktivit, pohyb je tím, co nám umožňuje skutečně žít, nikoliv pouze přežívat.

Na tělesné a podvědomé úrovni jsme si toho hluboce vědomi a tak nás zároveň každý pohyb, který dokážeme udělat s lehkostí a bez starosti postupně naplňuje pocitem životního uspokojení, radosti a energie. Na tomto cíleném cyklu budeme jemnými pomalými pohyby v poloze vleže postupně navracet lehkost do jednotlivých částí těla a zároveň vylaďovat jejich souhru, neboť pocit volnosti je dán nejen uvolněností jednotlivých částí, ale především jejich schopností dokonalé pohybové koordinace. Na úrovni nervové soustavy budeme obnovovat pohybové vzorce, které nám umožní kousek po kousku opět nacházet pohyb, který je uvolněný, bezbolestný a pro tělo vyživující. Pohyb, který do našeho života přináší pohodlí, eleganci, energii a radost.

Na lekcích:

  • vnesete hluboký pocit uvolnění do svého těla
  • rozšíříte svůj rozsah pohybu i pohybový komfort
  • obnovíte vzájemnou souhru jednotlivých částí těla
  • naučíte se pohybovat s minimálním potřebným úsilím
  • objevíte pohyb který šetří pohybový aparát, dovoluje regeneraci a zmírňuje bolest
  • na úrovni nervové soustavy přenastavíte své pohybové vzorce, abyste nový způsob pohybu přijali za svůj a nemuseli ho udržovat vědomě

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Jedná se o ucelený proces, ve kterém každá lekce staví na tom, co jste se naučili v lekcích předchozích a prohlubuje vaše dovednosti. Důležitou roli hrají nejenom samotná cvičení, ale i období integrace mezi nimi.

Cena 2 820 Kč za cílenou sérii šesti večerů ve dnech 5. října – 9. listopadu, vždy v úterý 18:10 – 19:10. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 720 Kč.

Cena 2 220 Kč při úhradě zálohy do 28. září.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na