Feldenkraisova metoda - sezení funkční integrace

5. – 9. února 2024

Sezení funkční integrace je dialog s těmi aspekty člověka, které organizují tonus, pohyb a vnímání sebe sama. Výsledkem je váš zážitek hluboké tělesné transformace.

Během sezení:
  • zažijete uvolnění a pohybovou svobodu
  • zvýšíte rozsah pohybu bez protahování
  • získáte lepší pocit z vlastního těla
  • snížíte úsilí potřebné k pohybu
  • osvojíte si pohyb vedoucí k lehkosti a snížení bolestivosti
  • poznáte funkční učení za pomoci vedeného pohybu
  • zažijete proměnu pohybových vzorců k přirozenosti a zdraví

Moshe Feldenkrais se rozhodl pracovat s pohybem, protože věřil, že pohyb je základním aspektem lidského rozvoje, učení a duševní pohody. Poznal, že naše pohybové vzorce a návyky jsou neoddělitelnou součástí našich fyzických, mentálních a emocionálních stavů. V širším záběru je pohyb prostředek k uvědomění si a ovlivnění vztahu mezi tím co děláme vědomě a co bezděčně. Rozvíjí zvýšený smysl pro sebeuvědomění a svobodu jednání. Umožňuje obratněji s jasným záměrem spojit vědomé a nevědomé. Učíme se být soustředění, uzemnění a přizpůsobiví, zatímco přijímáme složitost a tajemství světa.

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Carlomauro Maggiore (Itálie)

Jako skvělý učitel Feldenkraisovy metody rozvinul svou soukromou praxi v Palermu, kde založil Centro Feldenkrais Carlomauro Maggiore. Zde téměř 20 let šíří metodu formou skupinových a individuálních lekcí i teoreticko-praktických seminářů. Od roku 2012 spolupracoval s Annou Marií Caponecchi jako tutor a v současné době jako asistující učitel jejího římského výcviku. Bude také jedním z asistujících učitelů připravovaného Mezinárodním výcviku Feldenkraisovy metody Praha 2024 – 2028.

Jeho hluboký zájem o pohyb a detailní porozumění pohybovému systému mají své kořeny v jeho původní profesi – jako výborný tanečník a choreograf působil ve skupině Carolyn Carlson v Benátkách a ve skupině Simony Bucci ve Florencii. Taneční techniku Nikolais Louis, kterou jako učitel studoval v New Yorku, propojuje při práci s tanečníky pozoruhodným tvůrčím způsobem s přístupem Feldenkraisovy metody.

Sezení trvá 45 minut.

Lektor mluví anglicky a italsky, na sezení však tyto jazyky nutně umět nepotřebujete, jelikož větší část a hlavní práce probíhá beze slov.

Místo konání je Podskalská 20, Praha.

Cena sezení 2500 Kč, hradí se na místě před sezením v hotovosti.

Rádi byste prošli tímto ošetřením? Objednejte se!

rezervovat pro
místo na