Profesionální výcvik Feldenkraisovy metody

v letech 2024 – 2028

první seminář 16. – 27. října 2024

Výcvik přináší hluboké porozumění principům Feldenkraisovy metody, které fascinují odborníky a všechny ty, kdo chtějí proměnit své tělo a vrátit jej k ideálnímu fungování. Klade důraz na pochopení a osvojení si klíčových postupů a způsobů myšlení Dr. Feldenkraise (tvůrce metody) tak, aby je studenti dokázali používat nejen ve své budoucí praxi, ale kdykoliv a kdekoliv. Pod vedením těch nejzkušenějších světových lektorů projdete výukovým procesem plným zásadních objevů a skvěle podané teorie.

Porozumění procesu organického učení, na kterém se Feldenkraisova metoda zakládá, nelze dosáhnout jen pouhým předáváním vědomostí. Podstatnou část výcviku tvoří osobní zkušenost a vlastní prožitek. Každý ze studentů prochází vlastní aktivní proměnou, vlastním intenzivním zkoumáním a je vyzýván, aby svým pozorováním přispěl k obohacení celku a ke společnému růstu.

Studenti během výcviku absolvují množství mistrně vedených cvičení Awareness Through Movement® i individuální lekce Funkční Integrace®. Vlastním tempem vstřebávají proces své proměny, osvojují si nový způsob myšlení, seznamují se s principy, na nichž je metoda založena, pozorují a učí se analyzovat různé postupy, odhalovat strategie a formu lekcí. Sami se pak cvičí ve vedení skupinových cvičení ATM a individuálních lekcí FI.

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Co vám výcvik přinese

Mezinárodní profesionální výcvik Feldenkraisovy® metody Praha je akreditovaný radou EuroTAB a jeho úspěšným ukončením získáte oprávnění praktikovat Feldenkraisovu metodu ve všech zemích světa. Mezinárodní certifikát však není jediným cílem tohoto výcviku.

Během výcviku projdete vlastním procesem proměny pohybových a myšlenkových vzorců, najdete větší volnost a svobodu ve svém těle, v pohybu i myšlení. Prohloubíte a zdokonalite své vnímání pohybu a dokážete jej využívat ke reorganizaci svých návyků, najdete vlastní cestu k harmonickému a efektivnímu pohybu.

Pochopíte a osvojíte si principy na kterých se zakládá feldenkraisovo učení. Budete připraveni na práci praktikanta Feldenkraisovy metody a povoláni předávat její poselství formou výuky skupinových cvičení ATM a individuálních lekcí FI.

Váš proces bude ovlivněn pozoruhodnými osobnostmi významných učitelů, jejichž kvality budete moci opakovaně sledovat a vstřebávat. Budete mít učitele, kteří vás se zájmem doprovázejí, rozpoznávají vaše přednosti a talenty stejně jako překážky a těžkosti, kteří vás nadšeně podporují v procesu objevování, proměny a učení sebe sama. Učitele, kteří vám fandí a těší se když rozpoznáte a uchopíte to co nabízejí, aplikujete jejich poznání, doposledka využijete jejich zkušeností, ověříte je a tvůrčím způsobem rozvinete.

Studijní plán

Tento výcvik Feldenkraisovy metody je ucelený školící program, do kterého se lze přihlásit pouze jako do celku. Hlavní část výuky probíhá osobně v Praze, v čase mezi segmenty je kontinuita udržována kratšími online setkáními. Živé segmenty se nejčastěji skládají ze dvou pětidenních částí proložených dvoudenní pauzou. Každý segment je veden jedním z trenérů či education directorů.

Orientační čas výuky: Živé segmenty budou probíhat v čase 10:00-17:00 s polední pauzou na oběd. Většina online setkání se odehrává ve večerních hodinách.

2024

st 16. – ne 27. října 10 dní Arlyn Zones

2025

st 12. – ne 23. února 10 dní Anna Maria Caponecchi
po 7. – pá 18. dubna 10 dní Anastasi Siotas
so 26. čvc – st 6. srp 10 dní Arlyn Zones
st 12. – ne 23. listopadu 10 dní Anna Maria Caponecchi

2026

po 30. bře – pá 10. dub 10 dní Scott Clark
st 5. – ne 16. srpna 10 dní Arlyn Zones
so 14. – st 25. listopadu 10 dní Anna Maria Caponecchi

2027

st 17. – ne 28. února 10 dní Elizabeth Beringer
st 7. – ne 18. dubna 10 dní Anastasi Siotas
pá 14. – út 25. května 10 dní Anna Maria Caponecchi
út 13. – so 24. července 10 dní Arlyn Zones
st 8. – ne 12. prosince 5 dní Martin Mosimann

2028

st 9. – ne 13. února 5 dní Martin Mosimann
út 18. – ne 30. dubna 11 dní Arlyn + Anna Maria

2024

st 4. prosince 3 hod Arlyn Zones

2025

pá 24. – ne 26. ledna 13 hod Anna Maria Caponecchi
út 27. – čt 29. května 9 hod Arlyn Zones
út 16. – čt 18. září 9 hod Arlyn Zones

2026

bude upřesněno 9 hod
pá 27. února – ne 1. března 13 hod Anna Maria Caponecchi
st 13. – čt 14. května 6 hod Arlyn Zones
st 17. – čt 18. června 6 hod Arlyn Zones

2027

po 18. – út 19. ledna 6 hod Arlyn Zones
st 8. – čt 9. září 6 hod Arlyn Zones
pá 8. – ne 10. října 13 hod Anna Maria Caponecchi

2028

út 14. – st 15. března 6 hod Arlyn Zones

Lektorský tým

Čtyřleté studium Feldenkraisovy metody otevírá vzácnou možnost do hloubky se rozvíjet, učit se a přebírat zkušenosti od těch nejzajímavějších osobností Feldenkraisovy metody. Tým učitelů z celého světa sestavila slavná americká učitelka Arlyn Zones, která sama vystudovala přímo u zakladatele metody Dr. Moshé Feldenkraise. Máme obrovskou radost, že po dlouhé době, kdy se Arlyn věnovala pouze svým pokročilým projektům, opět povede základní výcvik, aby šířila poselství této metody a předala nové generaci Feldenkrais učitelů ty nejlepší dostupné zkušenosti. K této misi přizvala přední odborníky, kteří pronikli do hloubky této metody, rozkryli ve své praxi její obrovské možnosti. Osobnosti které mají co předávat, dělají to s láskou, nakažlivým zaujetím a lehkostí hodnou Feldenkraise.

Arlyn Zones (USA)

education director

Arlyn se věnuje Feldenkraisově metodě od roku 1977 a s Dr. Moshé Feldenkraisem absolvovala v roce 1983 jeho poslední americký výcvik, který vedl. Ve svých výcvicích miluje tvůrčí atmosféru a její kvality můžete nejlépe ocenit při osobním kontaktu s ní. Vyniká schopností předat cenné verbální dovednosti při vedení lekcí ATM, stejně dobře jako neverbální kvality doteku při FI. Sama vzešla z uměleckého prostředí a dokáže nadchnout pro potenciál vlastního zdokonalování všechny, kdo touží překračovat hranice ”možného”.

V praxi byla aktivní a úspěšná ve všech směrech. Její zkušenosti zahrnují téměř 40 letou soukromé praxe pro dospělé, děti i kojence s nejrůznějšími fyzickými i neurologickými obtížemi, kteří hledají pomoc a zlepšení. Přinesla Feldenkraisovu metodu do mnoha speciálních škol, nemocnic, rehabilitačních center, fyzioterapeutických klinik, na půdu univerzit a dramatických škol. Zároveň vede veřejné workshopy a online lekce, workshopy Feldenkraisovy metody pro zdravotníky, výkonné umělce a širokou veřejnost. Také nabízí pokročilé semináře pro praktikanty Feldenkraisovy metody a je vysoce žádaným mentorem praktikantů a asistujících trenérů Feldenkraisovy metody. Přednesla řadu prezentací na konferencích cechu a nedávno navrhla a zahájila speciální pedagogický výzkumný projekt pro Severoamerické představenstvo výcvikových akreditací.

Arlyn se stala trenérem Feldenkraisovy metody v roce 1994 a od té doby vyučovala na více než stovce tréninků po celém světě, mnohé z nich vedla jako education director (řídící učitel výuky). Učila v mnoha výcvicích v Evropě, Velké Británii, Kanadě, ve všech velkých městech Austrálie, Číny, Japonska, v Severní a Jižní Americe. Své vlastní výcvikové programy vedla především v Holandsku, Spojených státech a Kanadě.

Anna Maria Caponecchi (Itálie)

education director

Jako učitelka je známá svým vstřícným a otevřeným přístupem. K Feldenkraisově metodě se dostala díky své práci v divadle, díky zájmu o umění, pohyb a procesy učení. Feldenkraisova metoda jí nabídla most mezi vědou a kreativitou, který potřebovala, aby se mohla zabývat člověkem v celé jeho složitosti.

Ve své aktivní soukromé praxi: při práci s dospělými, kojenci a dětmi s různými handicapy nasbírala širokou škálu zkušeností. Vedle semináře Feldenkraisovy metody v Evropě, Japonsku, Jižní Americe, Rusku a Číně a realizovala řadu projektů s profesionály z oblasti umění, psychologie, dětské neuropsychiatrie, a také semináře speciálně určené pro porodní asistentky a na oblast pánevního dna.

Její vřelý, přesný a kreativní způsob výuky přitahuje k ní množství studentů. Sama organizovala 5 výcvikových programů Feldenkraisovy metody v Římě, kde byla také trenérem. V současné době je education directorem výcvikových programů Řím 9, Čína 4 a v listopadu zahájí výcvik Čína 7.

Anastasi Siotas (Austrálie / USA)

trenér

Učitel Feldenkraisovy metody s širokými odbornými znalostmi v oblasti anatomie a kineziologie, které jsou výsledkem mnoha let strávených výzkumem a výukou. Paralelně se svou praxí soustavně rozšiřuje své porozumění lidskému pohybovému systému studiem několik dalších pozoruhodných přístupů. Jeho zkušenosti vnášejí do pojetí Feldenkraisovy metody nová porozumění a nové možnosti objevování. Jeho filozofie chápe Feldenkraisovu metodu jako výtečný praktický nástroj pro sebezdokonalování a rozvoj člověka ve všech směrech.

Anastasi je řeckého původu, narodil se v Austrálii a strávil zde první část svého života. Jeho rodiče podporovali široký pohled na svět, jeho lásku k umění a vědám. Anastasi prošel kariérou výzkumného pracovníka biologických systémů, kterou vystřídal kariérou v tanečním umění, choreografií a režií.

Poté co utrpěl zranění, přivedl ho výzkum léčby bolesti k Feldenkraisově metodě a její studium se stalo nejdůležitějším aspektem Anastaziho života a jeho třetí kariérou. Ta ho brzy zavedla do New Yorku, kde vyučoval jako asistující učitel ve výcvikových programech Feldenkraisovy metody. Zároveň prohloubil znalosti pohybové anylýzy na Laban/Bartenieff Institute kde posledních 15 let vyučuje kinestetickou anatomii. Stal žákem a později spolupracovníkem světově uznávané choreografky, anatomky a mimořádné učitelky Irene Dowd a nakonec spojil své vědecké, umělecké a neurobiologické zájmy v revolučním modelu biotensegrity, který změnil interpretaci rovnováhy kompresních a napínacích sil v živém systému a který Anastazi studoval s jeho zakladatelem s Dr. Stephenem Levinem.

Anastaziho přístupu k Feldenkraisově metodě se dostalo mezinárodního uznání. Jako asistent trenér a trenér vyučoval ve výcvikových programech v USA, Kanadě, Austrálii, Číně, Japonsku, Nizozemsku, Rakousku a Řecku. V New Yorku vyučoval v 8 výcvikových programech a pravidelně vede workshopy na Krétě a dalších místech.

Elizabeth Beringer (USA)

trenérka

Je jedním z předních učitelů Feldenkraisovy metody a mezi trenéry zaujímá výsadní místo. Její obliba stále roste, díky skvělé pověsti o jejích zkušenostech, o živém a jasném způsobu její výuky. V letech 1976 – 1983 studovala přímo u zakladatele metody Dr. Moshe Feldenkraise, v USA i v Izraeli a od té se doby bezmála 40 let věnuje praxí a rozvoji Feldenkraisovy metody. Velkou měrou se zasloužila o její celosvětový vývoj v respektovanou a vyhledávanou profesi. Vydávala časopis Feldenkrais, vyvíjela vzdělávací programy a materiály, vyučovala v pokročilých seminářích Feldenkraisovy metody po celém světě a vedla též postgraduální semináře pro fyzioterapeuty a pracovní terapeuty v Austrálii a USA.

Elizabeth je známá svou schopností aplikovat metodu v dynamických situacích. Její pojetí Feldenkraisovy metody po celou dobu ovlivňovaly zkušenosti ze cvičení bojového umění Aikido, které je zaměřeno na neutralizaci agrese přesměrováním síly soupeře. Elizabeth byla dlouhá léta jeho instruktorkou a je držitelkou 6. danu. Kromě toho studovala řadu dalších somatických disciplín. V poslední době se věnuje studiu kognitivních věd a tak už dnes ve své výuce zapojuje do Feldenkraisova přístupu i současné pokroky v kognitivních vědách.

Ve své rozmanité soukromé praxi v Kalifornii pracuje Elizabeth s různorodou klientelou včetně lidí s vážnými pohybovými omezeními, seniorů, hudebníků, dětí a lidí s chronickou bolestí. Intenzivně spolupracovala se sportovci, bojovými umělci a tanečníky. Jako education director vede výcvikové programy Feldenkraisovy metody v italském Miláně, švýcarském Bielu a kalifornském San Diegu. Hodně také cestuje jako trenér do mnoha míst USA, Evropy i Austrálie, kde učí v rámci profesionálních i pokročilých výcvikových programů.

Martin Mosimann (Švýcarsko)

trenér

Jeden z nejzkušenějších švýcarských trenérů feldenkraisovy metody. Původně fyzioterapeut brzy objevil potenciál Feldenkraisovy metody, vystudoval ji a zahájil svou úspěšnou soukromou praxi, v níž se věnuje širokému spektru: dětem a mládeži, postiženým a starším lidem, hudebníkům a sportovcům.

Přitom sám zorganizoval tři profesionální výcviky Feldenkraisovy metody v Bielu. Od roku 2021 je trenérem Feldenkraisovy metody. Vyučuje v mezinárodních výcvikových programech a vede kurzy pro pokročilé praktikanty ve Švýcarsku, Anglii, Rakousku, Francii a USA. Společně s Elizabeth Beringer je education directorem výcviků Feldenkraisovy metody ve švýcarském Bielu a rakouském Innsbrucku. Stal se také jedním z ředitelů Feldenkraisova centra Bielu.

Scott Clark (Velká Británie / USA)

trenér

Inspirativní učitel Feldenkraisovy metody, v jehož životě má pohyb zásadní místo. Je pro něj prostředkem k poznávání sebe sama i způsobem komunikace s ostatními. Hned po bakalářském studiu matematiky v Novém Mexiku vystudoval tanec jako uměleckou formu, brzy si však uvědomil že skutečné umění tkví v tom, jak žijeme každý den. Poznal jak těžké je dovolit, aby obyčejné věci byly alespoň pohodlné a veselé, a to ještě ani nemluvíme o kráse, růstu či transcendenci.

Naštěstí byla taneční komunita křižovatkou mnoha „alternativních“ přístupů z nichž Scott studoval Alexandrovu metodu, Rolfing, Labanovu a pár dalších metod. Když se však před 40 lety setkal s Feldenkraisovou metodou, stala se pro něj základním kamenem, díky němuž vše ostatní náhle dávalo smysl. Dychtivě se přihlásil na první britský výcvik a s úspěchem začal přístup a myšlení Feldenkraisovy metody začleňovat do své tanečné praxe, do taneční výuky a tréninků své taneční skupiny Siobhan Davies Dance Company.

Brzy nato rozšířil svůj záběr na lidi všech věkových kategorií a druhů zkušeností. Na jedné straně pracuje s tanečníky a s hudebníky, na druhé s lidmi s těžkými bolestmi nebo postižením, ale především s obyčejnými lidmi, kteří chtějí plně žít a růst. Věnuje se jim v individuálních lekcích FI a vede pravidelné veřejné lekce ATM v Londýně. Je oblíbeným mentorem a supervizorem praktikantů a jako trenér Feldenkraisovy metody vyučuje v rámci profesionálních výcvikových programů ve Velké Británii, Evropě a Spojených státech. Nyní je také education directorem Londýnského výcviku.

Kalkulace výukového programu

Cena tohoto čtyřletého výukového programu je 484 131 Kč + 101 669 Kč DPH. Do programu se lze přihlásit pouze jako do celku, avšak aby byl finančně dostupnější, je platba ceny výcviku rozložena v čase a hradí se dle následujícího platebního kalendáře. (Potřebujete-li projednat individuální rozložení plateb, kontaktujte nás na druna@druna.cz)

záloha při přihlášce
při úhradě do 16.9.
78000 Kč
73000 Kč
9. října 2024 48058 Kč
1. února 2025 48058 Kč
1. dubna 2025 48058 Kč
1. července 2025 48058 Kč
1. listopadu 2025 38446 Kč
1. března 2026 38446 Kč
1. července 2026 38446 Kč
1. listopadu 2026 38446 Kč
1. února 2027 38446 Kč
1. dubna 2027 38446 Kč
1. května 2027 38446 Kč
1. července 2027 38446 Kč
1. prosince 2027 8000 Kč
1. února 2028 0 Kč
1. dubna 2028 0 Kč

Zálohu 78 000 Kč (3 391 EUR) pro zařazení do výcviku je třeba uhradit předem na účet.

Snížená záloha 73 000 Kč (3 174 EUR) a tedy sleva 5000 Kč z ceny výcvikového programu při úhradě zálohy do 16. září 2024.

Po úhradě zálohy, před přijetím do výcviku Vám bude zaslán dotazník, následně bude rozhodnuto o vašem přijetí do výcviku a před prvním modulem s Vámi bude podepsána účastnická smlouva.

Výcvik je plně tlumočen do češtiny.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Rádi byste vstoupili do tohoto výcviku? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na